Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande mars 2023

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

Från ordföranden

Mars månad är på många sätt en ganska så vild lionmånad. Det gäller både den serviceverksamhet som vi på bästa sätt bedriver och också då det gäller administrativa ärenden som vi upplever som ”tråkiga”.

Just nu ordnar vi till exempel skidlekar och -tävlingar för barn, gör en mängd synliga serviceaktiviteter på våra hemorter och ger stöd till dem, runt om i världen, som behöver vår hjälp. Men samtidigt blickar vi framåt och ser till att följande lion som tar ansvar för att leda vårt servicearbete, får bästa möjliga start.

Vid kommande möten är vi med och reflektera över nästa period. Jag uppmuntrar alla att också engagera sig i dessa aktiviteter. Just nu är en bra tidpunkt att se till att vi har en vald klubbrepresentation vid distriktets och förbundets årsmöten där vi fattar beslut i våra gemensamma ärenden. Det är lika viktigt att bekanta sig med den egna klubbens planer gällande verksamhet och ekonomi. Även då vi har att göra med administrativa uppgifter har vi ett gemensamt ansvar.

Mötena är också ett bra tillfälle att belöna och tacka. Ta tillvara tillfället.

Heikki Mäki

Viktigt - Jämförelse av klubbmedlemmarnas uppgifter mellan MyLCI och förbundets register

Det har visat sig att det ibland finns brister i överföringen av ändringar av medlemsuppgifter i MyLCI. Detta leder till en situation där uppgifter om medlemmar som har avsagt sig medlemskapet kan hänga kvar i förbundets register eller man hittar inte uppgifter om nya medlemmar. Till följd av de här bristerna kan det t.ex. uppstå fel i beräkningen av antalet delegater vid årsmöten eller ge felaktiga belopp för klubbarnas inhemska medlemsavgifter. Särskilt det sistnämnda orsakar varje år mycket extra arbete för kansliet då fakturor måste korrigeras.

Nu är alltså ett bra tillfälle för klubbens sekreterare eller ad.min-funktionär att jämföra de två registren sinsemellan nu när den nya verksamhetsperioden är på kommande. Till och med nu före distriktets och förbundets årsmöten. I princip är informationen i MyLCI korrekt, så avvikelser i förbundets register måste korrigeras. Korrigeringsbehoven kan rapporteras via e-post till rekisteri@lions.fi. Medlemsuppgifter som ska korrigeras bör åtminstone innehålla namn och, för en medlem som avgått, datum för avgången och för en ny medlem, datum för när man blivit medlem.

Med vänliga hälsningar

Markku Patrikainen
ICT-arbetsgruppen, ordförande

Finskspråkigt KiTeNet-föräldrawebinarium tillsammans med Vanhempien Akatemia 21.3.2023 kl. 18.
Anmälning: https://link.webropol.com/s/lasten-nettikayttaytyminen-tyokaluja-vanhemmille-21-3-2023

Varför och hur kan vi förbereda oss på överraskande kommunikationssituationer? Finskspråkigt Kriskommunikationswebinarium 14.3.2023 kl. 18.
Anmälning: https://attendee.gotowebinar.com/register/316254771389239534

Kaffe på R-kiosken

Från 27 februari till 23 april 2023 donerar R-kiosken 5 cent från varje portion kaffe med bröd till Finlands Lionsförbunds landsomfattande kampanj från mobbning till hälsosamt beteende på nätet (KiTeNet) Tillsammans med Ärra kan vi hjälpa familjer och barn att skydda sig på nätet, respektera varandras rättigheter och upptäcka brott på nätet. Så låt oss gå till R-kiosken för att ta en selfie, ensam eller i grupp. Vår lions-logo ska finnas med på selfien, som du kan sänder med e-post till raimo.sillanpaa@lions.fi.

Tack

Raimo Sillanpää

Det Godas Dag 8.10.

På Det Godas dag belönas Årets Välgörare, som skapar och upprätthåller samförstånd, agerar osjälviskt och står upp för dem som är svagare. Han eller hon uppmuntrar andra att utveckla samhället utan personlig ekonomisk vinning och köper inte sin framgång på andras bekostnad. Årets Välgörare hjälper sina medmänniskor i deras prövningar och kommer också ihåg att tacka. Den nominerade behöver inte vara engagerad i lionsverksamheten. Sänd in din nominering senast den 31 maj 2023.

På Det Godas Dag uppmärksammar vi allmänheten på lionens serviceverksamhet, samtidigt som vi ökar medvetenheten om lokala lionsaktiviteter och om de många sätt på vilka klubbarna gör gott. Utifrån de förslag som inkommit kommer arbetsgruppen för Det Godas Dag att välja årets gemensamma tema för alla klubbar. Sänd in dina förslag senast den 31 maj 2023.

Tack

Raimo Sillanpää

Den framtida strategin för den finländska lionsverksamheten kommer att vara klar till årsmötet

Vid sitt möte i Ikalis behandlade guvernörsrådet det strategipaket som utarbetats av arbetsgruppen för Lions 2030-strategin och som kommer att läggas fram för godkännande vid årsmötet i juni i Esbo. Utöver strategin kommer arbetsgruppen att föreslå åtgärder för distrikten och förbundets branscher för att uppnå målen, vilka kommer att beaktas i den årliga planeringen av verksamheten.

Under april och maj kommer man att på distans ordna informationsmöten om strategipaketet som är öppna för hela medlemskåren. Distrikten uppmanas också att ta upp strategipresentationerna vid sina årsmöten.

Nina Moilanen och Timo Tanskanen

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lion,

Vi önskar alla svenskspråkiga klubbar hjärtligt välkomna till Lions Quest -aktiviteten!

Lions Quest -kurserna är riktade åt lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar.

Som ett väsentligt tema i Lions Quest -programmet är att växa som människa och medlem i samhället. Programmet passar till att göra undervisningsmetoderna mångsidiga, att främja värde-, hälso- och företagarfostran, och framför allt att ge livsfärdigheter.

Vi ordnar en svenskspråkig Lions Quest -grundkurs på våren 2023:

tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

Grundkursens pris är 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Team Lions Quest Finland

quest@lions.fi

Vatten äldst av salvor - vad i hela världen?

- tolkning av gamla talesätt Del 3

Våra folklorearkiv svämmar över av material som hänför sig till årstider, men är det något förnuft i våra förfäders tankesätt? Våra folklorearkiv är fulla av säsongsbetonade skatter, men är våra förfäders idéer rimliga?

“Jos ei maaliskuu maata näytä, niin ei huhtikuussa humauta.” (Paulaharjut)

(Betydelsen fritt översatt: ”Om jorden inte syns i maj, smälter snön inte i april”)

Här är en bra långtidsprognos. Om man inte ser jordytan i mars måste det finnas mycket snö. Hur mycket snö som kan smälta på en dag beror på vädret, men sällan blir det mer än några centimeter. I det finska klimatet hinner alltså det djupa snötäcket i mars inte smälta under en månad, vilket betyder att snötäcket i april inte får en chans att smälta.

Vi är en del av ett något kontinuerligt. Språket och dess rikedomar är ett vackert och klokt sätt att hålla kontakten till tidigare generationer och deras bästa lärdomar. Låt oss ta väl hand om de tidigare generationernas kunskap och tillsammans skydda det värdefulla kulturarv som finns inbäddat i språket, i vår vattenförbindelse - och i våra vatten!

Om du är intresserad av det här ämnet är du välkommen att kontakta oss. Du kan delta i projektets medborgarforskningsdel och berätta om vattenrelaterade ord, ordspråk, dikter, gåtor, sånger eller berättelser för oss på adressen vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/kysely.

Läs mer om projektet här: https://vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/

Karoliina Vilander, konstmag. och professor emeritus Matti Leppäranta
Vatten äldst av salvor - vad i hela världen? -projektet

Foto: Anna- Erika Nurmi/ Stiftelsen för Vattendrag i Finland

Orkester Nordens 30-årsjubileumskonsert den 8 augusti 2023 – Lahtis Sibeliushus

De 70 unga musiker som valts ut till Orkester Norden, den konstnärliga ledningen och teamet bjuder in lion och deras vänner till en symfonikonsert i Lahtis tisdagen den 8 augusti 2023 kl 19.00.

Biljetter till lionsklubbar är €10 för vuxna och €5 för studenter, pensionärer, barn och arbetslösa. Biljettförsäljningspriser €20 / €10. Klubbbiljetter bokas från henna.keihas@lahti.fi senast i slutet av mars eller så länge det finns tillräckligt med biljetter. Betalningsinstruktioner skickas till klubbar som har beställt biljetter.

Konsertprogram:

Rolf Gupta: Jordens Sang, epilog
Carl Nielsen: Symfoni nr 2
Jean Sibelius: Symfoni nr 2

Dirigent för orkestern är Tabita Berglund.

Orkester Norden är en ungdomssymfoniorkester koordinerad av Nordiska Lions. Mer information på www.orkesternorden.com