Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Petri Kaukiainen vald till ny verksamhetsledare för Finlands Lionsförbund

PM Petri Kaukiainen har valts till ny verksamhetsledare för Finlands Lionsförbund rf. Han inleder sin anställning 1.8.2021.

Kaukiainen har över tio år verkat inom frivilligverksamheten som verksamhetsledare vid Finlands Röda Kors, Helsingfors och Nylands distrikt samt tidigare vid Finlands Scouter. Kaukiainen har även en mångsidig erfarenhet av olika uppgifter inom kommunikationsbranschen, bl.a. vid Finlands 4H-förbund och lokaltidningen Länsiväylä.

- Människorna förbinder sig till Lionsorganisationen med stort hjärta därför att de har en stark vilja och motivation till att få något gott till stånd och för att verksamheten grundar sig på frivillighet.

För Kaukiainen har lionsverksamheten varit närvarande i barndomens scoutverksamhet där den lokala klubben stödde scoutkåren. Han tror att den ständiga cirkulationen av ansvarsuppgifter som hör till verksamheten, gör organisationen dynamisk och ger även möjligheter att nå nya generationer för att få medlemmar.

- Lionsverksamhetens styrka ligger i den lokala verksamheten för lokala behov och omvårdnaden av medmänniskor över generationsgränserna vid sidan av de globala målen.

Lördag 12.6.ordnas Finlands Lionsförbunds 68:e årsmöte som är det finländska lionsfolkets huvudfest. Det största årliga lionsevenemanget i Europa hämtar i allmänhet med sig ca 1000-2000 gäster till den ort där evenemanget går av stapeln under två till tre dagar.

På grund av rådande förhållanden ordnar förbundet sitt årsmöte på distans och strävar redan andra året i följd efter ett exceptionellt stort nätmöte där deltagarna även kan be om ordet. Över 900 röstberättigade representanter har anmält sig till mötet Även för andra än de röstberättigade representanterna har det ordnats möjlighet att genom livestreaming följa med mötet.

Tilläggsinformation: Finlands Lionsförbunds vice ordförande Sanna Mustonen, sanna.mustonen@lions.fi, tel. 050 331 5517, verksamhetsledare Maarit Kuikka, maarit.kuikka@lions.fi tel. 040 5802494.

Finlands Lionsförbund är en nationell takorganisation som grundades av lionsklubbarna 24.10.1960 för att sköta om det nationella samarbetet, riksomfattande kampanjer och för att stödja klubbarnas verksamhet.

Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildning och träning, samt svarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete. Finlands Lionsförbund hör till internationella Lions Clubs International-organisationen. Finlands Lionsförbunds medlemsantal är ca 20 000.

Lions Clubs International är en internationell serviceorganisation. Dit hör 48 000 lionsklubbar och 1,4 miljoner medlemmar från ca 210 länder. Internationella högkvarteret finns i Oak Brooks, Illinois, USA.

Läs mera om verksamheten på www.lions.fi,www.lions.fi,www.facebook.com/LionsFinland, https://twitter.com/LionsFinland och www.instagram.com/suomen_lions_liitto.