Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

I Finland finns 900 olika klubbar som verkar enligt lionsprinciperna

Organisationen består av självständiga klubbar. Syftet med Lions Clubs International är att grunda klubbar vars medlemmar tjänar de lokala samhällena.

Klubbarna ansvarar för sin verksamhet, ekonomi, serviceprojekt och andra ärenden som berör medlemskap och verksamhet.

Lions Clubs International har som uppgift att stöda klubbar och medlemmar, inte att leda eller bestämma över dem.