Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande november 2022

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland
Läs senaste LION medlemstidning

Från ordföranden

Har du kunnat göra gott tillsammans med andra lion? Det har jag gjort – och därtill med ett leende på läpparna.

Under mina lionår är den här novembermånaden är den bästa jag upplevt. Våra insatser för det goda har fått en väldig skjuts framåt.

Här är några exempel:

  • Vårt förbund har fått en ny klubb - Naantali Svingi-. Grattis till alla lion i klubben.
  • Medlemsutvecklingen har varit positiv och i oktober välkomnade vi 250 nya medlemmar,
  • Antalet serviceaktiviteter som registrerats i MyLion--systemet och antalet personer som fått hjälp är fantastiskt,
  • Som lion har vi generöst donerat till våra serviceprojekt och Finland kommer snart att till distrikten ha fått 10 LCIF-bidrag på 15 000 dollar för att hjälpa människor som kommit från Ukraina.

Med den här underbara liongruppen har servicearbetet fört med sig en alldeles speciell glädje in i mitt liv. För det ska ni ha ett stort tack.

Heikki Mäki

Kriskommunikation

Nyligen har en lionsklubb blivit föremål för en sensationsnyhet. Vi bör göra allt vi kan för att se till att klubbens interna verksamhet inte blir så krisdrabbad att vi måste söka rättvisa hos domstolarna.

En kris är en oväntad händelse eller en kedja av händelser som allvarligt stör en klubbs grundläggande uppgift och till och med dess existens. En kris ger ofta upphov till stor publicitet och drar till sig mediernas och myndigheternas uppmärksamhet.

Genom att aktivt kommunicera krisen kan klubben påverka mediernas uppfattning om situationen i stället för att man förlitar sig på uppfattningar som andra har skapat. Klubbmedlemmar som står i händelsernas centrum lever ofta i en stressig situation. Därför kan de kanske inte se krisens mer omfattande konsekvenser för hela klubbens verksamhet.

Riktad kommunikation kan upprätthålla klubbens förmåga att stöda och hjälpa människor i kris. Och när kriskommunikationen hanteras på ett bra sätt blir skadorna av en kris mindre än befarat. Behovet av kriskommunikation kan också komma från håll som står utanför klubben och klubbverksamheten.

Av den orsaken har man beslutat att anordna ett webinarium för utbildning i kriskommunikation våren 2023 och bjuda in alla lion att delta.

Låt oss undvika kriser, men låt oss agera beslutsamt om en kris syns vara förestående eller redan existerar.

Raimo Sillanpää

Lions 2030 strategi

Ett varmt tack till dem som svarade på vår medlemsenkät! Ni var nästan 3 000 personer. Att reflektera över organisationens värderingar och visioner gav oss många värdefulla insikter i vårt gemensamma arbete. Enligt enkäten är att hjälpa, lokal anknytning, pålitlighet och gemenskap de viktigaste värdena för den framtida lionsverksamheten.

Resultaten av undersökningen kommer att diskuteras under strategiseminariet vid GR-mötet i november och mer ingående i LION-tidningen i december. Nästa medlemsenkät i januari kommer att fokusera på konkreta mål och utvecklingsåtgärder.

De värdediskussioner som hölls i klubbarna under hösten har gett mycket positiv feedback. Framför allt är de en viktig för klubben att reflektera över klubbens egen verksamhet och mål. 67 % av de medlemmar som svarade på medlemsenkäten hade deltagit i klubbens värdediskussion. I undersökningen var 92 % delvis eller helt av samma åsikt i påståendet "Min klubbs värdediskussion var nyttig" – upplevelsen var alltså positiv. 3 % av de som svarat var av helt olika åsikt.

Timo Tanskanen & Nina Moilanen

Nätbutikens leveransavgifter för har uppdaterats

På grund av den rådande världssituationen har man varit tvungen att höja på lionsnätbutikens leveransavgifterna från och med den 1 november.

Leveransavgiften är avsedd att täcka de porto- och förpackningskostnader som lionsförbundet betalar. Posten har fortsatt att höja sina priser och därför måste vi ändra leveransavgifterna från och med den 1.11.2022.

Leveransavgiften för de minsta brevförsändelserna är 3,50 €. Dessutom påförs en tilläggsavgifter 1 (=3 €), 2 (=6 €) och 3 (=9 €), som beror på försändelsens storlek och vikt. För postpaket betalas alltid en tilläggsavgift på minst 3 (= 9 euro), dvs. den totala leveransavgiften för postpaket är alltid minst 12,50 euro.

För små paket (lika stora som ett brev men som väger mer än 0,5 kg) tillkommer en tilläggsavgift 1 (= 3 euro), dvs. en total leveransavgift på 6,50 euro.

Mer information finns på nätbutikens sida www.lionsverkkokauppa.fi

Arne Ritari -stiftelsens skylt sattes upp i september 2018

En lekplats på Leivola dagis byggdes med stöd av Arne Ritari -stiftelsen

LC Sotkamo/Vuokatti kunde med stöd av Arne Ritari-stiftelsen bygga en lekplats för barnen på dagiset i Leivola.

I januari 2017 tog klubben styrelsebeslutet att skaffa och finansiera det materialet som behövdes för byggandet av lekplatsen och också därtill hörande markarbeten. Lekplatsen uppfyller bl.a. den europeiska standarden EN 1176 för daghem.

Den slutliga kostnaden beräknades till 5 360 euro, för vilken man ansökte om ett bidrag på 2 480 euro. Klubben själv bidrog med 2 880 euro. Anledningen till att bidraget inte uppgår till 50 procent av det totala beloppet beror på transporter och markarbeten för vilka bidraget uppgår till 40 procent. Tidsmässigt planerades genomförandet av projektet till 1.6 - 30 september 2017 och den direkta arbetsinsatsen till 120 timmar. När man ansöker om bidrag, se stiftelsens webbplats: BEVILJNINGSGRUNDERNA OCH BIDRAGSKLKASSERNA https://www.lions.fi/se/arne-ritari-saatio/toiminta/bidragen/

Se över planen så tidigt som möjligt med ordföranden för distriktets AR-kommitté till vilken ansökan och bilagor också sänds. AR-ordföranden sänder ansökan vidare till stiftelsens ombudsman. Beslutet om att bevilja bidraget fattas snabbt men ibland begärs tilläggsinformation och efter det är beslutet i regel positivt. Det viktiga är att ingenting köps, ingenting beställs och inget arbete påbörjas förrän beslutet har fattats. Man bör be om offerter och helst med tillhörande konkurrensutsättning, villkorligt om bidraget beviljas.

Inte heller i vårt projekt gick allting som planerat. Tidtabellen var för snäv.

Donationsbrevet till Sotkamo kommun undertecknades 14.9.2018 och till stiftelsen sändes en utredning gällande användningen av bidraget. Utöver tidtabellen var mängden servicearbete 188 timmar i stället för de beräknade 120 timmarna. För att hedra detta satte vi upp två skyltar, på den första står det att lekplatsen byggdes av LC Sotkamo/Vuokatti 2018 och på den andra står det att Arne Ritari-stiftelsen med bidrag stödde byggandet.

Fler bilder och video .

På stiftelsens webbplats finns nu också exempel på projekt som stiftelsen har beviljat bidrag till https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/toiminta/apurahat/esimerkkeja-myonnetyista-apurahoista/

Matti Teiska LC Sotkamo/Vuokatti
AR-ordförande I-distriktet

Kunskap för livet – Lions Quest

”Quest-verksamheten är enkel för klubbarna.”, säger Quest-ordförande Hannele Rautio från C-distriktet. Enligt Hannele är Lions Quest -kurserna ett utmärkt lionsarbete till förmån för barn och ungdomar. Du kan bekanta dig mer med hennes tankar i LION-tidningen 5/22.

Under verksamhetsperioden 2022–23 har vi också svenskspråkiga Lions Quest -grundkurser för lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar. Vi hoppas att de svenskspråkiga klubbarna kan stöda den här viktiga aktiviteten och sponsra deltagare till kurserna.

De svenskspråkiga Lions Quest -grundkurserna 2022–2023:

mån-tis 13.-14.2.2023 Vasa
tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

Grundkursens pris är 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Med vänliga samarbetshälsningar

Team Lions Quest Finland

LION FM-KARAOKE 2023 mästerskapstävlingar

Pihtipudas 11.2.2023 Herkkuravintola Takkatupa

(Rupontie 1, 44800 Pihtipudas) från kl. 14:00

Kategorier: K, M

Anmälan senast 27.1.2023 25 €/person

Efteranmälan 40 €/person
Betalning: LC Pihtipudas Emmit, FI03 5345 0820 0211 71, OKOYFIHHH
Meddelande: Karaoke/namn, klubb
Därefter bekräftelse via telefon eller e-post

Anmälning och förfrågningar: Jatta Parkkonen tel. 040 5103873 jatta.parkkonen@gmail.com eller Pirjo Järvelin tel. 040 5342144 pirjo.jarvelin@fenerko.fi

Låtarna finns att få via e-post som en länk.

Logireserveringar: Hotel Niemenharju, Harjukatu 2, 44800 Pihtipudas (400 m från tävlingsplatsen). För bokningar tel. 020 7866370, Info@niemenharju.fi

Koto Hotel Pihtipudas, Keskustie 2, 44800 Pihtipudas, bokningar på telefon 014 562110 eller via hotellets webbplats.

Karaokedans efter tävlingen

Välkomna lion och partner för att sjunga i Pihtipudas!