Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande maj 2023

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

Välkommen till säsongens höjdpunktsevenemang - alla lejon är välkomna!

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig (till och med 21.5.2023 kl. 24.00) för att delta: delta i marschen i paraden och vara med och fatta viktiga beslut eller bara fira i en rolig lejongrupp på Dipoli i Esbo den 9-11 juni 2023.

Är du en riktig LION? Kom ensam eller tillsammans!

  • Ta med klubbens flagga och kom och marschera lördagen den 10 juni kl. 8!
  • Träffa den blivande internationella presidenten Patti Hill!
  • Kom och representera din klubb som en officiell mötesdelegat, du hinner fortfarande anmäla dig!
  • Lär känna varandra som lejon; kom även om du inte är en officiell delegat!
  • Träffa nya och gamla lejonbekanta! Njut av trevligt sällskap!
  • Utforska, festa på kvällarna och rör dig friskt utomhus på dagarna!

Inspirerad? Läs mer och anmäl dig: https://vuosikokous.lions.fi/pa-svenska/aktuellt/varfor-firar-vi-inte-alltid-tillsam/

Från ordföranden

Grattis till alla som valdes till olika lionsuppgifter vid klubbarnas valmöten i april. Jag önskar er redan nu all framgång under den kommande verksamhetsperioden. Ni ser säkert för egen del till att alla ändringar i klubbens uppgifter är gjorda och i ordning. Med det här menar jag inte bara våra egna lionregister. Det är nämligen bra att se till att namntäckningsrättigheterna är uppdaterade, t.ex. i er bank och i föreningsregistret genast då verksamhetsperioden inleds börjar.

Jag vill också uppmana er att senast nu se till att er klubb har haft en diskussion om att delta i förbundets årsmöte. I Esbo fattar vi stora och små beslut - alla betydelsefulla.

Naturligtvis erbjuder årsmötesveckoslutet också möjligheter att träffas och vara tillsammans. Jag rekommenderar att ni bekantar er med programmet och tar er en funderare om ni av en eller annan anledning inte har anmält er.

Heikki Mäki

Synlighet och anseende

R-kiosken bad Finlands Lionsförbunds KiTeNet-kampanj om att bli deras mål för vårens välgörenhetsdonation. I slutet av april fick vi hela 6 590 euro till Kitenet-projektet Från mobbning till hälsosamt beteende på nätet. R-kiosken ansåg också att det valda donationsmålet var en framgång, eftersom KiTeNet-kampanjen har en konkret inverkan på mobbning i sociala medier. I praktiken har man nått ett stort antal människor genom de mer än 130 000 köphändelserna.

Vi kan vara säkra på att vi, på ett eller annat sätt, även senare kommer att bli uppmärksammade. Det här är ingen tillfällighet. Vi tror att genom att göra gott kommer vårt rykte som en trovärdig organisation att göra oss attraktiva. Kommunikationens fokus flyttas från information till marknadsföring.

Budbärare och mottagare kommer inte alltid att vara desamma som nu, men våra värderingar kommer att bestå. Med Melvin Jones ord: "När du talar om lionism, glöm inte att nämna att kärlek i alla dess former är en del av lionens värld".

Raimo Sillanpää

Kom på årsmötet till vår strategimonter och diskutera

Ett förslag till den finländska lionsverksamhetens framtidsvision - Lions 2030 Strategi – kommer att presenteras för godkännande på årsmötet i Esbo. Var med och besluta om vår organisations framtid. Vid strategimontern på årsmötet kan du träffa medlemmarna i arbetsgruppen och utbyta idéer om vad som redan har gjorts och vad som ligger framför oss.

Framtiden skapas tillsammans - och uttryckligen i klubbarna. Klubbarna måste fundera på ett målinriktat sätt att göra sin verksamhet effektiv, synlig och attraktiv. Entusiastiska och nöjda medlemmar utgör kärnan i en framgångsrik verksamhet.

Vi ses i Esbo!

Nina Moilanen och Timo Tanskanen

Det internationella medlemssystemet byter skepnad och förutser framtida krav

Det internationella medlemsregistret (MyLCI), servicesystemet (MyLion) och några andra delsystem kommer att samlas av huvudkontoret i en enda, mer lätthanterlig och användbar enhet. Förändringen förväntas ske under sommaren, men troligen under den kommande säsongen.

Layouten kommer att förändras något, men i princip kommer samma saker att finnas i den nya portalen och det kommer att bli lättare att röra sig mellan dem.

Det finns en sak som kommer att bli mycket tydligare i framtiden. Det är inloggningsförfarandet. I stället för den nuvarande möjligheten att registrera sig för ett lionkonto med både e-post och telefonnummer, kommer i framtiden endast e-postadressen i medlemsregistret att användas som användarnamn. Det innebär att alla medlemmars e-postadresser måste kontrolleras och vid behov korrigeras. Detta bör absolut redas ut innan det nya systemet tas i bruk för att undvika strul. Huvudansvaret för kontrollen kommer att ligga hos klubbens sekreterare och administratörer.

Markku Patrikainen
Ordförande för ICT-arbetsgruppen

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lion!

Lions Quest -perioden 2022-2023 har nu tagit slut och det är dags att säga ett stort tack för alla aktiva lion och klubbar.

illsammans hade vi kursdeltagare lite över 200. Vi är speciellt glada och tacksamma att vi kunde, med stöd från klubbarna, ordna en svenskspråkig Quest-kurs i Esbo med 8 deltagare. Enligt deltagarna var kursens stämning mycket bra och kursens betydelse uppfattades mycket viktig för deras arbete. För övrigt kommenterade deltagarna kursen till exempel så här:

”Jag uppskattade kursen. Det var ett bra upplägg. Bra variation mellan praktiska övningar och teori.”

”Bra med praktiska saker, samt bra material som går genast att använda. Bra också att byta tankar med andra.”

Under den kommande perioden 2023–2024 har vi igen i vår kurskalender svenskspråkiga grundkurser som är riktade åt lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar. De svenskspråkiga Quest-kurserna ordnas i Vasa 11.–12.4.2024 och i Esbo 16.–17.4.2024.

Kursen kostar 410 € (inkl. moms). Mer information om Lions Quest -programmet och kurskalendern finns på vår webbsida www.lionsquest.fi

Vi önskar alla lion hjärtligt välkomna att främja barnens och ungdomarnas välmående i Finland!

Team Lions Quest Finland

quest@lions.fi

Foto: Anna- Erika Nurmi/ Stiftelsen för Vattendrag i Finland

Vatten äldst av salvor - vad i hela världen?

- tolkning av gamla talesätt Del 5

Våra folklorearkiv svämmar över av material som hänför sig till årstider, men är det något förnuft i våra förfäders tankesätt? Här tolkar biologen, professor emeritus Lauri Arvola denna månads ordspråk som hänför sig till vattenmiljön.

Ahvenen kutuun ja teeren soitimeen ehtii laiskakin.” (Reisjärvi) (KRA) (Fritt översatt: ”Även den late hinner med abborrens lek och orrens spel”

Förklaring:

" Abborrens lek pågår länge i sjöarna, till och med enhel månad. Leken börjar när vattentemperaturen överstiger fem grader. Leken fortsätter tills temperaturen stiger till ca. 10 grader. De första som leker är de små individerna och de sista som leker är de stora. I stora bakvatten leker de stora abborrarna djupare på några meters djup, ofta i närheten av grynnor. Om man tar hänsyn till de olika sjöarna och deras varierande omgivningar samt de små och stora abborrarna finns det gott om tid för de lata att sätta ut katsan om de så önskar. Orrens spel börjar redan i februari/mars och fortsätter i södra Finland fram till ungefär midsommar. Så har även de långsamma och morgonsömniga gott om tid att lyssna på orrens skrockande och hoande. Eftersom både abborre och orre förekommer så långt norrut som i Lappland, är deras lek och spel också därför spridd över en lång period."

Vi utgör en del av generationernas kontinuum. Språket och den kunskap som ligger i det och att föra den här kunskapen vidare till yngre generationer är ett av de bästa sätten att skydda det kulturarv som ligger gömt i språket. Vi ska också stöda de yngre generationerna som bor i städer så att deras kontakt till naturen hålls vid liv!

Om du är intresserad av det här ämnet är du välkommen att kontakta oss. Du kan delta i projektets medborgarforskningsdel och berätta om vattenrelaterade ord, ordspråk, dikter, gåtor, sånger eller berättelser för oss på adressen vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/kysely.

Läs mer om projektet här: https://vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/

Karoliina Vilander
Stiftelsen för Vattendrag i Finland sr.