Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Fredsaffischtävlingen

Fredsaffischtävlingen föddes 1988 med syftet att ge de unga möjlighet att använda sina konstnärliga talanger genom att visa hur de ser på fred.

Ungefär 350 000 barn från 75 olika länder deltar årligen i tävlingen.

Säsongen 2023-2024 är temat för tävlingen "Våga drömma"

Barn vet hur stor inverkan medkänsla kan ha. Ofta kan de uttrycka denna känsla mera öppet än vuxna. I år uppmuntrar vi de unga att studera och visuellt uttrycka framtiden, i vilken fred är möjlig, bara vi leder med hjärtat.

Lionsklubbarna arrangerar tävlingen, som är öppen för 11-13-åringar i den lokala skolan eller organiserade ungdomsgrupper såsom t.ex. scoutkårer. Tävlingen ger lions tillfälle att växelverka med den lokala ungdomen och introducera den för internationellt samförstånd.

Samtidigt erbjuder tävlingen lionsklubbarna ett verktyg att få positiv publicitet.

TIDSRAMAR FÖR TÄVLINGEN

Tävlinsarbete, som inte följer följande tidsramar, underkänns.

15 januari

Paketen går till försäljning från internationella högkvarterets försäljningsavdelning för klubbmaterial.

1 oktober

Utsatt tid för köp av tävlingspaket från internationella högkvarterets försäljningsavdelning för klubbmaterial.

15 november

Angiven poststämpeltid för klubbens vinnaraffisch att skickas till distriktsguvernören. Vinnararbetena är ännu inte offentliga och kan inte publiceras på distriktets nätsidor.

1 december

Poststämpeldatum för distriktsguvernörens sändning av vinnaraffischen till ordförande för multipeldistriktets guvernörsråd. Finlands Lionsförbund publicerar distriktens respektive vinnaraffisch på sin nätsida för publik omröstning. Samtidigt kan de publiceras på distriktets nätsida.

15 december

Poststämpeldatum för multipeldistriktet att sända vinnaraffischen till internationella högkvarterets PR-avdelning.

1 februari

Internationella vinnarna meddelas detta datum eller tidigare.

TÄVLINGSREGLER OCH -VILLKOR

Klubbarna, distrikten och multipeldistrikten skall noga försäkra sig om att deras vinnaraffisch uppfyller alla nedanstående anvisningar innan den skickas till följande nivå. Tävlingsbidrag, som inte uppfyller nämnda regler och krav, underkänns.

Enbart en lionsklubb kan arrangera tävlingen i lokal(a) skola (skolor) eller organiserad(e) ungdomsgrupp(er) såsom KFUM-KFUK, scouter etc. Obs!: Tävling kan inte ordnas i ungdomsgrupper som lionsklubben sponsorerar, som t.ex. leoklubb eller scoutkår. Men en enskild medlem i dylik grupp kan delta om tävlingen ordnas i dennes skola eller i någon annan ungdomsorganisation.

Tävlingen är öppen för elever som är 11-, 12- eller 13-åringar den 15 november. Godkända födelsedatum framgår i tävlingspaketet.

Temat för tävlingen ändrar årligen och framgår ur tävlingspaketet.

Konstverket skall mäta minst 33 cm x 50 cm och högst 50 cm x60 cm. Alstret skall inte ramas in med kartong eller annat material.

Enbart ett tävlingsarbete per elev och varje bidrag skall vara utfört av enbart en elev.

Hela konstverket skall vara elevens egen unika skapelse. Plagiat godkänns inte.

Alla uttrycksformer godkänns. Obs!: Tävlingsarbeten med krita, kol och pastellkrita bör sprayas med skyddande lack för att hindra utsmetning. Laminera inte!

Tredimensionella bidrag godkänns inte. Ingenting får limmas, nitas eller fästas på tävlingsbidraget.

Text eller siffror på något som helst språk på bidragets framsida tillåts inte: Konstnärens signatur eller namninitialer bör skrivas på affischens baksida.

Konstverket bör utföras på böjligt material som tillåter hoprullning för avsändning i postningsrör. Vik inte affischen!

Deltagarna bär hela ansvaret för försenade, borttappade, feladresserade eller otydligt adresserade tävlingsbidrag som kommit på avvägar. Tävlingsbidrag med otillräckligt porto diskvalificeras.

Lions Clubs International ansvarar inte för tävlingsbidrag som i bedömningsprocessen skadats, förstörts eller tappats bort. Meddelande om mottagna tävlingsbidrag kan inte skickas och de kan inte returneras; vid ankomst övergår de i Lions Clubs Internationals ägo.

Fredsaffischtävlingens foton kan inte användas utan skriftligt tillstånd från Lions Clubs International. När man överväger att delta i fredsaffischtävlingen samtycker deltagarna till att Lions Clubs International får använda deras namn och fotografier i reklam- och PR-syfte. Därtill gör man anspråk på att internationella huvudvinstens mottagare, två familjemedlemmar (ena föräldern eller målsman) samt klubbens president eller klubbmedlem (som för uppgiften utsetts av presidenten) deltar i prisceremonin.

Lionsdagen tillsammans med Förenta Nationerna (kan ändra). Vinnaren av internationella huvudvinsten kan inte erhålla priser i kommande fredsaffischtävlingar arrangerade av Lions Clubs International. Genom att delta samtycker deltagarna till att följa dessa regler liksom domarnas och Lions Clubs Internationals beslut. Lions Clubs International kan när som helst och utan förvarning ställa in tävlingen. Tävlingen är inte giltig om lagen utgör hinder, beskattar eller begränsar den.

Läs mera https://www.lionsclubs.org/sv/start-our-approach/youth/peace-poster