Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

”Sultanen från Sukeva” är Årets Välgörare 2023

Finlands Lionsförbund har till Årets Välgörare utsett Mika Hujanen eller ”Sultanen från Sukeva”, en välgörare från norra Savolax som i närmare 10 års tid har idkat välgörenhet genom att ordna olika aktiviteter bl.a. i samarbete med företag. Mika Hujanens viktigaste målgrupper har varit barn och unga, barnfamiljer och åldringar.

”Sultanen från Sukeva” har ordnat speltillställningar, välgörenhetsmatcher och ett mångårigt projekt, välgörenhetsloppet Helsinki-Nuorgam. Han har plockat bär till åldringar, samlat ihop till matkassar med julmat åt mindre bemedlade, ordnat aktiviteter för att stöda idrottsföreningar och skaffat innebandyklubbor som gåva åt ett oräkneligt antal barn.

− Min hjälpverksamhet började med att jag ville hjälpa barn och unga att röra på sig. Konceptet med att skaffa idrottsredskap är verkligen en ypperlig idé för en privatperson och att förse barn med idrottsredskap har lett till att många har kommit igång med en ny hobby. Själv har jag alltid blivit på gott humör av att se den uppriktiga glädjen hos ungdomarna, berättar Hujanen.

Finlands Lionsförbund delar årligen på Det Godas Dag 8.10 ut erkännande åt en person eller aktörer, som med sin verksamhet har medverkat till ökat välmåendet i Finland.

I motiveringarna till priset nämns, att Mika Hujanen i sitt liv har förverkligat kärleken till sin nästa, lyssnat till sitt hjärtas röst och velat hjälpa andra människor, speciellt unga. Mika Hujanen visar med sitt eget liv hur hur man kan idka välgörenhet.

− Det känns naturligtvis bra att få priset och jag är stolt över det. Nog var det en överraskning, för det finns många personer i Finland, som skulle ha varit förtjänta av det.

Över 2 200 aggregat till Ukraina.

Till årets Lions-Välgörare har utsetts Heikki Hemmilä från Ylivieska, Björn Hägerstrand från Mariehamn och Jyri Kurki från Helsingfors. De har förverkligat ett projekt som troligen är den lionsaktivitet, som blivit mest känd och som fått mest synlighet i Europa och i hela världen under den gångna verksamhetsperioden nämligen "Winter is Coming to Ukraine”.

Inom ramen för projektet skaffades ca 2 200 aggregat till Ukraina. I aktiviteten deltog 13 europeiska länder och medel insamlades för över 1 500 000 euro. I Finland deltog närmare 400 lionsklubbar i aktiviteten.

De valda offentiggörs 7.10. kl. 14.00 dagen före Det Godas Dag på Prisma i Idensalmi (Parkatintie 2, 74 120 Idensalmi).

Lionsverksamhetens Det Godas Dag 8.10. berör ca 17 000 lionsmedlemmar som är dedikerade frivilligarbetare i ca 800 lionsklubbar i vårt land. Avsikten med Det Godas Dag är att fästa uppmärksamhet vid lions frivilliga service-verksamhet och möjligheterna att öka det gemensamma välmåendet. På Det Godas Dag ordnar lionsklubbarna på olika håll i landet bland annat Hjälp barnen, hjälp familjen-insamlingar, för att hjälpa behövande barnfamiljer lokalt.

Det Godas Dag är också Lionsrörelsens traditionella internationella servicedag, som uppmärksammas i hela världen. Organisationens grundare Melvin Jones sammankallade till det första årsmötet i Texas, Dallas år 1917

och för att minnas mötets begynnelsedatum uppmärksammar lions servicedagen varje höst den 8. oktober i enlighet med organisationens slogan We Serve – Vi tjänar.

Tilläggsuppgifter: Finlands Lionsförbunds verksamhetsledare Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@lions.fi, 044 545 1146.

Finlands Lionsförbund är en nationell takorganisation, som lionsklubbarna grundade 24.10.1960 för att sköta det nationella samarbetet, riksomfattande kampanjer och för att stöda klubbarnas verksamhet. Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar och coachar, samt svarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete. Till Finlands Lionsförbund hör ca 17 000 lions i ca 800 klubbar. Läs mera på adressen: www.lions.fi.

Lions Clubs International är världens största serviceorganisation. Organisationen har ca 1,4 miljoner medlemmar i 48 000 klubbar i mer än 200 länder. Sedan år 1917 har lions bidragit med hjälp till lokalsamhällen i praktiska service- och humanitära projekt. Lions har koncentrerat sig på att ge stöd till synförmåga, ungdomar, diabetes, miljö, barncancer, att underlätta hungersnöd, att ge humanitär hjälp och stöd vid katastofer för att hjälpa till med några av mänsklighetens största utmaningar. Tilläggsuppgifter om Lions Clubs International får du på adressen www.lionsclubs.org.

Läs mera om verksamheten på sociala medier
www.facebook.com/LionsFinland/
www.instagram.com/suomen_lions_liitto.