Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande februari 2022

Publicerad:

Ordförande

Vi finländare har genom tiderna fungerat lokalt med att stöda varandra och med talkoarbete bygga upp samhället. Det är alltså inte ett under att bägge dessa, lokal anknytning och talkoarbete är finländska lionsvärden – förbundets tema för februari.

Ett utmärkt exempel på talkoarbete är Barnens Snödagar som Finlands Skidförbund ordnar på Olympiastadion i Helsingfors. Under tiden 28.1-27.2. erbjuds på dagtid skolevenemang och på kvällen familjeevenemang. Barnen får prova sina färdigheter i backhoppning, skicross, snöspel och precision.

Lionen är med och förverkligar Snödagarna under periodens varje dag. Ca 25 klubbar deltar – talkoarbetare kommer från N-, B- och C-distriktens klubbar. Drygt 150 lion gör tillsammans ungefär tusen talkotimmar med glada motionerande barn. Ett utmärkt motions- och hälsoundervisningsarbete.

De lokala skidföreningarna väntar också från vårt håll samarbetsinviter då det gäller Barnens Lejonskidningar. Vårt mål är att 150 klubbar under perioden skulle delta då skidaktiviteterna ordnas. Kom ihåg att utnyttja våra fina Lions skidmedaljer vid de lokala skidevenemangen! Nu är det säsong för vintergrenar och tid för att i skidspåren bli på gott humör och få röda kinder!

Er ordförande

Sanna Mustonen

Klubbarnas verksamhetsplaner

Man hoppas att klubbarna för perioden 2022-2023 tar i beaktande våra preliminära gemensamma teman.

8/22 LCI och NSR, internationalitet, webinarium 25.8.
9/22 Medlemskap, GMT, webinarium 22.9.
10/22 Det Godas Vecka 3-9.10. och Det Godas Dag 8.10.
10/22 Hunger (Världshungerdagen 16.10.), webinarium 27.10.
11/22 Diabetes (Världsdiabetesdagen 14.11.), webinarium 24.11.
12/22 Tvåspråkighet, Lionsland Åland, webinarium 15.12.
1/23 Utbildning, GLT (Internationella utbildningsdagen 24.1.), webinarium 26.1.
2/23 Barncancer (Barncancerdagen 15.2.), webinarium 23.2.
3/23 Syn, webinarium 30.3.
4/23 Arne Ritari-stiftelsen, webinarium 27.4.
5/23 Miljö (Internationella dagen för biologisk mångfald 22.5.), webinarium 25.5.

Temana presenteras i föregående månads LION-meddelande. I verksamhetsplanen borde man ha en alldeles skild notering gällande Det Godas Vecka 3-9.10.2022 och Det Godas Dag 8.10.2022. Då ska vi synas tillsamman och som lite annorlunda, vi ska ”dra åt samma håll”. Vi ska synas och höras i hela Finland. Närmar information i LION-meddelande.

Lion, är du intresserad av stiftelsearbete

ARNE RITARI-STIFTELSEN SR SÖKER TVÅ NYA STYRELSEMEDLEMMAR I STÄLLET FÖR DEM SOM ÄR I TUR ATT AVGÅ

Stiftelsens ärenden sköts och representeras av styrelsen till vilken hör den föregående verksamhetsperiodens ordförande för Finlands Lionsförbund, som växlar årligen, samt sex medlemmar, så att av de sex medlemmarna är två medlemmar i tur att avgå per verksamhetsperiod. En medlem som är i tur att avgå kan inte återväljas.

Styrelsen väljs av den grundande föreningens, Finlands Lionsförbund rf:s guvernörsråd.

De nyvalda medlemmarnas verksamhetsperiod är treårig och börjar 1.7.2022.

Vi värdesätter tidigare Lionsverksamhet på distriktsnivå samt intresse för stiftelsens verksamhet. Vid valet strävar man till att följa en jämn distriktsvis fördelning av styrelseplatserna varvid man beaktar distriktens tidigare representation i styrelsen.

Åt styrelsens medlemmar betalar man inte arvode men ersätter rimliga resekostnader till möten.

Ytterligare information om uppgifterna ger stiftelsens ombudsman Timo Haasto, tfn 0500-606321.

Vi ser fram emot din ansökan senast 20 februari 2022 på adressen Finlands Lionsförbund rf/Styrelsen, Kyrkobyvägen 10, 00770 HELSINGFORS. Kuvertet märkt Arne Ritari-stiftelsens styrelseplats.

ARNE RITARI -STIFTELSEN SR.

Anmälning till årsmötet

https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/

På årsmötet hemsidor https://www.vk2022kouvola.fi hittar man också fortlöpande uppdaterad information om programmet, mötespassen, inkvarteringen, kvällsfesten, sidoprogrammen mm.

Finlands Lionsförbund donerar 8000 euro till offren för vulkanutbrottet på Tonga

Det massiva vulkaniska undervattensutbrottet nära östaten Tonga i Södra Stilla havet har förorsakat betydande skador på huvudön Tongatapus västra kustområde och förstört bostäder och hela samhällen. Vulkanutbrottet är ett av de största under de senaste årtiondena och det förorsakade tsunamivågor i Stilla havsområdet.

Askan täckte Tonga och inom området har det förekommit svåra översvämningar.

Finlands Lionsförbund har beslutat donera 8000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa offren för vulkanutbrottet. Stödet förmedlas via lionens internationella stiftelse Lions Club International Foundation.

Lionsförbundet uppmuntrar alla klubbar att stöda förbundets katastroffond så att vi även i fortsättningen kan stöda offren för katastrofer och allvarliga olyckshändelser. Avgiften betalas in på förbundets katastrofkonto, kontots nummer är FI 54 8000 1970 8298 84. I meddelandefältet ”klubbens namn”, ”katastroffonden” och ”insamlingstillstånd” ifall pengarna har samlats in från allmänheten med stöd av förbundets insamlingstillstånd.

Fem månader kvar av Kampanj100

Vid årsskiftet översteg resultatet för Finland 900 000 USD. Det är ännu långt ifrån målet på 4.3 miljoner. I Europa har bara Island nått över sitt mål. Resultatet för hela Europa år 58 % och för hela världen 84 %.

Jag har nyligen till alla klubbar delat ut de distriktsvisa resultaten per sista januari. Lionsförbundet donerade 8000 euro till Tonga vulkan- och tsunamikatastrofen och ökade samtidigt vårt saldo för Kampanj100. En positiv utveckling är också annars i sikte. A-distriktet fick sin första Modellklubb då LC Parainen-Pargas nådde upp till 500 USD per medlem. Igår, 3.2.2022 undertecknade LC Ylivieska/Savisilta sitt Modellklubbsavtal. Bara några hundringar saknades för att nå målet. Tack och Lycka till åt bägge! Ännu finns det många klubbar som med ett ganska så litet besvär skulle nå upp till den här ansedda statusen. Dessa, såsom även många andra Modellklubbar, har en eller flera privata donatorer med vilket de har nått det där resultatet. Det är bevis på ett Stort Hjärta, ett hjärta med vilket vi under den här perioden tjänar.

Ett tiotal klubbar har man på samma sätt fått med i kampanjen med mindre eller större summor, konkret genom att dra ur hatten. Alltså, kom modigt med för att stöda det gemensamma lionsarbetet.

PCC Heikki Hemmilä pMJF

Lionsförbundets LCIF-koordinator

Klubbarna har ett fint tillfälle att stöda den egna ortens scouter

Finlands Scouter arrangerar storlägret Kajo på Evos lägerområde nära Tavastehus sommaren 2022 till vilket väntas 15 000 scouter. Lionsklubbarna har möjlighet att hjälpa mindre bemedlade scouter att delta i lägret genom att stöda lägrets stipendiefond ur vilken beviljas stipendier med beaktande av familjens inkomster och sociala situation. Redan nu har 12 800 scouter anmält sig till lägret varav 1 663 sökte lägerstipendium.

Guvernörsrådet har beslutat rekommendera att lionsklubbarna i mån av möjlighet stöder lägrets stipendiefond och samtidigt ge en unik lägerupplevelse för ett barn från det egna verksamhetsområdet.

Klubben kan rikta understödet t.ex. till deltagare från en viss kommun eller till ett visst postnummerområde. Arrangörerna rapporterar till lionsklubbarna för hur många personer som man med understödet kunde ge möjlighet till lägererfarenhet och hur mycket man utnyttjade understödet. Lionsklubbarna betalar den aktuella summan (t.ex. 125, 250 eller 500 euro) till Finlands Scouter rf först efter att understödet har beviljats.

Klubben kan ge sin förbindelse på länken. Länken är öppen till 28.1.2022.

Reklamkampanj på gång

Lionförbundets kommunikationsbransch har tillsammans med en samarbetspartner inlett en some-reklamkampanj med vilken vi eftersträvar att öka lionsverksamhetens synlighet och kännedomen om den. Samtidigt önskar vi att man via kampanjen skulle få med flera människor i vår verksamhet.

Kampanjen är en naturlig förlängning på det att göra hemsidorna, som förnyades vid periodskiftet, mera kända.

Du kan se på aktuell reklam i vårt reklambibliotek ifall de inte ännu har råkat komma upp på din someflöde.

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=FI&view_all_page_id=145645455504097&search_type=page&media_type=all

Vi uppmuntrar även till att grunda nya klubbar https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/haluatko-perustaa-oman-klubisi/.

Aktivitetsfototävlingen perioden 2021-2022

Under perioden 2021-2022 pågår en tredelad aktivitetsfototävling för klubbar.

Fototävlingens andra del 1.11-28.2. och den tredje 1.3-30.6.

Ännu hinner man bra delta i de två senare delarna.

Det är lätt att delta. Gå in på förbundets medlemssida

https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ och skriv in på Klubitarinoita-kategorin en snärtig text på några rader om aktiviteten och bifoga en tävlingsbild i jpg-format. Vi efterlyser talande foton på klubbarnas aktiviteter och som vi kan berätta om vår verksamhet runt om i Finland. De viktigaste belöningskriterierna är foton som visar upp en aktiv verksamhet, människor som gör något samt Lionslogon eller något annat som på något sätt som kan identifieras som lionsverksamhet.

Klubben kan delta i all tre tävlingsperioder och varje gång även med flera olika aktiviteter. Varumärkes (brand) arbetsgruppen väljer den vinnande bilden och den klubb som vinner får ett penningpris för att användas för någon av klubbens aktiviteter.

Kommunikatör i klubben. - Tack.

Ordna vänklubbsmöten på distans

Senaste år var jag president för LC Espoo/Kivenlahti och blev överraskad då jag i mars 2021 fick e-post från den tidigare internationella presidenten PIP Clement Kusiak. Han frågade om min klubb och hans klubb, Severn River LC, Maryland, USA, kunde på Zoom hålla twinning meeting, dvs ett vänklubbsmöte. Så klart svarade jag genast, att nog passar det.

Då det mellan oss fanns en tidsskillnad, då 7 timmar, beslöt vi att mötet hålls en lördag. Tidpunkten var sådan att den hos dem var mitt på dagen och hos oss tidig kväll. Jag försökte få med flera av oss men fick inte fler än fyra förutom mig själv att delta. Hos dem var det ett tjugotal som deltog, antalet varierade under mötet. Mötet räckte i två timmar. Först berättade jag en smula om tidigare aktiviteter då en gammal klubb med bara män inte hade så mycket att visa upp från de senaste åren. Sedan berättade de om sina egna aktiviteter.

Den person som ansvarade för aktiviteten berättade alltid om den aktivitet som han lett. Vi såg ett foto av en liten lastbil som klubben använde ett par gånger i veckan då de samlade skräp från vägrenarna. Vi såg bilder från ett lagerutrymme där det finns hjälpmedel som klubben delar ut åt handikappade. Vi fick höra att klubben borde samla in ett par miljoner dollar för en pojkes läkarstudier men en medlem känner en miljonär och saken borde kunna ordnas. Man ville inte riktigt tro, då jag berättade att hos oss i Finland så är alla universitetsstudier gratis. Av en händelse hade en av deras medlemmar studerat i Finland och han kunde bekräfta att så var fallet.

Om jag kommer rått ihåg så är deras medlemsantal ca 50 och i klubben finns också kvinnliga medlemmar. Klubben fyllde för några månader senare 60 år.

Jag berättar det här därför att då vi lever i en distansmötestid med Go To Meeting, Zoom och flera andra system, ger det här möjligheter att med utländska vänklubbar ordna motsvarande möten. Då vi ännu hade en pappersårsbok, räknade jag att vi då med våra ca 900 klubbar hade 200 utländska vänklubbar. Min klubb var den enda som hade en vänklubb i Litauen.

Jag vill uppmuntra alla klubbar som har en utländsk eller inhemsk vänklubb att ordna motsvarande möten. De är ganska lätt att ordna sådana möten och därtill har människorna redan blivit vana vid dem.

PID, Lion Erkki Laine

Barnens Lejonskidning

Bästa klubbar, jag påminner er om att nu är det hög tid att för barnen ordna med ett roligt skidevenemang. Februari månads tema är ju Lokal anknytning och talkoarbete. Det här evenemanget passar bra ihop med månadens tema.

Skidförbundets och Lionsförbundets samarbete har vuxit väldigt bra i N-, B- och C-distriktets klubbar. Det ser man i evenemanget på Olympiastadion i februari som ordförande Sanna nämner i sitt brev.

Nu har man en bra snösituation i hela landet. Nu bara till att ordna, både för barnen och föräldrarna, ett gemensamt och glatt skidevenemang.

Meddela hur arrangemangen har fungerat.

Nu Tassarna i Arbete, Lejon!!!

Ansvarig för Barnens Lejonskidning

PDG Erkki Lappi
erkki.lappi@ekinmuovi.fi
tel. 400 557136

Nya medlemmar

Bästa lion. Coronarestriktioner som pandemin har fört med sig har alldeles tydligt inte helt hindrat oss ifrån att fråga efter nya medlemmar som kunde ansluta sig till klubbarna. Fram till slutet av januari har klubbarna under den här perioden tagit emot sammanlagt 361 nya medlemmar.

Det är viktigt att de nya medlemmarna så snabbt som möjligt får sätta sig in i vad lionsverksamheten går ut på. Om det här inte redan har skett så gäller det att genast sätta igång ”inskolningen”

I många distrikt ordnar man med gemensamma tillfällen för detta, ta kontakt och fråga. Vid behov kan även en av klubbens lion som tillräckligt väl känner till lionsverksamhetens grunder sköta uppgiften. I princip ligger ansvaret hos den nya medlemmens fadder men lämna honom inte ensam då saken ska skötas.

Ni kommer väl ihåg att på sidorna på förbundets hemsida För medlemmar, guider och direktiv, hjälp med medlemsunderhåll hittar man många tips för att utveckla klubbarnas verksamhet!

Partnerskap

Barnklinikernas faddrar

Arrangerandet av Jul i Sinnet konserterna under februari-april håller igen på att flyttas fram till hösten. Närmare om detta i nästa nyhetsbrev. Då man i månadsskiftet januari-februari sände ut en e-postförfrågan, var svaren att man i distrikten aktivt har följt med coronasituationen och distriktens service- och parnerskapsledarnas yttranden gick i samma riktning förutom i tre distrikt. Två distrikt meddelade att de arrangerar konserter i april och ett distrikt att de kanske gör det. Den allra senaste informationen om att slopa restriktionerna är en positiv sak men räcker tiden till att ordna konserter?

Vårt insamlingsresultat tillsvidare har så smått ökat. 2020 var det 10595,37 e och 29´021 nådde vi upp till 21 028 ,82 €. Insamlingsresultatet sammanlagt 31 624 ,82 e.

Ytterligare information Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Leijonaemot

Hälsningar från verksamhetsledaren Päivi Lemmetty:

Vi har ett nytt år och trots att vi redan önskade att vi skulle ha kunnat träffa varandra och göra konkreta saker för att hjälpa andra, har coronan fortsättningsvis dämpat farten. Ändå har det inte varit lönt att helt falla in i dystert mörker därför att Leijonaemot planerar många händelser och jippon, först på nätet och sedan alldeles ”live”.

Nu vill jag också tacka alla klubbar som före julen gav av sin tid eller sina pengar åt Leijonaemot. Jag ser i mitt dagliga arbete i vilken svår situation som alldeles vanlig finländska barnfamiljer kan vara – för att inte säga när det i familjen finns barn med speciella behov och föräldrarna inte ens har möjlighet att arbeta.

Hjälpen behöver inte vara pengar eller saker utan det kan också vara fråga om tid eller sitt eget kunnande. En av våra medlemsfamiljer fick oersättlig hjälp då vi genom en lionsklubb i norra Finland hitta en stödlärare som kunde göra hembesök hos ett barn med specialbehov. Nu får barnet stöd i skolgången och familjens mamma har styrka att också ta hand om de andra barnen.

Om du funderar på hur just din klubb kunde hjälpa Leijonaemot ry:s medlemsfamiljer, kan jag komma på klubbesök och berätta om vår verksamhet eller så svarar jag gärna på frågor som jag får med e-post.

Med önskan om pigga kölddagar

Leijonaemot ry, Tel. 040 753 1057, pia.lemmetty@leijonaemot.fi, www.leijonaemot.fi

Lionslotterna

Ytterligare information Hilve Reijonen tel. 040 7656948 eller hilve.reijonen@gmail.com.
Lotternas snabbvinster kan man ännu lösa in till slutet av mars.

Faktureringen av lotterna sker under vecka 7. Räkningen kommer på klubbens e-postadress, var uppmärksamma.

Lionsjulkorten

Ytterligare information Hannele Tanner-Penttilä tel. 0400320753, tannerpenttilä@gmail.com

Enligt statistiken från nätbutiken sålde man julkort till ett sammanlagt värde på 41 000 euro som är 12,7 % mindre än föregående år. Man får de slutliga och preciserade siffrorna då informationen från Procountors faktureringssystem finns tillgängligt.

Corona snabbtesterna, som är de nya produkter som Lakkapää Oy erbjuder, har blivit en framgång

Under januari 2022 har det från klubbarna kommit in sammanlagt 49 beställningar. Man har beställt sammanlagt 8396 st. coronasnabbtester, dvs 1679 st. (5 st./förpackning) och i samma beställning har det funnits 29 beställningar på 50 paket av IIR munskydd, sammanlagt 441 st. och 2 beställningar på FFP2 lådor á 10 st. sammanlagt 52 st.

Nu kan man av Lakkapää beställa tre olika produkter, snabbtest, IIR munskydd och FFP” munskydd. Beträffande snabbtesten har det funnits/finns i lager två olika märken. Testen är ändå till alla delar identiska även till priset varför det inte finns orsak till att bli orolig.

Det har även kommit fram att till de klubbar som för första gången gjort en beställning, har man sänt en blankett för öppnande av konto eller en förfrågan om förskottsbetalning. Det är enkelt att fylla i blanketten och det garanterar att men har ett 30 dagars betalningsvillkor för beställningen, även i fortsättningen. Om det för någon klubb uppstår något slag av problem, ta kontakt med mig, veikko.teerioja@gmail.com.

Corona snabbtest 5 st. /förp. klubbens inköpspris 12,50 € rekommenderat pris 18,90 €
IIR munskydd 50 st. /låda, inköpspris 5,00 € rekommenderat pris 10,00 € enskilt förpackade
FFP2 munskydd 10 st./låda, inköpspris 5,00 € rekommenderat pris 10,00 €

Beställningsdirektiv på den här länken

Ytterligare information Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Fina nyheter-Knutarna i skick! -talkona fortsätter

Marken är vit, snö finns det gott om. Då snön smälter blir det i april-maj full fart på Knutarna i skick! talkona. Nu i år under våren deltar också Finlands McDonald´s i lionens och leomedlemmarnas talkoarbeten på de orter där de har restauranger. Restaurangerna erbjuder bl.a. talkoredskap och -servering åt deltagarna. Vi är i kontakt med klubbar som finns inom dessa områden. Vi ordnar också virtuell handledning åt klubbarna och distrikten. Följ alltså med Knutarna i skick! meddelanden och fundera på hur vi får också andra än lion och leomedlemmar med på våra talkon. Vårt ambitiösa mål är att få en miljon finländare att delta. Ytterligare information på adressen puhtaatvedet@lions.fi.

Är du reda redan med i Kulmat kuntoon! (Knutarna i skick!) Facebook-gruppen. Anslut dig med en liten handledsrörelse på adressen https://www.facebook.com/groups/kulmatkuntoon

Vad i allt världen? Vesiviisausprojektet gör lionen och leomedlemmarna till främjare av det nationella kulturarvet

Vattnet och vattendragen utgör en del av det finländska själsliga landskapet. För oss har de spelat en viktig roll i vårt vardagliga liv och näringsliv.

Att samla in och dokumentera traditionskunskap är en fängslande forskningsresa in i den lokala kulturtraditionen. Finlands Lionsförbund är en av partnerna i Suomen Vesistösäätiös projekt Vesi vanhin voitehista-mitä ihmettä? (Vesiviisausprojektet) som bekostas av Konestiftelsen. I projektet samlar man in traditionskunskap om hänför sig till vatten och vattendrag och vi lion kan här hjälpa till. Man drar nytta av den insamlade materialet i den forskning som görs och i den konstnärligare verksamheten. Samtidigt får vi mycket material som vi kan dra nytta av i vår egen verksamhet, också som stöd för kommunikationen och för klubbarnas lionsberättelser.

Vi har många sätt att göra gott och Vesiviisaus-projektet erbjuder ett sätt där man inte behöver ta till stora fysiska ansträngningar. Nog hjärngymnastik och detektivarbete. Under våren kommer vi att ordna virtuella sotpannskaffetillställningar där deltagarna har möjlighet att diskutera om projektet och komma på idéer för hur man kan delta. Är vatten med rätta den äldsta av salvor? Kom med och ta reda på saken.

Läs Suomen Vesistösäätiös meddelande https://vesistosaatio.fi/vesiviisauksista-voimaa-vesiensuojeluun-koneen-saation-rahoituksella/. Du får också ytterligare information på adressen puhtaatvedet@lions.fi.

I Lionsförbundets mars månads temawebinarium 31.3.2022 brinner för miljön – notera datumet redan nu i din kalender.

Välkommen 31.3. kl. 18 till mars månads temawebinarium då man får höra om vad som är på gång inom miljöverksamheten. Därtill får vi höra om exempel på lionens miljöprojekt. Det här webinariet lämnar ingen kall varför det lönar sig att nu redan anmäla sig på adressen http://tiny.cc/rj6ouz (GoToWebinar). Det berättas mera om webinariet i mars månads nyhetsbrev.

Nätbutiken för rent vatten är öppen 24/7 och när som helst

Har din klubb behov att vid evenemang ha lionsmaterial med vilket man kan krydda tillställningen och väcka människornas intresse? Surfa på adressen https://www.lionsverkkokauppa.fi/ och välj från menyn ”Leijonat puhtaan veden puolesta.”. Här finns sådant som främjar folkbildningen t.ex. T-REX-fickaskkoppar, populära vattenlejonens gnuggtatueringar och högklassiga Lions-siktdjupsskivor för vattenobservationer. Med intäkterna från nätbutiken främjar vi barnens och ungdomarnas samt lionens och leomedlemmarnas miljöverksamhet.

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lionsklubbar! Ni är varmt välkomna att ordna svenskspråkiga Lions Quest -utbildningarna med oss!

I Finland har Lions Quest -programmet tillämpats bland 5–25-åringar redan 30 år. Programmet stärker självförtroendet, sociala kunskaper, beslutsfattandet, emotionella kunskaper, värderingar, tilliten till eget tänkande och förmågan att motstå negativt tryck. Samtidigt förstärks barnets anknytning till dess egen omgivning. Hotet av att leva i isolering eller ensamhet förebyggs. Att stöda omgivningen på alla sätt är även en del av Lions Quest–programmet.

Vår nya Lions Quest -utbildare Marika Ainoa kan leda också svenskspråkiga Quest-grundkurser för lärare och andra fostrare. Genom att finansiera en lärare till Quest-kursen kan klubben främja barnens och ungdomarnas välmående på sin egen ort.

Mer information om Lions Quest -utbildningarna samt kontaktuppgifterna: www.lions.fi/se/lions-quest

Med vänliga samarbetshälsningar,

Team Lions Quest Finland

Nya röster - New Voices

Avdelningen för distrikts- och klubbadministration: newvoices@lionsclubs.org
Gå också in på följande sidor: https://www.lionsclubs.org/newvoices
Facebook: Lions New Voices, New Voices Lions Finland

marika.haapanen(at)lions.fi pirkko.vihavainen(at)lions.fi

Gå med i diskussionen!

https://www.facebook.com/NewVoicesK4K
https://www.lionsclubs.org/kiliforkids

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) 2022 -

Välkommen till Mellersta Finlands centralort JYVÄSKYLÄ!

Då platsen för utbildningen har ändrats har deltagaravgiften minskat. Den nya deltagaravgiften är 320 €.

Ny tidpunkt för verkstaden är 13-15.5.2022 och distansdagarna är 5.5.2022 och 19.5.2022.

Verkstaden ordnas i Jyväskylä, hotell Scandic Jyväskylä Station. Platsen ligger alldeles bredvid järnvägsstationen och med goda kommunikationsförbindelser.

Med tåg från Helsingfors når du Jyväskylä på under 3,5 timmar och från Tammerfors på 1,5 timmar. Till Jyväskylä kommer du behändigt med buss från många olika städer och med bil är det lätt att komma till Mellersta Finland.

Ansökningstiden har förlängts till 2.4.2022 och redan gjorda anmälningar är fortsättningsvis i kraft.

Institutet ordnas i hybridform, före verkstaden och efter den har man utbildning på distans och under verkstadsveckoslutet koncentrerar man sig på övningar av olika färdigheter.

Information om utbildningen hittar du på den här: lions.fi/koulutus/rlli2022

Ytterligare information Utbildningsledare Aarno Niemi aarno.niemi@lions.fi

Lionsutbildningens syfte är att identifiera och utveckla kommande ledare på organisationens alla nivåer samt utbilda nuvarande ledare för att nå bättre resultat inom Lionsverksamheten.