Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev november 2021

Publicerad:

Kom med och påverka

Av varje fullvuxen finländare förväntar man sig medborgaraktivitet. Vår kanal för att inverka på gemensamma ärenden är representativ demokrati. Du kan lämna in motioner och ställa upp som kandidat till uppgifter där man fattar beslut i ärenden eller så kan du använda dig av din rösträtt för att få ett avgörande i ett ärende. Om du inte använder dig av de påverkningsmetoder som står dig till buds, är det onödigt att klaga över dåligt ledarskap, usla beslut och felaktiga åtgärder.

I den finländska lionsorgnisationen har klubbarnas officiella representanter beslutanderätten vid förbundets årsmöte. Under perioden mellan årsmötena bärs ansvaret, som medlemmar i guvernörsrådet, av guvernörerna som distrikten valt, förbundets ordförande, vice ordförande och föregående ordförande.

Har du funderat på att gå med och ta emot uppgifter i distriktet? I olika arbetsgrupper är det trevligt att lära sig nya lionsuppgifter och att ta ansvar för dessa. Du kan vara med och inverka på vad distriktet erbjuder sina medlemmar och vad men gör tillsammans. Guvernörerna för nästa år samlar som bäst ihop distriktsstyrelser och arbetsgrupper. Erbjud dig att gå med för att skapa en ännu bättre verksamhetsperiod!

Strategiarbetsgruppen som leds av Antti Forsell kommer att behöva hjälp av klubbarna och medlemmarna. Delta alltså aktivt i processens olika skeden. Man kommer att be om åsikter och idéer. Vi alla tillsammans kan inverka på hurudan den framtida lionsverksamheten i Finland kommer att vara!

Er ordförande

Går budskapet fram?

LION-kommunikationen når mottagaren via olika källor. LION-tidningen, det här nyhetsbrevet, huvudkontorets Digest-nyhetsbrev, åsiktsundersökningar, branschernas meddelanden, distriktets meddelanden etc. Det här kan kännas frustrerande, men det skulle vara bra om klubbsekreteraren och presidenten kunde, när de förbereder klubbmötet, gå igenom det material som kommit in och behandla aktuella ärenden tillsammans med klubbmedlemmarna. Klubbens interna WhatsApp-grupp effektiverar informationsgången.

De senaste Digest-nyhetsbreven innehåller bl.a. följande:

Hjälp din klubb att bättre svara på medlemmarnas behov (ladda ner filen)
Delta i LCIF-veckans Melvin Jones-fototävling
Klubbens kommunikationsansvariga

Med tryckknappen nedan kan du anmäla din klubbs kommunikationsansvariga

Kommunikationens årsklocka

Kommunikationens årsklocka

Ge respons

Det har kommit talrikt med klubberättelser (Nyheter från klubbarna) som är ämnade för nyhetsbrevet. En del av berättelserna lämpar sig bättre för aktivitetsfototävlingen varför de har publicerats där. Här den här månadens finskspråkiga klubberättelse.

Svenskspråkiga berättelser tas emot med tacksamhet.

Vi ber vi att man i fortsättningen sänder nyheter och berättelser som gäller klubbarnas aktiviteter till kommunikationen endas via hemsidorna www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/.

Sänd även med orginalfotot (inte ett fotokollage) i JPG-format. Vi publicerar klubbarnas berättelser och presentationer av lion på förbundets hemsidor, i nyhetsbrevet, i LION-tidningen samt på förbundets Facebook-konto.

Foton som bifogats blanketten deltar även i aktivitetsfototävlingen under perioden 2021-2022 och fotografiernas användarrättigheter blir hos förbundets kommunikationskanaler.

Webinarerna

Inspelningarna av månadens temawebinarer hittar man här. Till novembertemats Hunger-webinar 25.11. kl. 18 kan man anmäla sig här. Den 15 december står i turen webinaret om servicevilja och människonärhet till vilket man kan anmäla sig här.

Raimo Sillanpää

Anmäl dig till att vara med i hjälpinsatsernas främsta led!

Lions regionala ledarskapsinstituts verkstad ordnas 11.2 -13.2.2022 i Tammerfors.

Institutet ordnas i hybridform, dvs före verkstaden har man distansföreläsningar och under verkstadsveckoslutet koncentrerar man sig på övningar av olika färdigheter.

Undervisningsdagarna på distans är 3.2.2022 och 17.2.2022.

Förutom lektionerna har vi gemensamma gruppvisa övningsuppgifter och uppgifter på distans. Kursens mål är också att man blir bekant med nya lionsvänner i en glad och utvecklande miljö. Med i utbildningen ryms 48 lion eller leomedlemmar.

Deltagaravgift är 350 € som täcker undervisningsavsnittet på distans, verkstaden, login, måltiderna och utrymmeshyran. (ta reda på av distriktsguvernören om möjligheten till bidrag från distriktet)

Ansökningstid 8.11.2021 – 7.1.2022

ANMÄL DIG HÄR: https://link.webropolsurveys.com/EP/CFEC10E005078AAF

Vi hjälper. Vi har flera frivilliga på de flesta platser än någon annan organisation i världen. Vi är vänner, grannar, ledare som är redo att hjälpa våra hemorter att växa och lyckas.

Ytterligare information här: lions.fi/koulutus/rlli2022

Utbildningsledare Aarno Niemi
aarno.niemi@lions.fi

Barnklinikernas faddrar

Nu börjar det hända större saker. 11.11.2021 har man slutit ett fortsättningsavtal för år 2022 mellan Finlands Lionsförbund och Barnklinikernas faddrar. Detta garanterar oss möjligheten att under våren-i april ordna de efterlängtade Må Bra konserterna.

4.11.möttes distriktens GST-lion, samarbetslion, representanter för faddrarna och förbundets ordförande för att planera konserterna. Vid mötet dök en ny idé upp, nämligen en möjlighet att ordna distriktsvisa konserter i stället för de fem regionala konserterna. Om det här diskuterar man ännu i distrikten före utgången av november och efter det fattar man besluten.

Faddrarna ordnar en Joulu-mielelle-konsert som tas upp på video i Myrbacka i Vanda 24.11. och kan ses på MTV 12.12. Över tio av Finlands toppartister deltar i konserten. Men vi är också med i ett klipp på knappa en minut. Det här klippet har ett intervjuformat där förbundets representant tillsammans med nallen Teemu och möjligtvis julgubben önskar cancerbarnen bättring.

Jag har fått höra att N-distriktets LC Vantaa/Komeetat 7.11. igen ordnar i Korso den traditionella storkonserten, den här gången för att stöda cancerbarnen. Den donerade summan beror så klart på hur konserten lyckas.

Leijonaemot

Leijonaemot har inlett en Julmatkasse-insamling som riktar sig till familjer som har barn med specialbehov .

”Tack, du som skänkt en matkasse! Med den här lilla gärningen för du till stånd mera än du tror. Du får för en stund ett leende på mina läppar, för första gången på veckor. Du ger barnen tid att gunga och spela fotboll i stället för att vi skulle tillbringa den där tiden i butiken för att göra matuppköp. Jag tänker redan på den kommande tiden, drömmer med värme om den där matkassen och tänker speciellt på dig, du som gett oss den.” Så skriver en mamma.

Om du funderar på till vem som klubben kunde donera eller till vad du själv kan ge en liten julklapp, välj Leijonaemot ry och Jouluruokakassi erityislapsiperheelle. Öppna alltså länken och se hur du ska göra!!

Den här hjälpen går säkert fram och kommer till nytta.

För mer information Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Lionslotterna

För mer information Hilve Reijonen tel. 040 7656948 eller hilve.reijonen@gmail.com.

Det lönar sig för alla som köpt en lott att registrera lotten fastän man inte har vunnit något. Endast genom att registrerade lotten, deltar man i utlottningen av huvudvinsterna, d.v.s. 3 st. resepresentkort. Registreringen av lotter sker på adressen www.lions.fi . Skrolla ner på framsidan till ”Kiinnostavaa jäsenille” och där hittar du platsen där du kan skriva in koden som finns på lottsedeln.

Jag vill ännu påminna om att lotter som inte sålts bör returneras i returneringskuvertet senast 3.2.2022. Senare returnerade lotter krediteras inte utan klubbarna löser in lotterna för egen användning.

Lionsjulkorten

För mer information Hannele Tanner-Penttilä tel. 0400320753, tannerpenttilä@gmail.com

Kom ihåg att beställa Lionsjulkorten från nätbutiken. Av julkortsförsäljningen får klubben behålla 50 % för att använda till egna aktiviteter.

Bland de som inom utsatt tid deltagit i ”rösta på det bästa julkortet”, lottades tre vinnare som var:

LC Mäntsälä/Mamsellit, Pirkko Lakkonen
LC Helsinki /Maininki, Lena Ahonvala
C Kempele/Sampola, Pasi Järvi

Till dessa lyckliga vinnare sänder vi ett utlovat överraskningspris ….

Till det bästa julkortet valdes Klockan slår redan fem 45 %, på andra plats kom Julkärve 15 % och som tredje Julsånger 13 %.

Arne Ritari-stiftelsens belöningsmöjligheter

Stiftelsens syfte är att stöda och främja de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsaktiviteter samt att värna om Arne Ritaris, faddern för Finlands lionsverksamhet, livsgärning att grundlägga lionsverksamheten i Finland. Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att bevilja bidrag åt medlemsklubbarna i Finlands Lionsförbund r.f. till deras egna och gemensamma aktiviteter på distrikts- eller förbundsnivå samt genom att även på andra sätt stöda den finländska lionsverksamheten.

Klubbarna kan stöda stiftelsens verksamhet genom att donera medel till stiftelsen genom att skaffa adresser eller utnyttja stiftelsens belöningssätt såsom diplom, bordsstandar, förtjänsttecken, medlemskap i Arne Ritari Gillet (Lionsriddare) och Lions Pro Riddar-värdighet.

Belöningstillfällena bör vara högtidliga tillställningar t.ex. klubbens jubileumsfester, charterfester, distriktets årsfest eller distriktets lionsfest eller motsvarande tillställning.

Själv har jag haft privilegiet att få delta i klubbarnas och distriktens fester där jag haft möjligheten att belöna klubbarnas medlemmar med dessa värdefulla hedersbetygelser.

Det är klart att de mest minnesvärda uppdragen har varit dubbandet av Lionsriddare. Det har jag fått göra ett flertal gånger.

Vesa Kynnysmaa

PDG, LC Köyliö AR kommittéordförande, 107-M

Överlämnande av ARS förtjänsttecken vid kvällsfesten på GR:s möte 29.8.2020

På bilden från vänster:

IPDG Aarno Niemi som fick motta förtjänsttecknet med en heraldisk ros, Antti Raitaniemi, AR-stiftelsens viceordförande (som överlämnade förtjänsttecknet), Lion Pro Riddare Olli-Pekka Varjus, mottagare av förtjänsttecknet med två heraldiska rosor och PDG Vesa Kynnysmaa.

LCIF underlättar också hunger

Vid naturkatastrofer är distributionen av livsmedel och rent vatten efter första hjälp och skydd den största utmaningen. Långvarig undernäring i barndomen orsakar t.o.m. livslånga fysiska och mentala skador. Trots alla framsteg som gjorts, upplever vi storskalig hungersnöd ännu i dag, särskilt till följd av klimatförändringar och mänsklig verksamhet, vilket nu är fallet i Afghanistan, Östafrika och Nordkorea.

Som organisation är LCIF mindre än till exempel Världslivsmedelsprogrammet (WFP), som tilldelades Nobels fredspris 2020. Det programmet ar en budget som är 50 gånger större an vad LCIF årliga kan dela ut. Men i tillförlitlighet rankades den som 20:e i den jämförelsen som Financial Times gjorde 2007. LCIF verkar bättre just på gräsrotsnivå och de medel som man donerat till LCIF går inte åt till administrativa utgifter. LCIF strävar inte efter att, och kan inte heller, sköta hela världen, men stiftelsens insatser syftar inte bara till maximal effektivitet utan också till kontinuitet. Och i och med att informationen sprider sig och erfarenheterna ökar, sprider sig det goda av sig självt.

Som finländska lion kan vi vara stolta över vårt arbete i Afrika: byggt borrbrunnar, lärt ut bättre jordbruksmetoder och nu senast ett gemensamt nordiskt solkokarprojekt som samtidigt skonar miljön –att koka mat med solenergi förhindrar ökenspridningen. LCIF deltog också i de här projekten.

Även om den nordiska välfärdsstaten tar hand om sina medborgare, har vi naturligtvis här hemma också sådana som är illa lottade och lider av hunger. Som lion kan vi hjälpa. Det viktiga är att vi bryr oss! Under min DG-period beundrade jag de ensammas jullunch som LC Kalajokis ordnade. Jag nominerade den som ledde aktiviteten till årets lejon. Inga pengar spenderades på det här projektet. Matprodukter inte gått åt fick man från restauranger och butiker och arbetet gjordes som talko. Men det förde de ensamma samman, tröstade och stärkte både mottagarna och givarna. De hade offrat en del av sin julafton. Jag har själv fått erfara hur det är att vara ensam över julen. Men tack vare ett par vänner är jag fortfarande här.

Lionsverksamheten gör världen bättre, bit för bit. Vi kan göra det mer effektivt genom att hjälpa andra lion att hjälp. Donerad till vår egen stiftelse. Låt oss ta en del av klubbens medel och sätt våra hattar att gå runt på mötena. Vid VDG-utbildningen i Tammerfors samlade hatten in 800 euro. Vid Europa Forum i Thessaloniki samlade vi in 7 000 dollar.

En givande advent

Heikki Hemmilä

Lionsförbundets LCIF-koordinator

Lions Quest - Kunskap för livet

Bästa lionsklubbar! Ni är varmt välkomna att ordna svenskspråkiga Lions Quest -utbildningarna med oss! Vi ordnar gärna svenskspråkiga LQ-grundkurser områdesvis till lärare och andra proffs inom fostran och utbildning med hjälp av er lokala kunskap och finansiering. Ta kontakt med LQ-distriktsordföranden och berätta om ert intresse att vara med.

Mer information om Lions Quest -utbildningarna samt kontaktuppgifterna: www.lions.fi/se/lions-quest

Bästa lion,

gemensamt för varje lionsklubb i världen är en sak: service. Det är en fin sak att ge av sin egen tid och sin egen energi för att hjälpa sin egen hemort.

Det ger samtidigt en bra inre känsla som lätt sprider sig till andra och får en positiv inverkan på dig själv och även på hur du ser på världen.

Jag har till min glädje kunnat konstatera att vårt arbete på fältet har kommit bra igång.

I många distrikt och klubbar har man kunnat ge sig i kast med mångahanda aktiviteter inom olika delområden av vårt servicearbete. Här några siffror som fram till slutet av oktober ger en bild av vad vi uträttat: antal personer som vi stött 265 927, utförda aktiviteter 3000, antalet arbetstimmar 61 329.

Det här ser alldeles bra ut, tack till er alla. Men jag tvivlar nog lite på att vi har tagit alla aktiviteter med i räkningen. Siffrorna som jag nämnt har jag fått från vår gemensamma MyLion Portal.

Berätta om vår verksamhet och våra aktiviteter så att klubbarna runt om i Lion-Finland vet hurudant bra arbete vi alla utför.

Rapporteringen i MyLCI och MyLion systemen är en sak av största vikt redan sedd ur vår egen synvinkel. Ett bra budskap lönar det sig att sprida i ännu större utsträckning än tidigare.

Om användningen av MyLion och ytterligare information och rapportering av våra insatser får man på förbundets hemsidor

https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/

Vi hjälper av hela hjärtat

MDC-GST Petri Lappi

Årsmötet 2025 och 2026

Pandemisituationen har blivit lättare och Europas största lionsevenemang, Finlands Lionsförbunds årsmöte, kan nu efter en paus på några år arrangeras ”live” i Kouvola juni 2022. De därpå följande årsmötena hålla i Esbo 2023 och i Åbo 2024. Men vart styr vi sedan stegen?

Nu kan man söka mötesorterna för 2025 och 2026. Finland är fullt av härliga platser att bekanta sig med, lokal kultur och lokala läckerheter att ta del av. Lionen är mästare på att organisera olika evenemang. Kunde man inom ert område hitta utrymme och aktörer för att ordna årsmöte? Nu är det bara att fundera på saken och anmäla sig som kandidat senast 17.1.2022 kl. 15.45. toimisto@lions.fi genom att använda

https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/asiakirjoja-liiton-tehtavissa-toimiville/lionstoiminnan-asiakirjat/