Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev januari 2022

Publicerad:

Iver och engagemang inför år 2022

Det nya året inleds med löften och färska planer – framtiden skimrar ju framför oss som en ren duk på vilken man kan måla och bara möjligheter ligger skymtande och väntande på oss.

Vi lion kan också inleda året 2022 fulla av iver och energi. Verksamhetsperioden är ännu bara på hälft och vi hinner bra förverkliga många bra aktiviteter under den andra halvan av perioden. Speciellt bra är det att nu planera samarbetet med Barnklinikernas faddrar. Inkomstbringande konserter som arrangeras lokalt eller andra evenemang stöder de små cancerbarnen att klara sig och cancerforskningen alldeles såsom via har ställt som mål i vårt samarbetsavtal.

Då det nya året har börjat, funderar mången finländare också på det egna deltagandet i föreningslivet. Vid sidan av en vit månad i januari lockas vi även av en osjälvisk verksamhet till förmån för andra. Nu är det ett bra tillfälle att be grannen eller arbets-/hobbykamraten att bekanta sig med lionsverksamheten. Tillsamman utgör vi en grupp av vardagshjältar som får mycket gjort. Kartlägg er bekantskapskrets och erbjud en möjlighet till servicearbete även för sådana som ni inte känner. Man förlorar ingenting på att be dem komma med! Att delta i en aktivitet är att utmärkt sätt att komma med i lionsverksamheten – vi producerar ju service!

Med önskan om iver och engagemang inför år 2022

Er ordförande
Sanna Mustonen

Klubbens kommunikationsansvariga och respons. - Tack -

Klubberättelse

Här den här månadens finskspråkiga klubberättelse. Svenskspråkiga berättelser tas emot med tacksamhet.

Webinarerna

Inspelningarna av månadens temawebinarer hittar man här. Till januaritemats Internationellt-webinar 27.1. kl. 18 kan man anmäla sig här. Den 24 februari står i turen webinaret om lokal anknytning och talko till vilket man kan anmäla sig här.

LIONS2030: Av drömmarna målet och av strategin riktningen

Då jag under jullovet läste kvällssagor för mina barn stötte jag på ett citat som är aktuellt nu när vi håller på med strategiarbetet. Citatet kommer ur Lewis Carrolls bok Alice i Underlandet och lyder ”Om du inte vet vart du vill gå, spelar det ingen roll vilken väg du tar”. Också för vår verksamhet är det på motsvarande sätt viktigt att känna till den riktning vi vill ta med tanke på framtiden.

Lionsförbundets strategiarbetsgrupp, LIONS2030-team, har inlett sitt krävande men intressanta arbete. Själv tycker jag att det alltid är sexigt att såsom nu skapa något nytt, något bättre än tidigare, en mera engagerande och inspirerande framtida lionsverksamhet. Redan nu är vi medvetna om att arbetets omfång och dess konkretisering för medlemmarna och klubbarna kommer att vara en utmaning. Men vi är redo att anta utmaningen och vi vill få hela medlemskåren med i det här arbetet för att föra fram sina tankar och åsikter. T.ex. vid Lionsförbundets årsmöte i Kouvola nästa sommar har var och en möjlighet att delta i definieringen av vår strategi och vi kommer att kontakta alla klubbar och medlemmar så att de kan ta ställning till vår framtid.

Vi ska koncentrera oss på att se möjligheter och att hitta lösningar för vår verksamhet, eller som Zig Ziglar säger det ”Hinder är något som vi ser när vi tar blicken från målet”. Ett lyckat strategiarbete behöver mod och målmedvetenhet så att vi säkerställer vår framtida livskraft och ett fortsatt brett serviceutbud. För alla vi medlemmar är det också ett tillfälle att vara öppna, lyhörda och att prova på nya saker i våra klubbar och vid våra aktiviteter.

Antti Forsell
Strategiarbetsgruppens ordförande

KiTeNet

Vårperiodens KiTeNet öppningsseminarium 20.1. koncentrerar sig på en kort lägesrapport och på att tillmötesgå begäran att redogöra för hur en föräldrakväll genomförs. Detta kan också ses på video som senare publiceras på kampanjens hemsidor.

Vår KITENET-aktivitet– Hur man genomför en föräldrakväll

KiTeNet GoToWebinar 20.1.2022 kl. 18-19. Länk här

Program:

Välkommen
Är det möjligt att ordna tillställningar under våren
Kampanjläget
Modell för att göra video
Erfarenheter av föräldrakväll
Frågor och svar

Frågor kan man sända på förhand på adressen hpsantto@gmail.com.

Nytt datum för RLLI verkstaden

På grund av att Corona smittan (Covid-19) har ökat, senareläggs RLLI verkstaden och till den hörande distansundervisning.

Nytt datum för verkstaden är 13-15.5.2022 och distansdagarna är 5.5.2022 och 19.5.2022. Platsen kommer även att ändras då hotellen i Tammerfors är reserverade för andra evenemang.

Ansökningstiden förlängs till 2.4.2022 och redan inlämnade ansökningar är fortsättningsvis i kraft.

Institutet ordnas i hybridform, dvs före verkstaden har man distansföreläsningar och under verkstadsveckoslutet koncentrerar man sig på övningar av olika färdigheter. Med i utbildningen ryms 48 lion eller leomedlemmar.

Jag uppmuntrar alla lion och fullvuxna leomedlemmar att söka till verkstaden. För funktionärer under perioden 2022-2023 är den här verkstaden en bra förberedelse inför den egna perioden.

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -verkstaden grundar sig på huvudkontorets material för Lions regionala ledarskapsinstitut men ordnas i Finland anpassad till vår egen verksamhetsomgivning. Verkstaden ger dig även färdigheter för arbetslivet och andra situationer där man behöver ledarskap och förmåga att leda. Det som man lär sig kan till stor del kan tillämpas på ett allmänt plan. Utbildningen är öppen för alla lion och fullvuxna leomedlemmar som är intresserade av att utveckla sin personliga ledarskapsförmåga

Aarno Niemi

Utbildningsledare
aarno.niemi@lions.fi

Barnklinikernas faddrar

Jul i Sinnet konserten som Barnklinikernas faddrar ordnade, sändes 12.12. i MTV 3. Utsändningen har åtminstone tre gånger getts i repris och även i fortsättningen kan man se den i Katsomo. Själv tyckte jag att vårt uppträdande var ganska så bra i den där utsändningen. Därtill kunde man under december på förbundets hemsida och på Facebook se vår andel i en kortare version som var ämnat för vårt interna bruk.

I många distrikt har man redan ivrigt inlett arrangemangen av Må Bra konserter under februari-april 2022. Tidigare har man redan med service-/parnerskapsledarna diskuterat om att man i slutet av januari skulle se över läget för det fortsatta arbetet med konserterna. Fortsätter man med restriktionerna eller skjuter man fram konserterna till hösten.

Tilläggsinformation Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Lionslotterna

Tilläggsinformation Hilve Reijonen tel. 040 7656948 eller hilve.reijonen@gmail.com.

Det lönar sig för alla som köpt en lott att registrera lotten fastän man inte har vunnit något. Endast genom att registrerade lotten, deltar man i utlottningen av huvudvinsterna, d.v.s. 3 st. resepresentkort. Registreringen av lotter sker på adressen www.lions.fi . Skrolla ner på framsidan till ”Kiinnostavaa jäsenille” och där hittar du platsen där du kan registrera din Lionslott. Endast de lotter som registrerats deltar i utlottningen som sker genast efter 31.3.2022.

Jag vill ännu påminna om att lotter som inte sålts bör returneras i returneringskuvertet senast 3.2.2022. Senare returnerade lotter krediteras inte utan klubbarna löser in lotterna för egen användning. Faktureringen av lotterna inleds senast 15.2.2022 då även de sista lotterna som returnerats inom utsatt tid har kommit fram till arbetsgruppen.

Lionsjulkorten

Tilläggsinformation Hannele Tanner-Penttilä tel. 0400320753, tannerpenttilä@gmail.com

Enligt statistik från nätbutiken har försäljningen av julkorten uppgått till 41000 €, som är 12.7 % mindre än under föregående år. De slutliga och kontrollerade siffrorna fås då uppgifterna från Procountors faktureringssystem finns tillgängliga.

Nytt från leverantören av munskydd (masker) snabbtester

Ni lade väl märke till att vi i det senaste nyhetsbrevet berättade om att man nu igen går att få munskydd. NU finns det i Lakkapää Oy:s utbud corona snabbtester för hemmabruk. Testen är samma som redan en längre tid funnits till försäljning i t.ex. apoteken. BOSON antigensnabbtest säljs i förpackning på 5 test. Då det säljs vidare är försäljningspriset 18,90 € och klubbarnas inköpspris är 12,50 €. Prisen är med 0 % moms. Klubbarna får alltså en vinst på 6,40/förpackning. Då det här nyhetsbrevet publiceras får du ytterligare information om produkten och beställningen genom att klicka på den här länken. Klubbarna kan göra sina beställningar redan nu men förbundets styrelse tar en principiell ställning till ärende vid sitt möte i januari.

Tilläggsinformation Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Översikt av läge för Kampanj100 vid årsskiftet

Kampanj100 har nu inbringat 240,5 miljoner USD eller 80 % av målet. Resultatet för Finlands del är 883 000 och utgör bara 22 %. Coronan har naturligtvis försvårat klubbarnas medelanskaffning men som tur är så har många medlemmar nu lyssnat till den internationella presidentens inbjudan att bli donator. Vi har redan sammanlagt 193 privata donatorer. Av resultatet på 55 000 USD under det senaste året, har rentav 36 % utgjorts av donationer från 78 privatpersoner. Ett Stort Tack!

De som har donerat minst 100 dollar har också fått som tack av huvudkontoret en Campaign Donor pins och därifrån uppåt plattor av olika färg som tecken på nivån. Till de 32 som har donerat minst motsvarande en Melvin har jag själv sänt min egen julhälsning. Tack än en gång! Namnen publicerar jag ändå inte här.

Antalet modellklubbar är nu tio, två har redan uppfyllt målet på 500 USD/medlem:

Därtill tackar jag klubbar som har nått över gränsen på 200 USD:

Jag sporrar även dessa att klättra upp till den ovanliggande gruppen ;-) Genom att nu underteckna avtalet får ni tid till januari 2025 att nå målet. Och Obs! I de ovanstående siffrorna är divisorn medlemsantalet i början av perioden. I modellklubbarnas mål beaktas inte specialmedlemmar.

Kvalgränsen till Melvin-olympiaden på 50 USD/medlem klarats av en klubb från distrikten B, C, D, H, K, L, N och O. Därtill finns det i distrikten A, F, G och I (över 40 USD) klubbar som ligger väldigt nära kvalgränsen. Krävs ännu bara lite uppmuntran!

Nu är det sedan så med coronasituationen att ingenting annat hjälper än att låta hatten gå runt vid klubbmötena!

På bilden ser man min egen hatt. Vid guvernörsrådets möte i Tahko samlade den in hela 1320 euro.

Sammanlagt har den här hatten redan fått 31 nollklubbar med i den
hedervärda gruppen av Kampanj100 donatorer.

Var modig – Var Melvin!
PCC Heikki Hemmilä pMJF

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lionsklubbar! Ni är varmt välkomna att ordna svenskspråkiga Lions Quest -utbildningarna med oss!

I Finland har Lions Quest -programmet tillämpats bland 5–25 -åringar redan 30 år. Programmet stärker självförtroendet, sociala kunskaper, beslutsfattandet, emotionella kunskaper, värderingar, tilliten till eget tänkande och förmågan att motstå negativt tryck. Samtidigt förstärks barnets anknytning till dess egen omgivning. Hotet av att leva i isolering eller ensamhet förebyggs. Att stöda omgivningen på alla sätt är även en del av Lions Quest–programmet.

Vår nya Lions Quest -utbildare Marika Ainoa kan leda också svenskspråkiga Quest-grundkurser för lärare och andra fostrare. Genom att finansiera en lärare till Quest-kursen kan klubben främja barnens och ungdomarnas välmående på sin egen ort.

Mer information om Lions Quest -utbildningarna samt kontaktuppgifterna: www.lions.fi/se/lions-quest

Gott Nytt År 2022!
Lions Quest -teamet