Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Barn och unga är en viktig målgrupp för lionsklubbarnas serviceverksamhet

Skolungdomarna har inlett sitt sommarlov och tusentals elever har erhållit stipendier av sina lokala lionsklubbar som uppmuntran för ett gott skolarbete. Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna för lions serviceverksamhet och medelanskaffning.

Lions gör frivilligarbete på många fronter, för att alla barn skall ha möjlighet till ett bra och tryggt liv. En målsättning är också att stöda unga att bli självständiga och att stå på egna ben.

Finlands Lionsförbund har från och med 2021 en landsomfattande kampanj ”Från mobbning till en sund nätanvändning”, den s.k. KiTeNet-kampanjen. Kampanjen har fått stöd från R-kioskernas Ämmä-kampanj.

KiTeNet vill minska den digitala klyftan mellan barn och föräldrar och få dem att samtala om mediainnehåll och att tillsammans diskutera användningsregler för internet, sociala medier mm. Samarbetet med R-kioskerna har även möjliggjort en diskussion om viktiga samhällsteman, såsom jämlikhet, motarbetande av trakasseri, samt ungas, speciellt unga flickors självkänsla.

- Tillsammans med R-kioskerna har vi kunnat hjälpa familjer och barn att skydda sig själva på internet, vad det innebär att respektera andras rättigheter och hur man identifierar brottslig verksamhet på nätet, konstaterar Finlands Lionsförbunds verksamhetsledare Petri Kaukiainen.

Som motvikt till sociala medier har lions i samarbete med Finlands Skidförbund ökat barns och ungdomars motionsaktiviteter genom att ordna nästan 100 lokala Lions-skidevenemang. Tillsammans med lokala skidklubbar har lions aktiverat nästan 7 000 barn under våren 2023.

Finlands Lionsförbunds årsmöte i Esbo

Årsmötet är de finländska lejonens huvudfest och den firas i år på Dipoli i Esbo 9.-11.6. Europas största årliga lionsevenemang samlar vanligen mer än 1.000 deltagare, då alla lionsklubbars officiella representanter kallas till möte.

Världens största serviceorganisations Lions Internationals internationella vicepresident Dr. Patti Hill från Edmonton i Kanadan besöker Finland 7−12 juni och deltar även i Finlands Lionsförbunds årsmöte. Dr. Patti Hill är psykolog och VD för ett konsultföretag och hon blir från början av juli organisationens andra kvinnliga president genom tiderna.

Massmedias representanter kan intervjua den blivande internationella lionspresidenten Dr. Patti Hill på förhand i samband med hennes besök i Esbo, Helsingfors och Lahtis. Utöver årsmötet bekantar hon sig med lions arbete för att hjälpa de ukrainska flyktingarna och med lions miljöprojekt.

Strandhappening och motion

Lions ordnar fredag 9.6 kl. 14-18 i samband med årsmötet i Esbo en öppen strandhappening för allmänheten i Otaranta, där deltagarna kan röra på sig på många olika sätt och även delta i Lions friskvårdspromenad. För att sporra deltagarna att röra på sig ordnas även lekfulla tävlingar och det säkerligen intressantaste evenemanget är en kyrkobåtsrodd. Lions friskvårdspromenad pågår under hela evenemanget och utanför Dipoli ordnas en utställning av bilar från 1950-talet.

På lördagsmorgonen 10.6. kl. 8 firar lejonen sitt 70:de årsmöte med en festtåg med över 250 fanbärare med sina klubbfanor från Aalto-universitetets metrostation till Dipoli.

Efter över 70 års verksamhet är Finland fortfarande ett av de mest aktiva lionsländerna i världen. Finland är det 13:e största medlemslandet i världen och det fjärde största medlemslandet i Europa. Vi är de tusen lejonens land med totalt cirka 18 000 lejon och lejon i alla åldrar, förhållanden och utseenden.

Förfrågningar: Petri Kaukiainen, verksamhetsledare för Finlands Lionsförbund, petri.kaukiainen@lions.fi, +358 44 545 1146.

Finlands Lionsförbund är en nationell paraplyorganisation som grundades av lionsklubbar den 24 oktober 1960 för att bedriva rikstäckande samarbete, landsomfattande kampanjer och stödja klubbaktiviteter.

Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar och coachar samt ansvarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella verksamhet och samarbete. Finlands Lionsförbund är medlem i den internationella organisationen Lions Clubs International. Finlands Lionsförbund har cirka 18 000 medlemmar.

Lions Clubs International är en internationell serviceorganisation. Till den hör mer än 48 000 lionklubbar och 1,4 miljoner medlemmar i mer än 200 länder. Det internationella huvudkontoret ligger i Oak Brook, Illinois, USA.