Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande oktober 2022

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

Foto: Jaakko Niemistö LC Kortesjärvi

Sett och hört på Det Godas Dag 8.10.2022

Arbetsgruppen för Det Godas Dag har till uppgift att skapa ramarna för Det Godas Dag. Vi vet att även då det gäller en målning är det inte ramen som gör konstverket, utan själva målningen. Målningen är det vad klubbarna gör och är det centrala. Förbundets roll i Det Godas Dag är att välja Årets Välgörare och lionens Årets Välgörare. Årets Välgörare hittade man i Uleåborg (video) och lionens Årets Välgörare i Idensalmi (Radio Sandels: Det Godas Dag, LC Iisalmi/Koljonvirta). I år, såsom även tidigare, organiserades prisbelöningen lokalt av distrikten och klubbarna. I Uleåborg var det I-distriktet och lokala klubbar, i Idensalmi LC Iisalmi/Koljonvirta och de andra klubbarna i Idensalmi. I Uleåborg syntes och hördes man i Valve kulturcentrum och i Idensalmi i Golden Dome. I Idensalmi och på andra håll i Norra Savolax sändes evenemanget även i radion. Dessutom har man valt ortsvis Välgörare. Prisceremonierna anda och innehåll har haft en tydlig lokal prägel. Men grädden på moset har varit de aktiviteter som ordnats av många klubbar och som har gjort vår verksamhet synlig. Bokstavligen har man fått synlighet i form av reflexer.

Sänd ett foto av ert reflexevenemang som en jpg-fil med en bildtext på 1-3 meningar till förbundets kommunikation viestinta@lions.fi. Vi behöver den här informationen senast i slutet av oktober. Med de bilder som sänts in till förbundet kommer vi att sammanställa ett kollage för LION-tidningen om hur lionen förbättrade trafiksäkerheten runt om i Finland under Det Godas Dag-veckan.

Förberedelserna för Det Godas Dag under nästa verksamhetsperiod inleds redan under början av året. Man meddelar om de praktiska arrangemangen i LION-tidningen, i LION-meddelandet och direkt till distriktsguvernörerna verksamhetsperioden 2023-2024. Arbetsgruppen för Det Godas Dag kommer att fortsätta sitt intensiva arbete fram till slutet av perioden.

Vi närmar oss obönhörligt det mål som varumärkesarbetsgruppen har satt upp: "Vi ska höja den nationella och lokala synligheten för Det Godas Dag till samma nivå som Näsdagen och Hungerdagen". På förbundets kommunikations vägnar vill jag framföra mitt varma tack till alla som förberedde och deltog i Det Godas Dag. Tack.

Raimo Sillanpää

Från ordföranden

Har ni kunnat göra något bra tillsammans?

Detta är min fråga som jag nu ställer till de personer med vilka jag inleder en diskussion om Lions. Frågan bryter ganska bra isen då diskussionen går trögt. Det har också öppnat nya perspektiv för mig när det här i Finland gäller att göra gott och att hjälpa dem som behöver hjälp.

Men det kommer flera frågor. Jag är nämligen intresserad av:

"Har du redan bekantat dig med Leoverksamheten?

För att få svar på frågan rekommenderar jag att du går in på våra Leomedlemmars egen webbplats www.leo-clubs.fi och tittar på deras fantastiska marknadsföringsvideo på https://youtu.be/AzbASWcN5Ec .

Jag citerar också Leoordförande Elina Laakso: "Kom ihåg att berätta om Leoverksamheten för ungdomarna i bekantskapskrets!".

Ha en aktivitetsfylld höst,

Heikki Mäki

Bluffmeddelanden som skickas till lions.fi-alias

Om du som en del av ditt lionsuppdrag har tilldelats en aliasadress som slutar med lions.fi har du kanske fått eller kan få meddelanden där du uppmanas att verifiera användarnamn, lösenord eller e-postadresser. Dessa meddelanden är bedrägerier som syftar till att samla in lösenord för brottsliga ändamål.

Det cirkulerar också meddelanden där t.ex. distriktsguvernören ber distriktets kassör att göra en brådskande internationell banköverföring. Det lönar sig att kontrollera med den som angetts som sändare om det är en äkta begäran eller inte eftersom bakom dessa meddelanden oftast döljer sig kriminell verksamhet.

Du bör därför under inga omständigheter vidta de åtgärder som begärs i meddelandena, utan omedelbart radera meddelandena från din e-post.

Med vänliga hälsningar

Markku Patrikainen, markku.patrikainen@lions.fi

Vatten är den äldsta av salvor - vad i hela världen?

I torsdagens temawebinarium stannar vi upp vid traditionens gräns. Vi kommer att prata om den visdom som finns gömd i språket och som hänför sig till vatten. Kan vattenvisdom erbjuda ett inspirerande och samtidigt historiskt sätt att göra gott för den vattenmiljö som omger oss och som vi är en del av?

Inom var och en av oss strömmar vatten utan vilket vi inte skulle existera. Låt oss skydda vattnet och vattnets kulturarv! Vatten är den äldsta av salvor - vad i hela världen? - webbinarium den 27 oktober kl. 18-19. Anmäla.

Anne Vanhala

Medlemsenkäten är på väg - genom att svara gör du skillnad

I förfrågan i det senaste LION-meddelandet höll nästan alla som svarat med om att lionsverksamheten behöver samarbetspartner från näringslivet och andra organisationer för att verka effektivt. Samarbetsteman som motiverar och hjälper klubbarna genom partnerskap har också tagits upp i strategigruppens verkstäder med distrikten och branscherna. Partnerskapen inom förbundet verkar avlägsna och man har begärt mer stöd för att delta i dem.

Klubbarna gör ett värdefullt arbete inom sina områden och det är också viktigt för vår organisation att stärka och synliggöra lokala partnerskap.

Nu är det dags för den första bredare medlemsenkäten som gäller vårt gemensamma strategiarbete. I klubbarnas värdediskussioner har man reflekterat över medlemmarnas personliga värderingar och klubbarnas värderingar. I medlemsenkäten höjer vi nu blicken upp på organisationsnivå och organisationens framtid.

Det tar några minuter att fylla i medlemsenkäten. Så ge oss en liten stund för att tillsammans föra vår utveckling framåt. Frågorna handlar om din syn på lionsverksamhetens syfte, framtida värden, vad som är viktigt för den finländska lionsverksamheten och vad vi vill som organisation.

Du kan svara på enkäten här. Svara senast den 30 oktober.

En länk till enkäten kommer också att sändas som ett separat meddelande till varje medlem.

Nina Moilanen och Timo Tanskanen

Barnklinikernas Faddrar

Vårt partnerskapsavtal med Barnklinikernas Faddrar går ut i slutet av detta år 2022.

Tillsammans med Faddrarna har vi funderat på hur vi ännu kunde samla in medel så att vi kommer upp till den nivå som vårt avtal förutsätter.

Aktiviteter med Faddrarna under resten av året är följande:

-En utmaning till lionsmedlemmar: en femma för ett arbete värt en tia.
-För klubbar och distrikten är utmaningen att delta i faddrarnas julinsamling.

-Bössinsamling i samband med evenemang i slutet av året, du kan få insamlingsbössor genom att meddela Faddrarna hur många och vart?

Ta reda på mer via den här länken och låt oss alla tillsammans stöda Finlands cancerbarn.

Veikko 0400410793.

Veikko Teerioja
Anita Tihveräinen

Lahtis stad har tilldelat LC Lahti/Ankkurit miljöpriset 2022

Projektet Lions Lahti Green City är ett samarbetsprojekt som koordineras av LC Lahti/Ankkurit och vars huvudmål är att skapa meningsfulla aktiviteter för unga människor och att gynna miljön. Projektet har pågått 7.6-7.7.2021 och 2.5-8.7.2022 då ungdomarna i idrottsföreningarna tillsammans med scouterna och ungdomarna från Lahtis ungdomstjänst har arbetat som frivilliga för att utrota invasiva djur- och växtarter från Lahtis stads områden, såsom mördarsnigel/spansk skogssnigel, jättebalsamin, blomsterlupin och skräp.

I serviceprojektet deltar lion i Lahtisområdet, LC Lahti/Ankkurit, LC Lahti/Vesijärvi, LC Lahti/Vellamot, LC Lahti/Kariniemi och LC Lahti/Laune, idrottsföreningar, Lahtis ungdomstjänster, Lahtis stads skogs- och miljötjänster, Lahtis gröna tjänster, Luontoturva Ky, Salpakierto, Hämeenmaa och NTM-centralen som finansiär.

"Miljöpriset delas ut som ett erkännande av långsiktigt och imponerande arbete för att främja den biologiska mångfalden. I två år har LC Lahti Ankkurit koordinerat talkon, särskilt med ungdomar och med fokus på bekämpning av invasiva arter och som förutom att främja naturmedvetenhet och biologisk mångfald även stött lokala ungdomsaktiviteter."

Anne Vanhala

Kunskap för livet – Lions Quest

I Finland har Lions Quest -programmet tillämpats bland 5–25-åringar redan 30 år. Programmet stärker självförtroendet, sociala kunskaper, beslutsfattandet, emotionella kunskaper, värderingar, tilliten till eget tänkande och förmågan att motstå negativt tryck. Samtidigt förstärks barnets anknytning till dess egen omgivning. Hotet av att leva i isolering eller ensamhet förebyggs. Att stöda omgivningen på alla sätt är även en del av Lions Quest–programmet.

Under verksamhetsperioden 2022–23 har vi också svenskspråkiga Lions Quest -grundkurser för lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar. Vi hoppas att de svenskspråkiga klubbarna kan stöda den här viktiga aktiviteten och sponsra deltagare till kurserna.

De svenskspråkiga Lions Quest -grundkurserna 2022–2023:

mån-tis 13.-14.2.2023 Vasa
tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

De svenskspråkiga kursernas utbildare är Marika Ainoa som är klasslärare i Grankulla. Läs om Marika på LION-magasinet 5/21.

Grundkursens pris är 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Med vänliga samarbetshälsningar

Team Lions Quest Finland
Mari Koivisto

Materialförsäljningen

- Nätbutiken för materialförsäljning sköter inte julkortsbeställningarna
- Materialförsäljningen sänder inte foldern för nya medlemmar utan de fås av distriktsguvernören eller den medlemsansvariga i det egna distriktet.
- Beställningar av märken etc. bör göras i god tid, helst tre veckor innan man behöver dem eftersom postningen endast sker en gang i veckan.