Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande december 2023

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

God december åt alla

Här höstperiodens sista LION-meddelande.

En God stundande Jul och ett Betydelsefullt Nytt År 2024!

Ulla och Anna-Kaisa

Vi är modiga i förändring och i världen

Lionsverksamheten kan ibland handla om att visa självförtroende och mod i obekanta och ibland utmanande situationer. Men mod handlar inte bara om fysisk styrka eller uppoffringar. Det handlar också om förmågan att ta sig ur sin bekvämlighetszon och möta olika människor och situationer i en föränderlig värld.

Även en större verksamhet kan börja med en liten handling, som att hjälpa en granne eller ta med en kasse med mat till en mindre bemedlad familj. Vårt mod visar sig när vi åtar oss att ge våra färdigheter för att hjälpa andra, även om det innebär att vi måste offra vår egen tid eller till och med möta våra egna rädslor.

Ett uttryck för mod i lionsverksamheten är vår förmåga att agera inför osäkerhet och för den förändring som behövs. Ofta vet vi inte i förväg vilka situationer vi kommer att ställas inför eller vilka utmaningar vi kommer att stöta på i olika frågor och projekt. Vårt mod och våra mångsidiga färdigheter hjälper oss att hantera osäkerhet och att möta situationer med en positiv och framåtblickande attityd. Mod är också självförtroende som hjälper oss att lyckas tillsammans.

I lionsverksamheten behöver vi också mod att möta olikheter och godkänna mångfald. Att möta andra kulturer, bakgrunder och livssituationer kan vara en utmaning för oss, men att ha ett öppet sinne hjälper oss att förstå och uppskatta olikheter. Lionsverksamheten ger oss möjlighet att lära oss nya saker och bredda våra perspektiv på världen. Och ju mer vi lär oss, desto bättre självförtroende får vi att agera när vi ställs inför osäkerhet.

Mod i lionsverksamheten återspeglas också i vår förmåga att stå upp för jämlikhet och rättvisa. Vårt mod kräver ibland att vi står upp mot de missförhållanden vi möter, så att lionsverksamheten kan utvecklas mot en mer livskraftig och inflytelserik framtid.

Mod är en väsentlig del av lionsverksamheten. Det är förmågan att agera inför osäkerhet, att möta olikheter, att stå upp för rättvisa och att dela med sig av sina resurser till förmån för andra. Men vårt mod är inte alltid ett stort hjältedåd, utan ofta ett litet vardagligt mod som i slutändan kan ha en stor inverkan på våra handlingar. Mod ger oss styrkan och förvissningen om att med våra egna insatser verkligen kan vara av stor betydelse. Varje lion och leo som vågar ta steget ut ur sin bekvämlighetszon är en del av en större förändring mot den mest betydelsefulla hjälparen i Finland.

Mika

Nästa verksamhetsperiod inleds med en medlemsrekryteringskampanj

Guvernörsrådet beslutade den 25 november att i början av nästa verksamhetsperiod, hösten 2024, genomföra en landsomfattande rekryteringskampanj där alla klubbar i Finland inbjuds att delta. Kampanjen kommer att stödas av riksomfattande marknadsföring, främst via sociala medier, och nytt infomaterial för nya medlemmar.

Kärnan i kampanjen är att varje klubb som ansluter sig, kommer att inleda nästa verksamhetsperiod med att organisera några aktiviteter, till exempel en Knutarna i skick-kampanj, en "Hjälp barnet - Hjälp familjen"-insamling eller något annat som passar klubben. Klubben kommer också att ha flera klubbträffar i början av perioden. Tanken är att genast få nya medlemmar att engagera sig i serviceverksamheten och att få dem att känna sig välkomna i klubben.

Deltagandet i kampanjen är frivilligt för klubbarna, men de klubbar som deltar bör erbjuda alla intresserade personer möjlighet att få komma med i lionsverksamheten.

Mer information om kampanjen kommer att finnas tillgänglig i början av året, allteftersom förberedelserna fortskrider.

Penninginsamlingstillstånd

Polisstyrelsen har beviljat Finlands Lionsförbund ett nytt tillstånd för penninginsamling som gäller från och med den 30.11.2023 tills vidare. Tillståndets nummer är RA/2023/1490. I fortsättningen kommer det att finnas två insamlingskonton: Förbundets katastroffond FI84 1555 3000 1296 85 och Övriga insamlingar enligt penninginsamlingstillståndet FI62 1555 3000 1296 93.

Penninginsamlingstillståndet behövs när man samlar in pengar från allmänheten utan vederlag. Om en klubb för sin penninginsamling vill använda förbundets tillstånd, måste man på förhand komma överens med verksamhetsledaren Petri Kaukiainen om saken. Detta gäller även klubbar som har använt förbundets tidigare penninginsamlingstillstånd.

De insamlade medlen kommer att användas för att hjälpa offer för katastrofer och konflikter, bekämpa hunger, synvård, förhindra marginalisering hos barn och ungdomar och främja deras välbefinnande, bekämpa barncancer, övervinna diabetes, miljövård och annat humanitärt arbete. Katastrofarbetet fokuserar på att förebygga effekterna av naturkatastrofer och humanitära katastrofer, ge omedelbart stöd till offren och långsiktig eftervård. För katastrof- och humanitärt arbete samlar förbundet in medel till förbundets katastroffond, genom vilken förbundet snabbt kan förmedla vidare stöd och biståndsmedel.

Man kan fortsättningsvis beställa lionsmössor

De nya lionsmössorna har blivit så populära att leverantören Jukka Silen Oy har beslutat att göra dem tillgängliga under hela verksamhetsperioden. Mössorna kan beställas direkt från Jukka Silen Oy jukka.silen@silenoy.fi. Priset är 25 euro (inkl. moms) + leveranskostnader. Jukka Silen rekommenderar att klubbar eller andra grupper beställer mössorna tillsammans, eftersom expeditions- och leveranskostnaderna för en mössa på Lionsshopfinland.fi är 18 euro. Mössan kommer snart att finnas tillgänglig i Lionsshopfinland.fi:s nätbutik.

Jukka Silén Oy är Lions Clubs Internationals officiella licensinnehavare gällande lionsprodukter och betalar royalty till LCI på alla sålda lionsprodukter. I företagets webbutik Lionsshop (lionsshopfinland.fi) kan du köpa lionstextiler.

Petri Kaukiainen, verksamhetsledare

044 545 1146

Partnerskapsledaren presenterar sig

Mitt namn är Christoffer Hansson, och kallas Toffe. Jag tillträder den 1.1.2024 som förbundets partnerskapsledare för interimsperioden 1.1.2024-30.6.2024.

Jag är en 46-årig lion från Helsingfors, och min hemmaklubb är LC Helsinki/Finlandia. Jag har varit lion sedan 2018: jag började efter att ha "sparkats" ut ur Juniorhandelskammaren (JCI) vid 40 års ålder, bokstavligen med en spark i baken. Jag har alltså en hel del organisationserfarenhet bl.a. genom ett antal ansvarspositioner inom JCI mellan åren 2001 och 2017.

I Lions började jag som kassör redan under min första verksamhetsperiod och följande period fungerade jag som klubbpresident (utan rör). I N-distriktet har jag varit leoledare och nu fram till 31.12.2023 servicekoordinator. Lionsverksamheten har därför blivit en mycket nära fritidsverksamhet för mig. Men jag tycker att det är viktigt att det bara är en av flera hobbies: det finns många andra saker i livet, och hobbies också, för på sommaren kan du hitta mig på golfbanan, på stugan eller i svampskogen. I mitt yrkesliv arbetar jag som Business Controller för ett internationellt företag i Borgå med ansvar för företagets ekonomi och administration.

Som partnerskapsledare vill jag arbeta nära servicebranschen då vi går in för våra strategiska partnerskapsåtaganden. Jag tror att samarbetet med distrikten är viktigt eftersom klubbarna där kan generera idéer för nya partnerskap. Samarbete med andra organisationer är också viktigt och kan ge möjlighet till synlighet och stärka betydelsen av vår serviceverksamhet. Lionsverksamheten behöver också lite av ”think-outside-of-the-box” och jag hoppas kunna bidra med det.

Jag ser mycket fram emot min nya uppgift och jag hoppas att min entusiasm kommer att synas ute på fältet som utförda goda gärningar!

Då jag är finlandssvensk, går det alldeles utmärkt att kontakta mej även på svenska: vi hörs!

Enkät om klubbarnas välbefinnande sänds ut i januari

Vet man i din klubb vad klubbmedlemmarna förväntar sig av verksamheten? Hur känner sig medlemmarna då de kommer till era möten och träffar?

Stödgruppen för genomförande av strategin och pilotklubbarna har arbetat fram ett nytt verktyg för klubbarna att utveckla sin verksamhet. Baserat på förra årets strategiundersökning har ett enkelt frågeformulär utvecklats för att samla in information om medlemmarnas tillfredsställelse och förväntningar på verksamheten.

Resultaten av undersökningen kan användas för att planera aktiviteter för nästa period. Den årligen återkommande undersökningen kommer att ge klubben och lionsorganisationen information om hur nöjda medlemmarna är och hur verksamhetens utvecklats.

Enkäten kommer att sändas till klubbens e-postadresser i januari. Presidenten och styrelsen ansvarar för att enkäten sänds till medlemmarna via klubbens informationskanal. Om fler än fem personer från en klubb svarar på enkäten kommer klubben att få resultaten för eget bruk i februari. I annat fall kommer svaren endast att beaktas på distrikts- och nationell nivå.

Under början av året erbjuder man presidenterna information och ordnas vägledning om hur de på ett konstruktivt sätt kan hantera klubbens enkätresultat.

Timo Tanskanen, Stöder för genomförandet av strategin

050 5985 210

Vad är LCIF?

I webinarieserien Betydelsefull hjälp den 14.12.2023 kl. 18:00 är ämnet LCIF.

Juhani Kautonen kommer att berätta om den internationella stiftelsen LCIF, vad dess bidrag används till, hur man ansöker om bidrag, hur man gör en donation till LCIF, vilken typ av donationer finländska lionsklubbar har gjort till LCIF, vilken typ av bidrag vi har fått i Finland, vad är internationella presidentens Patti Hill-pins och vad är Melvin Jones- och Progressiva Melvin Jones-utmärkelserna och vilka som är LCIF:s distriktskoordinatorer i respektive distrikt.

Registrera dig för webbinariet här.

Från klubbarnas kommunikationsenkät till praktiska åtgärder

Vi fick 213 svar från klubbarnas kommunikationsansvariga/presidenter på enkäten om klubbkommunikation i november, en svarsprocent på 28. Tack till alla som svarade. I undersökningen bad vi om svar på styrkor och utmaningar med klubbkommunikationen och de kommunikationskanaler som används. Vi frågade också vilket stöd klubbarna skulle vilja ha för att förbättra sin egen kommunikation.

Klubbarna vill ha konkret stöd från förbundet och distriktens kommunikationsansvariga för att utveckla sin kommunikations- och marknadsföringskompetens. Detta inkluderar utbildning, praktisk vägledning, möjligheter till samarbete och regelbundna uppdateringar om bästa praxis inom kommunikation. Klubbarna önskar att distriktens kommunikationsansvariga tar en mer aktiv roll för att stöda dem och förstärka den positiva bilden av lionsklubbarna.

I början av året kommer vi att rapportera mer om resultaten och de utvecklingsåtgärder vi kommer att vidta.

I januari kommer vi att anordna ett SOME-marknadsförings-och coachningtillfälle som är öppet för alla. Boka in den 24.1.2024 kl. 18:00 i din kalender.

Ulla Karppinen, marknadsförings- och kommunikationsledare

040 5033 128

NSR i Oslo i januari 2024

Far med ditt lionsgäng till Oslo Gardemoen för att träffa andra nordiska lion! Nordiska samarbetsrådets (NSR) möte kommer att äga rum där den 19-21 januari 2024. Förutom mötet kommer det också att hållas seminarier. Du kommer också att träffa A. P. Singh, 2:a internationella vice presidenten. Dessutom får du, 2:a vice distriktsguvernör, ett utmärkt tillfälle att träffa honom och dela med dig av dina tankar.

Du kan ta del av programmet och registrera dig via följande länk:

https://www.lions.fi/uutishuone/tapahtumakalenteri/nsr-kokous/

Pirkko Vihavainen, internationell direktor

040 5601 045

Kunskap för livet – Lions Quest

De svenskspråkiga Lions Quest -grundutbildningarna under våren 2024 ordnas

torsdag-fredag 11.–12.4.2024 i Vasa

tisdag-onsdag 16.–17.4.2024 i Esbo

Grundkursens pris är 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Vi önskar alla lion en trivsam jul!

Team Lions Quest Finland

Näsdagen - lion hjälper världens mest utsatta barn

Näsdagen visade än en gång att vi tillsammans kan göra stora saker för en god sak. Lion över hela Finland engagerade sig aktivt för att stöda världens mest utsatta barn. Resultaten var lovande.

Detta var en bra start på ett förnyat samarbete mellan lion och Näsdagen - men det fanns fortfarande utrymme för förbättringar. Det totala insamlingsbeloppet är nu över 10 000 euro ... men vi är fortfarande en bra bit från vårt mål på 15 000 euro.

Du kan öka på lionspotten fram till slutet av året på adressen: https://nenapaiva.fi/nettilipas/lionit/.

Gör en donation nu på en gång :=)

Tillsammans kan vi göra stora saker. Tack till alla lion och andra som stödde det här viktiga ändamålet. Världens mest utsatta barn tackar er för ert bidrag till Näsdagen. Låt oss tillsammans fortsätta det goda arbetet och hjälpa dem som är mest i behov av hjälp. Nästa år igen!

Juliga Näsdagshälsningar!

Näsdagsansvariga

Heikki Hartikainen

0400 610 016

Ritva Kajaala

040 5879 915

Projektet Ambulanser till Ukraina

I nästan två år nu har det ukrainska folket kämpat för sin existens och sin rätt att ansluta sig till Västeuropeiska gemenskapen, en kamp som har jämförts med den som min far kallades till för exakt 84 år sedan.

Denna ödesgemenskap har lett till att Finlands lionsklubbar helhjärtat hjälper civila som drabbats av kriget, både inom landet och här i Finland. Som lionsorganisation kan vi inte delta i krigsansträngningarna. Det största projektet förra vintern var att tillförsäkra landets skolor och barnhem elektricitet med tillhjälp av generatorer. Nu, med hjälp av tre klubbar och en sammanslutning av främst lion, har vi bestämt oss för att stöda ”första hjälpen” som har det svårt. Vi samlar in pengar och letar efter begagnade ambulanser i funktionsdugligt skick.

På tre veckor har vi redan skaffat två ambulanser och medel till en tredje. 106 klubbar har bidragit med sammanlagt 52 000 euro till projektet. Vårt mål är att köra totalt tio ambulanser till Kiev för att överlämnas till landets sjukvårdare på Maidantorget.

Med dessa donationer får vi inte Melvins, men vi utlovar ett diplom för en donation på minst 100 euro. För 500 euro får man namnet på ambulansens sida och för 1 000 euro får man en ukrainsk flagga som mottagaren har signerat till minne av händelsen.

Insamlingskonto, LC Ylivieska: FI85 5006 0420 0551 57, OKOYFIHH (OP Alavieska), referens: "klubbens namn" och "Ukraina"

Möjliga insamlingar av allmänheten Pro Patria Suomi-Ukraina ry: FI18 5730 0821 3008 66, OKOYFIHH, referensnummer 1070. Insamlingstillstånd RA/2023/66, som gäller i Fastlandsfinland.

För arbetsgruppen

PCC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska, kassör, 040 5035 598

2:a VDG Jari Järvelä, Lions Club Karinainen/Kyrö

Lion Tommy Törmä, Lions Club Aura/Sisu, vice ordf. Pro Patria Suomi-Ukraina ry