Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande december 2022

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

Läs senaste LION medlemstidning

Förbundets kommunikation betjänar medlemskåren

Aktuella Nyheter

  1. Aktuella nyheter. Läs mera.
  2. Verksamhetsråd åt presidenten, sekreteraren och kassören. Läs mera.
  3. RLLI 11.2.2023-12.2.2023. Läs mera.
  4. ALLI 12.5.2023-14.5.2023. Läs mera.
  5. Lions-mästerskap 2022-2023. Läs mera.

KiTeNet

KiTeNet-kampanjen ökar sin nationella synlighet. Kampanjens allmännyttiga informationsinslag sänds på Yle1 och Yle2 2023 under vecka 5, 30.1.-5.2.2023.

Informationsinslaget har tagits fram i samarbete med Finlands Lionsförbund, EHYT ry, Sällskapet för mediafostran och Vanhempain Akatemia.

Du kan se videon här.

Från ordföranden

Mitt i brådskan fick jag tillfälle att stanna upp en stund och reflektera över oron i världen. Jag insåg ganska snabbt att jag alltför ofta har försökt förstå saker och ting logiskt, genom att bedöma följdriktiga konsekvenser. Åtminstone verkar inte alla länder i världen agera så logiskt just nu. Eller så skiljer sig deras intresse för allas bästa mycket från hur jag har blivit uppfostrad.

I en sådan värld anser jag att sättet att tänka och handla som respekterar vår omvärld är något alldeles speciellt. Jag är oerhört stolt över att vara ordförande för vårt förbund just nu, i dessa tider av synliga och dolda kriser. Ibland verkar det faktiskt som om vi som lion sätter ribban för uppmärksamhet för högt, men ändå klarar vi höjden och uppnår fantastiska resultat.

Jag tror, och jag tycker att jag också ser det i min vardag att vår serviceverksamhet inte handlar om vår status som lion, utan om att oegennyttigt göra gott tillsammans. Tillsammans med er vågar jag hoppas att många saker redan går mot det bättre och att vår service ger hopp där det behövs som mest.

Heikki Mäki

Årsmötet 2023

Motionerna till årsmötet 2022 bör lämnas in senast 16.1.2023 kl. 15.45. Ladda ner blanketten (Klubialoite/Teema-aloite/ vuosikokouspaikkahakemus) och direktiven r

Ansökningarna gällande förbundets ordförande perioden 2023-2024 bör vara inlämnade senast 16.1.2023 kl.15.45. Läs mera.

Delta i Lionslotteriet

Lionslotterna postas till klubbarnas presidenter under februari för att sedan ta dem med till klubbmötet. Försäljningstiden är 1.2 – 31.5.2023 och lotterna kan säljas i hela landet undantaget Åland. Genom att lösa in Lionslotterna hjälper man till att stöda barn och ungdomars uppväxt och ungas kulturarbete. Den här gången är ändamålen speciellt NSR:s utvecklingssamarbetesprojekt och ungdomsaktiviteter. Huvudvinsten har av tradition varit tre stycken 4000 euros resegåvokort och så också den här gången.

Anita Tihveräinen och lion Arja Kekoni

Arbetet med den framtida finländska lionsverksamheten avancerar

Vid sitt möte i november godkände guvernörsrådet den vision för den finska lejonismens framtid som strategigruppen lade fram för vidare beredning. Ett seminarium i samband med mötet användes för att konkretisera den bild av framtiden som lett fram till en vision och för att sätta upp de tidsmässiga ramarna för vidare åtgärder. Du kommer återigen att kunna ge din åsikt om dessa i nästa medlemsenkät i januari. Och genom öppna svar kan varje medlem naturligtvis bidra till vårt arbete med sina egna utvecklingsförslag.

Läs mer om strategiarbetet i december månads LION-tidning och se vilka värden, vilken vision och mission som föreslås för vår organisation utifrån era svar. Berätta redan nu för din klubb om den kommande medlemsenkäten i januari och uppmuntra dem att på det sättet påverka vår organisations framtid.

Timo Tanskanen & Nina Moilanen

Tillsammans kan vi tjäna bättre

Nästan halva verksamhetsperioden har gått och våra klubbar har varit aktiva på en bra nivå jämfört med samma tid för ett år sedan.

Våra tjänster behövs fortsättningsvis i stor utsträckning. Det finns människor i behov av hjälp och stöd, både unga och äldre.

Kriget i Ukraina har dessutom lett till att vi fått ta emot människor som tvingats lämna sina hem på grund av den rådande situationen i Ukraina och behöver stöd och tak över huvudet.

Vi har reagerat på den här situationen på ett berömvärt sätt. Tio distrikt har redan ansökt om ett bidrag (15 000 dollar) från LCIF för att hjälpa ukrainska flyktingar.

De distrikt som har ansökt om bidrag har fått det i sin helhet.

Våra distrikt har tillsammans med klubbarna använt bidraget och med hjälp av partner till att sätta ihop tusentals hjälpkassar som har delats ut via olika kanaler. Det här är att hjälpa sina närmaste på bästa möjliga sätt.

För att se till att andra får veta om det goda arbete som vi utför, bör vi om möjligt berätta om det via olika kanaler.

Det är också viktigt att rapportera våra aktiviteter i MyLCI- och MyLion -systemen.

Det här är av stor betydelse, om inte för annat så redan med tanke på vårt eget arbete.

Information om användningen av MyLion och ytterligare information om rapporteringen finns på förbundets webbplats:
https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/it-ohjeet/lcin_jasenportaali_mylion-tili/

Här till slut några siffror om våra hjälpinsatser fram till slutet av november: 444 922 personer har fått hjälp, 4 547 aktiviteter har genomförts under 95 384 timmar av frivilligarbete.

Ett verkligt enastående resultat tack vare er alla. Endast 61 % av våra klubbar hade ändå rapporterat sina aktiviteter så vi känner inte till allt det goda som man ute på fältet.

Tillsammans kan vi tjäna bättre.

God Jul till alla och ett bättre Nytt år 2023.

Petri Lappi

Kunskap för livet – Lions Quest

Vi ordnar Lions Quest -kurser fortfarande på våren 2023. Vi har också svenskspråkiga kurser för lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar. Vi hoppas att de svenskspråkiga klubbarna kan stöda den här viktiga aktiviteten enligt sina resurser.

De svenskspråkiga Lions Quest -grundkurserna på våren 2023:

mån-tis 13.-14.2.2023 Vasa
tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

Grundkursens pris är 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Vi önskar alla lion en trivsam jul!

Team Lions Quest Finland