Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev june 2022

Publicerad:

Ordförande

När jag var barn var slutet av skolåret och början av sommarlovet fyllda av frihetens glädje och höga förväntningar. Som vuxen har det ofta varit en vemodig upplevelse att delta i vårfesten. Jag känner något liknande nu när lionsperioden går mot sitt slut. Även om vårt arbete kommer att fortsätta under sommaren och vi har många järn i elden för den kommande perioden, kommer ordföranden också att stiga åt sidan nu i slutet av juni

Det har varit ett stort nöje och en stor ära för mig att tjäna er finländska lion som ordförande för guvernörsrådet. Det har varit underbart att följa er verksamhet och jag har lärt mig mycket under den här tiden om att hjälpa andra och framför allt om att arbeta tillsammans. Enligt rapporterna har ni hjälpt mer än en miljon människor och jag vill uttrycka mitt hjärtliga tack för det. Ert ekonomiska och materiella stöd, särskilt för att hjälpa ukrainarna, har också varit enormt.

Ni är lion som gör och syns och jag är oerhört stolt över er!

Er ordförande Sanna

Årsmötet

Besluten under vårt årsmöte kan läsas här.

Det Godas Dag

En arbetsgrupp har bildats för Det Godas Dag. Medlemmarna är Eija Tuomaala, Anna-Kaisa Jansson, Heikki Mäki, Veikko Teerioja, Juha Lahtinen och Raimo Sillanpää. Arbetsgruppen har funnit många intressanta och nya perspektiv på hur man firar Det Godas dag.

Det Godas Dag är lionsorganisationens traditionella internationella dag för hjälpinsatser som firas över hela världen. Det första årsmötet sammankallades av Melvin Jones i Dallas, Texas 1917 och för att minnas datumet för mötet firar lionen en servicedag den 8 oktober, i linje med organisationens slogan We Serve-Vi Hjälper. Arbetsgruppen vill skapa en serviceanda och öka medvetenheten om lionsorganisationen på klubb-, lokal-, zon-, distrikts- och finländsk nivå.

Raimo Sillanpää

Diabeteslägret kombineras med C-distriktets ungdomsläger!

Det första gemensamma nordiska NSR-diabeteslägret "Type 1 Diabetes Lions Nordic Youth Camp" och C-distriktets ungdomsläger arrangeras tillsammans den 18-28 juli 2022 på Eerikkilä Urheiluopisto i Tammela.

Sex D1T-ungdomar kommer att delta i lägret. Lägret innehåller ett program för diabetiker och en diabetessjuksköterska kommer att finnas med på lägret. Ungdomarna med diabetes kommer också att erbjudas en period i en värdfamilj efter lägret. Joel Stockmakare fungerar som lägerledare och Tarja Salomäki som lägerkoordinator.

Mer information finns på lägrets webbplats:

https://camppark2022c.lions.fi/

Anita Tihveräinen

Projektledare för NSR-diabeteslägret

Vid strategidisken på årsmötet diskuterade man lionsverksamhetens framtid

Det gemensamma arbetet med Lions 2030-strategin inleddes vid årsmötet i Kouvola. Deltagarna fick möjlighet att rösta om målen för vår verksamhet och de lionsvärden som är viktiga för dem själva. Denna respons kommer att användas som grund för diskussionen i guvernörsrådet under höstperioden och i förberedelserna för höstens enkät om våra värden. Mer information om diskussionerna vid årsmötesdisken kommer att ges i nästa LION-tidning.

Våra åsikter om framtiden för vår verksamhet kartlades med följande meningar:

Att hjälpa till på ett meningsfullt sätt - att bygga en ansvarsfull framtid.
Vi tar ansvar för framtiden. Då vi lyckas tillsammans är allt möjligt.
Lion - betydelsefulla och ansvarsfulla åtgärder för det gemensammas bästa.
Låt oss skapa en bra framtid tillsammans. Vi hjälper så att det känns.
Lion - upplyftande möten och pålitlig hjälp.

I det senaste LION-meddelandet frågade vi dig om din åsikt om behovet av att reformera lionsverksamheten och om medlemmarnas deltagande i strategiarbetet. 95 % av de svarande höll helt eller delvis med om att lionsverksamheten behöver reformeras. 88 % av de svarande ansåg att det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att delta i arbetet med Lions 2030 Strategin.

I era öppna svar underströks betydelsen av verksamheten på klubbnivå och behovet av utveckling. Det konstaterades att välgörenhet inte är ur modet, men att vi måste utveckla nya sätt att göra goda saker. Man upplevde att det är skäl att göra det tydligt för oss själva varför och för vem vi gör detta. Den här målformuleringen behövs också för att utveckla bilden av oss själva, vår image. Å andra sidan önskade man att klubbarna skulle kunna bedriva sin egen verksamhet i lugn och ro och man betonade värdet av det traditionella då det gäller kontinuiteten i verksamheten.

Ett varmt tack för era svar! Den respons vi fick bekräftade målet för strategigruppen - att skapa en strategi tillsammans.

I enkäten i det här LION-meddelandet frågar vi dig om du upplever att det är meningsfullt att delta i lionsverksamheten och hur du skulle vilja delta i strategiarbetet. Låt din röst bli hörd!

Nina Moilanen & Timo Tanskanen

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lion!

Lions Quest -perioden 2021-2022 har nu tagit slut och det är dags att säga ett stort tack för alla aktiva Quest-lion. Efter ett par ”coronaperioder” kunde vi ordna 13 grundkurser och 8 kurser för sportstränare. Deltagarna hade vi lite över 200.

Enligt utvärderingarna var våra Quest-kurser mycket goda. Vi kan vara stolta och nöjda om kursernas kvalitet och deras meningsfullhet till lärare, sportstränare och alla andra pedagoger som jobbar inom barn- och ungdomsutbildningen.

Under den kommande perioden 2022–2023 har vi också svenskspråkiga grundkurser för lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar.

De svenskspråkiga Lions Quest -grundkurserna 2022–2023:

mån-tis 24.-25.10.2022 Helsingfors
mån-tis 13.-14.2.2023 Vasa
tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

Grundkursen kostar 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Vi önskar alla lion hjärtligt välkomna att främja barnens och ungdomarnas välmående i Finland!

Team Lions Quest Finland

Guvernörsrådsmöte i Rovaniemi

Höstperiodens första guvernörsrådsmöte ordnas i Rovaniemi 26.-27.8.2022.
Bekanta dig med programmet på medlemssidorna och anmäl dig.
Bindande anmälningar och reserveringar senast 21.7.2022.

Respons

Vi väntar på respons på det här nya nyhetsbrevet på adressen viestinta@lions.fi.

Tack för den gångna perioden och en riktigt fin sommar!

Hälsningar