Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Lions ger ljus och värme till Ukrainas barn

Två finländska lionsklubbar startade en kampanj för att få elaggregat till Ukraina – en kampanj som blev en stor framgång. Man har lyckats få lions från 13 europeiska länder att delta i kampanjen och samarbetet har resulterat i att mer än 2200 aggregat till ett värde av ca 1,5 miljoner euro har skickats till Ukraina.

Då lokala lions i Ukraina i slutet av förra året bad om hjälp p.g.a. den energibrist som kriget gett upphov till, började man agera i Finland. Björn Hägerstrand, LC Åland/Culinaria i Mariehamn, tog initiativ till en insamling för att få elaggregat till Ukraina. På fastlandet har Heikki Hemmilä, LC Ylivieska, koordinerat insamlingen.

I Finland har nästan hälften av alla lionsklubbar deltagit i insamlingen. Sammanlagt 389 klubbar, några företag ägda av lionsmedlemmar, enskilda lionsmedlemmar samt ett par andra organisationer har tillsammans samlat in ca 250.000 euro.

Utöver finländska lions har lionsklubbar från Sverige, Norge, Holland och Estland skickat aggregat. Dessutom har Tyskland, Frankrike, Island, Schweiz, Polen och Danmark skänkt medel till den gemensamma anskaffningen av aggregat.

Insamlingens mål var att få 100 aggregat till Ukrainas skolor, daghem och barnhem innan jul. Ivern att hjälpa var så stor att nästan 400 aggregat kunde sändas från Finland före årsskiftet och resten från de övriga länderna som deltog i insamlingen.

Största delen av fotarbetet gjorde medlemmarna i Ukrainas 26 lionsklubbar. De skötte personligen distributionen av generatorerna i Ukraina. De fäste adresslappar på aggregaten, dokumenterade och skickade bilder och tackbrev från mottagarna till avsändarländernas koordinatorer.

- Lions-organisationen som global medborgarorganisation har också som lokal aktör kunnat hjälpa sina medmänniskor i en akut situation. Vi har ett nätverk av frivilliga som kan hjälpa där hjälpen behövs som mest. Vi hjälper våra medmänniskor och vår snabba reaktionsförmåga har visat att lionsnätverket fungerar, säger Finlands Lionsförbunds verksamhetsledare Petri Kaukiainen.

Tilläggsuppgifter: Finlands Lionsförbunds verksamhetsledare Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@lions.fi, 044 545 1146. Björn Hägerstrand, bjorn.hagerstrand@lions.fi, 457 313 5313, Heikki Hemmilä, heikki.hemmilä@lions.fi, 040 503 5598.

Finlands Lionsförbund är en nationell takorganisation, som grundades av lionsklubbarna 24.10.1960 för att sköta det riksomfattande samarbetet, nationella kampanjer och att stöda klubbarna i deras verksamhet.

Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar, coachar och svarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete. Finlands lionsförbund hör till den internationella Lions Clubs International – organisationen. Antalet medlemmar i Finlands Lionsförbund är ca 19 000.

Lions Clubs International är en internationell serviceorganisationon. Antalet lionsklubbar i organisationen är över 48.000 och antalet medlemmar 1,4 miljoner i mer än 200 länder. Det internationella huvudkontoret finns i Oak Brook, i delstaten Illinois i USA.