Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev augusti 2021

Publicerad:

Den gemensamma riktningen

För en organisation är kommunikationen ett redskap för ledarskap och med vars hjälp man kan styra verksamheten i en gemensamt överenskommen riktning. Under den här perioden sker det genom att följa teman. För varje månad har man kommit överens om ett tema som man för fram. Temat för augusti är barncancer. Ett webinar med det här temat är utlovat till onsdag 25.8. kl. 18.00. Temat noteras även bland innehållet i det här nyhetsbrevet.

Ett varmt tack för all de talrika positiva meddelanden som droppat in. Fortsättningsvis tar vi gärna emot allt slag av respons. Vi svarar på alla meddelanden på adressen viestinta@lions.fi. Tack till alla som besvarade enkäten Lejonens min bild. Ur resultatet kan man tolka många slag av budskap, men väldigt mycket sökte man förändring. Förändring utgår från den egna inställningen och det egna beteendet. Sol, värme och närhet fastnar.

Ännu en utmaning, vi belönar årets nationella välgörare 8.10.2021. Den som belönas behöver inte vara lion, men hans profil borde vara starkt oegennyttig. Likaså borde inverkan av hens verksamhet vara synlig och hänföra sig till förbättrande av ungas välmående. Förslag så snabbt som möjligt på adressen viestinta@lions.fi. Tack till alla som deltog i Liondagen 14.8.

Raimo Sillanpää

Kunde du bli ledare för strategiarbetsgruppen LIONS 2030?

Vi söker en vidsynt och ivrig ledare för strategiarbetsgruppen. Av dig önskar vi erfarenhet av strategiarbete. En förståelse för strategiskt visionsskapande är även till fördel.

Enligt årsmötets beslut har vi inlett ett strategiarbete för Finlands lionsverksamhet. Målen med arbetet är

  • en fördjupad förståelse för nuläget i vår verksamhet och de förändringsbehov som den kräver
  • reformen av distriktsindelningen är en av de mest betydande förändringarna
  • målinriktad framtidsvision och en verksamhetsplan för att förverkliga den

Strategiarbetsgruppen kommer att lägga fram sitt LIONS 2030-förslag för årsmötet 2023. Vi ber om en fritt formulerad ansökning senast 30.9.2021 sanna.mustonen@lions.fi

Förbundets månadsteman perioden 2021–2022

Augusti – barncancer: Nyhetsbrev 22.8. och webinar 25.8.
September – syn: Nyhetsbrev 19.9. och webinar 30.9.
Oktober – diabetes: Nyhetsbrev 17.10. och webinar 28.10.
November – hunger: Nyhetsbrev 14.11. och webinar 25.11.
December – servicevilja och människonärhet: Nyhetsbrev 12.12. och webinar 16.12.
Januari – internationalitet: Nyhetsbrev 16.1. och webinar 27.1.
Februari – lokal anknytning och talkoarbete: Nyhetsbrev 13.2. och webinar 24.2.
Mars – miljö: Nyhetsbrev 13.3. och webinar 31.3.
April – förtroende: Nyhetsbrev 17.4. och webinar 28.4.
Maj – tack: Nyhetsbrev 15.5. och webinar 25.5.

Under perioden 2021–2022 presenterar månadernas teman globala hjälpinsatser, den finländska lionsverksamhetens värden och som sista ämne i juni tackandet. Temana aktualiseras i förbundets nyhetsbrev, i webinarer och i guvernörsbrev. Vi hoppas att klubbarna skulle ta upp det aktuella temat vid det följande mötet och föra en diskussion om det: vad betyder det aktuella värdet för klubben eller hur kunde man fungera i klubben utifrån de givna serviceområdena. Det här behöver inte vara bundet till den angivna månaden utan det kan göras när som helst under perioden. Då det gäller de olika temana har man ändå beaktat att t.ex. månaden för barncancer är september och därför presenteras ämnet redan i augusti.

Temat för augusti – barncancer

Under den lionsverksamhetsperiod som nu inletts kommer vi att presentera månadens tema 1) i förbundets nyhetsbrev som sänds i mitten av månaden 2) på förbundets webinar i slutet av månaden och 3) i distriktsguvernörernas brev. På det sättet får ni material till det följande klubbmötet för att där ta upp temat, i det här fallet i september.

Som det första temat har vi barncancer som är ett av Lions Clubs Internationals servicetyngdpunkter. I Finland får årligen 130-150 barn en cancerdiagnos. En cancerdiagnos är alltid en chock för den lilla patienten och för hens familj och för övriga närstående. Barnets normala uppväxt och utveckling är hotad p.g.a. sjukdomen då den och dess behandling orsakar begränsningar och problem i vardagen.

Behandlingsresultaten av cancern är i vårt land på en utmärkt nivå och största delen av cancerfallen kan botas. På färden mot ett gott slutresultat kan vi lion stöda barnet och hens familj så att de professionella kan utföra sitt eget arbete på bästa möjliga sätt och så att familjerna, under den exceptionella situationen, kan leva i en så vanlig vardag som möjligt.

Under webinaret ons. 25.8.2021 kan du lyssna till idéer på vilket sätt du kan vara med och hjälpa t.ex. genom att stöda universitetens avdelningar för barncancer, genom att delta i samarbetet med Barnklinikernas faddrar rf eller delta i Sylva rf:s projekt. Du kommer väl ihåg initiativet gällande stamcellsregistret som vi godkände vid årsmötet 2018. Man utnyttjar stamcellsdonationer vid skötseln av cancer.

Aktivitetsfototävlingen perioden 2021–2022

En bild säger mer än tusen ord och därför söker vi många talande bilder från klubbarnas aktiviteter. Med hjälp av materialet berättar vi om vår verksamhet runt om i Finland och samtidigt samlar vi på oss en täckande bild- och aktivitetsbank som andra kan dra nytta av.

Det är lätt att delta. Gå in på förbundets medlemssida https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ och skriv in på Klubitarinoita-kategorin en snärtig text på några rader om aktiviteten: Vad klubben gjorde och var + bifoga en tävlingsbild i jpg-format.

Under perioden är tävlingen tredelad:

1.7 - 31.10.21

1.11.21 - 28.2.22

1.3 - 30.6.22

Klubben kan delta i all tre tävlingsperioder och varje gång även med flera olika aktiviteter. Varumärkes (brand) arbetsgruppen väljer den vinnande bilden och den klubb som vinner får ett penningpris för att användas för någon av klubbens aktiviteter.

Alltså, ut och ta foton!

Hälsningar från servicebranschen

Trots att svårigheterna i verksamheten under det föregående perioden ännu finns klart i minnet måste man ända ta tjuren vid hornen och sträva efter att inleda vårt arbete, som vi alla kan göra av hela vårt hjärta, alltså att hjälpa.

Det finns många slag av behov i olika åldersgrupper där vi kan vara med och stöda och hjälpa. Därtill är miljön vår gemensamma sak från barn till åldring. En riktgivande aktivitetsbank för hjälpinsatser hittar man nu på förbundets webbplats https://www.lions.fi/se/for-medlemmar/oppaat-ja-ohjeet/aktiviteettipankki/. Där kan man konstatera hur många olika serviceaktiviteter det utförs i landets olika distrikt/klubbar.

Den här listningen är säkert endast ett ytligt skrap på det servicearbete som vi utför men varje hjul behöver man inte helt uppfinna på nytt. Låt oss vara innovativa och initiativrika. Då blir det bra.

Mitt tema under den pågående perioden är:
Toimitaan sydäntemme pohjasta/Vi hjälper av hela vårt hjärta

MDC-GST Petri ”Pete” Lappi

Julkorten och Lionslotterna

Julkortens broschyr och frågeformuläret ”vilket kort är det bästa” och Lionslotten-broschyren och lotterna sänds till klubbarnas presidenter i månadsskiftet augusti-september. De hinner alltså bra till behandlingen på mötena i september.

Julkorten är det här året är av klar retrotyp varför de skiljer sig betydligt från de tidigare årens modeller. Gör er beställning helst redan under september.

Ytterligare information Hannele Tanner-Penttilä email: tannerpenttila@gmail.com eller tel. 0400 320753 eller också på förbundets hemsida www.lions.fi/jasenille/varainhankinta/lions-joulukortit/

Lionslotternas huvudvinst är också det här året 3 st. 4000 euros resegåvokort samt ca 850 andra produktvinster. Inled lottförsäljningen redan genast i september så får ni dem fort sålda. Kom ihåg att i utlottningen av huvudvinsten deltar endast de registrerade lotterna.

Ytterligare information Hilve Reijonen email: hilve.reijonen@gmail.com, tel. 040 7656948 eller också på förbundets hemsida www.lions.fi/jasenille/varainhankinta/lions-joulukortit

MDC Veikko Teerioja

Kompanjonledare

Gläd åldringar-aktiviteten – Obs! Är en helt annan aktivitet än årets egentliga julkortskollektion.

KLIKKA PÅ LÄNKEN NEDAN OCH BEKANTA DIG MED AKTIVITETEN OCH ANVISNINGARNA OM HUR MAN DELTAR

KLIKKA PÅ LÄNKEN NEDAN OCH BEKANTA DIG MED AKTIVITETEN OCH ANVISNINGARNA OM HUR MAN DELTAR

Finlands lionsförbunds kompanjonbransch/ julkortsarbetsgruppen erbjuder klubbarna en frivillig aktivitet som under julen skulle glädja åldringar på service- och vårdhem och andra motsvarande enheter samt ännu hemmaboende på klubbarnas verksamhetsorter.

Mot leverans- och behandlingskostnader erbjuder vi er klubb julkortsmodeller från förra året som inte längre är till salu och som ni kan skriva och leverera till de som t.ex. finns på service- och vårdhem på ert verksamhetsområde.

Kampanjen förverkligades på prov senaste år till julen i A- och M-distrikten och fick ett positivt gensvar.

Här förbundets WEBROPOL-länk som du öppnar genom att klicka på länken.

https://link.webropolsurveys.com/S/87C02E654B6DFCEC

Det svaret ska man returnera senast 30.9.2021. De kort som ni beställt levereras genast då vi fått beställningen.

Man har valt det mest förmånliga postningssättet (leverans- och behandlingskostnader endast 12 euro/parti) för att leverera kortbeställningen direkt och hemburen till den adress som ni meddelat.

Räkningen sänder man skilt på klubbens e-postadress.

MDC Veikko Teerioja

Kompanjonledare

Barnklinikernas faddrar

Det två-åriga samarbetsavtalet mellan Faddrarna och förbundet får ett tilläggsår, d.v.s. till slutet av 2022. Vi får hoppas att coronan tillåter oss möjligheten att ordna de planerade konserterna på barnsjukhusens orter till förmån för cancerbarnen.

Temat för augusti är barncancer och det skulle vara fint om vi såhär i början av perioden skulle få donationer från klubbarna för cancerbarnen till slutet av september på Barnklinikernas faddrarnas konto.

De medel som lionen samlat in sätts in på Faddrarnas insamlingskonto: Nordea FI21 1573 3000 1058 81.

Referensnumren är följandet: Åbo (distrikten A ja M) referensnr 1113899, Tammerfors (distrikten E, G, F) referensnr. 1113912 Uleåborg (distrikten O, I, L) referensnr 1113886, Helsingfors (distrikten N, B, C) referensnr 1113909, Kuopio (distrikten D, K, H) referensnr 1113873.

Verksamhetsledaren för Barnklinikernas faddrar Anu Rapeli besöker 4.9. guvernörsrådets möte och berättar om aktuella ärenden.

MDC Veikko Teerioja

Kompanjonledare

Leijonaemot

Leijonaemot har inlett planeringen av två halvtimmes webinarer för oss lion som skulle hållas nu under hösten. Avsikten är att berätta om Lejonpatrullens verksamhet, Leijonaemot och olika sätt att hjälpa. Webinarerna har samma innehåll och det ena hålls under en vardagskväll och det andra på en lördag. Datum bestäms inom den närmaste tiden. Plattformen är antingen Teams eller Go to Webinar.

Leijonaemots verksamhetsledare Pia Lemmetty besöker 4.9. guvernörsrådets möte och ger då noggrannare besked om saken.

MDC Veikko Teerioja

Kompanjonledare

Fadderbarnen i Sri Lanka – faddrarnas skolstöd allt viktigare

Covid-19 pandemin försvårar fortfarande märkbart skolgången och studerandet i Sri Lanka. Skolorna har många gånger varit stängda och man har också haft regionvisa utegångsförbud. Då kan inte utbildning ordnas på distans och studiemöjligheterna har tidvis avbrutits.

Landets ekonomi är i stora svårigheter och behovet av hjälp är just nu mycket stort. Vi har anhållan om faddrar för barn och unga som är i olika skeden av sin utbildning och som väntar på att få faddrar. Du kommer väl ihåg: fadderavgiften går månatligen oavkortat till fadderbarnet.

Fadderbarnen i Sri Lanka

Eero Arvo eero.arvo@lions.fi Tel. 040 5510 844

Stiftelsen Näsdagen bjuder igen in lionsklubbarna för att hjälpa!

Lionsklubbarnas och Näsdagens samarbete har under åren haft en viktig del i hjälpandet av tusentals barn runt om i världen. Näsdagen förlitar sig igen på lionens hjälp så att det här viktiga arbetet kan fortsätta.

P.g.a. coronapandemin är barn runt om i världen i en mycket sårbar situation och även i år behöver man stöd. Under 2020 stödde Stiftelsen Näsdagen utvecklingsarbete i Afrika, Asien samt Sydamerika. Med medel från Näsdagen hjälpte man barn som var i den allra mest utsatta situationen, barnens familjer samt deras samfund. Även mitt i coronakrisen kunde man främja och stöda barnens möjligheter till ett bättre liv -med mat, trygghet, utbildning och hälsa.

Hur kan lionen delta i Näsdagen?

Att ordna Näsdagsinsamling är med lionens expertis både roligt och lätt. Insamlingen kan ske på olika sätt: bössinsamlingar, välgörenhetspromenader, sököturneringar eller att sedan tillbringa Näsdagen med sina närmaste på hemmaläktaren. Man kan delta precis på eget sätt och även med en liten insats kan lionen få positiv synlighet. Stiftelsen Näsdagen påminner alla lion om säkerheten, som man säkert också i år måste fästa speciell uppmärksamhet vid då man planerar en insamling.

Näsdagskampanjens synlighet koncentreras det här året kring fredag 12.11 då man på Yles TV1-kanal kan följa med Näsdagsshowen direkt med fina uppträdare och artister. Förhoppningsvis är alla lion då med, i alla fall på hemmaläktaren!

En bössinsamling kan man ordna när som helst under de två första veckorna i november. Om det är möjligt att ordna en bössinsamling eller något annat jippo bara under några dagar, är en bra tidpunkt 12.11. och 13.11.

Materialbeställningar och ytterligare information på bekant sätt här: nenäpäivä.fi/leijonat

Ytterligare information om kampanjen: nenäpäivä.fi

Det sista året för LCIF:s storinsamling började

Trots Coronapandemin var den senaste perioden den bästa för Kampanj100 i Finland. Resultatet var över 240 000 USD och hela kampanjens resultat över 800 000. Jag vill speciellt tacka två distrikt, 108-C och 107-G, som donerade över 30 000 dollar. Jag har den stora äran att åt de ansvariga LCIF-koordinatorerna och distriktsguvernörerna få överlämna Finlands första LCIF-ordförandens medaljer.

I Finland finns det nu sex och en ny 100 % Melvin-klubb. ”Engagerade lion”, Lions of Commitment finns det tre av. De har donerat över 3000 dollar egna medel för att hjälpa klubbarna i Beirut att reparera över tusen hem, eller för att ge direkt hjälp åt offren för de förödande översvämningarna i Tyskland (10 000 USD) eller jordbävningen på Haiti (100 000 USD). Vi vet ju att dessa hjälpinsatser säkert går till rätt adress via de lokala klubbarna.

Nyligen fick vi listan på 5 klubbar och 11 distrikt som är berättigade att få 15 % i återbäring på donerade medel för att utveckla den egna orten. I en del av distrikten kommer medlen att användas som den egna andelen i ett större bidrag – fördubblande t.o.m. en över 5000 dollar stor återbäring.

Alla nu med i kampanjen. Vi samlar in medel, ger av våra egna, för vår egen stiftelse och också förs oss själva att användas till ett gott Lionsarbete. Melvintävlingen fortsätter med något förbättrade regler. Man planerar att ”kvalgränsen” skulle vara 50 dollar per medlem, som inte är en omöjlighet, fast i små rater som man under året donerar. Jag förnyar samtidigt mitt löfte från senaste år: jag donerar 50 dollar till de fem första klubbarna som helt enkelt inte har att ge ens en tia. För att även klubbar som är i en svag situation ska kunna vara med i det internationella samarbetet. Vi är ju LIONS INTERNATIONAL.

Var modig – Var en Melvin!

PCC Heikki Hemmilä pMJF

Lionsförbundets LCIF-koordinator

Arne Ritari-stiftelsen

En ny verksamhetsperiod har börjat och ARS är redo för att tjäna medlemskåren.Under den här perioden fungerar följande som ordförande för distriktens ARS-kommittéer:

Ni når dem bäst med e-post: fornamn.efternamn@ar-saatio.fi

Våra webbsidor hittar man på den nya adressen: https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/

Gå in på nätet och bekanta er med ARS!

Lionsnätbutikens verksamhet

Nu då perioden inletts är det igen bra att påminna om verksamheten vid Lions nätbutik. Frivilliga i B- och N-distrikten sköter materialförsäljningen en gång i veckan förutom i juli. Du ska alltså beställa de produkter som du vill ha i god tid, senast en månad före de behövs. Beställningar tas emot endast via nätbutiken https://www.lionsverkkokauppa.fi/. Beställningsdirektiven hittar man på nätbutikens sidor såväl skriftligt OBS! Läs här nätbutikens direktiv! som på video OBS! Se här video med direktiv.

I nätbutiken hittar du olika pins, belöningsprodukter, smycken och bruksvaror. Där kan du även beställa fredsaffischpaketen, folder för nya medlemmar och produkter som hänför sig till Lions för rent vatten-projektet. Bekanta dig även med reakorgen med produkter som går ut.

Respons

Vi väntar på respons på det här nya nyhetsbrevet på adressen viestinta@lions.fi.

Hälsningar

Raimo Sillanpää