Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Lions 2030 strategi – vi gör det tillsammans

Lions 2030-strategi tillsammans

En föränderlig värld runt

Lions arbete utförs i aktivt samarbete med olika aktörer i samhällena. Vi tar hand om vårt samhälle och stöder dess medlemmar i nöd. Världen omkring oss förändras ständigt och nyligen har vi märkt att förändringar kan vara plötsliga och mycket betydande. Vårt samhälle har utvidgats till att omfatta våra medmänniskor som har mött kriser i de omgivande områdena.

Afrikanska Matabelemyror hjälper sin skadade vän till säkerhet, och vårdar tills den tillfrisknar. Myror vet också hur man hittar den snabbaste vägen till boet, även om det inte alltid är det kortaste. I Lions arbete behöver vi känna till utvecklingen av vår verksamhetsmiljö så att vi, liksom myror, kan hjälpa vårt samhälle på ett lämpligt sätt.

Lions 2030 strategi erkänner samhällsförändringar och förväntningar på Lions aktiviteter. Alla Lions och våra partner har möjlighet att delta i utformningen av strategin. Det är viktigt att vi tillsammans kan se framåt och bestämma hur mer attraktiva och effektfulla Lions aktiviteter ska vara.

Vår styrka består av det vi gör och upplever tillsammans. Värderingar, medlemsupplevelse och effektfulla samarbeten har redan vuxit fram som centrala teman i strategiarbetet.

Aktiv bearbetning under driftsperioden 2022–2023

Ett aktivt arbete med strategin kommer att ske under verksamhetsperioden 2022–2023. Strategin ska godkännas vid årsmötet 2023 i Esbo. Liksom myror har Lions också olika roller och ansvar.

  • Framstegen i strategiarbetet leds av guvernörsrådet, där distriktsguvernörerna får kommentera framstegen. Distriktsguvernörer främjar arbetet i sina distrikt och utbyter god praxis och nya öppningar i distrikt som är värda att utveckla.
  • Strategiworkshops kommer att hållas med distrikten och förbundets verksamhetsområden under hösten 2022.
  • Strategiambassadörer har utsetts från distrikten för att fungera som budbärare mellan klubbarna och strategigruppen.
  • Värdediskussioner kommer att hållas i respektive klubb under hösten som en del av strategiarbetet.
  • Varje medlem har möjlighet att ge feedback och förslag till förbättringar i LIONS meddelande-undersökningarna och i de två medlemsundersökningarna under perioden.

Strategiambassadörer

Lions Internationals förnyade strategi fungerar som en ram för strategin för Lions verksamhet i Finland. Det dikteras inte uppifrån, utan förvandlas till ett verktyg som är till den mest påtagliga nyttan för klubbarna. Målet är att distrikten och förbundet ska kunna stötta klubbarna i deras verksamhet ännu bättre.

Strategigruppen är polyfonisk

Gruppen som utsetts för strategiarbete har 13 medlemmar och representerar mer än hälften av Lions distrikt. Arbetsgruppen är indelad i tre team. Teamet för vision, mission, värderingar och medlemsupplevelse fokuserar på innehållsrelaterade teman. Rollerna, uppgifterna, strukturerna och verksamhetsområden fördjupar sig i verksamhetsmetoderna och deras utveckling. En viktig roll spelas av interaktiv kommunikation, som planeras i kommunikations- och marknadsföringsteamet i samarbete med förbundets kommunikationsenhet.

Medlemmarna i strategiteamet har karriärer av varierande längd i olika roller på klubb-, distrikts- och nationell nivå inom Lions rörelsen. Alla medlemmar har också erfarenhet av strategiarbete genom sina yrkesuppgifter.

Gruppen leds av två ordförande - Nina Moilanen (LC Vihti) och Timo Tanskanen (LC Paattinen).

Om man frågar en myra vart den är på väg, torde svaret bero på individens position i organisationen. Lions verksamhet i Finland har många olika styrkor som betonar lokala perspektiv och förutsättningar. Med strategiarbetet ska vårt gemensamma mål tydliggöras och framtiden byggas på befintliga styrkor. Vårt medlemskap är vår viktigaste resurs, så våra mål måste vara sådana, att de är tilldragande och är relevanta även i framtiden.

Häng med och delta! Låt oss tillsammans dra vårt strå till stacken!

Nina.Moilanen@lions.fi
Timo.Tanskanen@lions.fi

Material

Klubbens värdediskussionform
Instruktioner för presidenter
Klubbens värdediskussion 11.10.2022 inspelning