Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Lions 2030 Strategi

Finlands mest betydelsefulla hjälpare

VAD VILL VI?

Vi är Finlands mest betydelsefulla hjälpare 2030

Vår vision är att år 2030 vara Finlands mest betydelsefulla hjälpare. Att vara betydelsefulla innebär kvalitet i verksamheten, att vi når dem som behöver vår hjälp, resultatrik och synlig service och inspirerande lionsverksamhet. Klubbarna är betydelsefulla på sina områden och var och en av oss kan vara den mest betydelsefulla hjälparen för någon medmänniska.

VARFÖR FINNS VI?

Lionsverksamhetens ändamål är att hjälpa och tjäna våra medmänniskor
Vi vill ge alla möjlighet att vara med och bygga en hållbar framtid

Vår mission är att hjälpa och tjäna i vårt samhälle. Lionsverksamheten erbjuder ett samarbetsnätverk, som långsiktigt erbjuder erfarenhet av att vara delaktig och bygga en bättre framtid.

VAR ÄR VI?

Vår mångfaldiga verksamhetsmiljö förändras ständigt
Förändringarna i befolkningsstrukturen påverkar vår medlemskår
Förväntningarna på välgörenhetsverksamhet och individens tidsanvändning förändras

Vi känner till behoven i vår omgivning och utvecklingstrenderna för att kunna tjäna framgångsrikt. Vi kan identifiera vilka förväntningar som ställs på välgörenhetsverksamhet. Vi erbjuder meningsfulla möjligheter att delta för våra medlemmar och för andra som deltar i vår verksamhet.

VAD TROR VI PÅ?

Hjälpandet – Vi hjälper tillsammans genom våra aktiviteter och vårt stöd
Pålitlighet – Vi förverkligar vad vi lovar
Lokal anknytning – Vi verkar lokalt överallt i världen
Gemenskap – Vi är fler tillsammans

Våra värderingar är kärnan i vår verksamhet. Vi hjälper genom att verka och stöda tillsammans i lokalsamhället överallt i världen. Vi förverkligar på ett pålitligt sätt det som vi lovar. Vi tror på gemenskap – vi är fler tillsammans.

VAD EFTERSTRÄVAR VI?

Vi är en livskraftig serviceorganisation
Vi har en ändamålsenlig och effektiv verksamhetsmodell
Vi är en stark aktör i samhället

För att kunna uppnå våra ideal har vi tre huvudmålsättningar. Vår organisation och vårt sätt att verka skall tjäna våra klubbar och våra medlemmar på bästa möjliga sätt. Våra klubbar måste kunna blomstra, vara lockande och erbjuda en utmärkt medlemsupplevelse. För att kunna vara en stark samhällsaktör måste vi synas och påverka samhället på alla nivåer – både i klubbarnas serviceprojekt och i beslutsfattande i samhället.

HUR GÖR VI DET?

Vi når våra mål med sju åtgärdsprogram, som utvecklar distriktens och förbundets sätt att verka. Vi skapar en inspirerande verksamhetsmiljö för klubbarna, där de kan blomstra.

• Organisera verksamheten tydligare i distrikten och förbundet
• Utveckla sättet att verka i distrikten och förbundet
• Stöda och utveckla klubbarnas verksamhet
• Utveckla vår utbildningsorganisation
• Förnya och förstärka kommunikationen
• Effektivera servicen
• Förstärka nätverkande och partnerskap

Strategin implementeras genom årliga verksamhetsplaner för förbundet, sektorerna och distrikten. Åtgärderna specificeras och kan ändras vid behov i takt med genomförandet av strategin.

Klubbarna är verksamhetens bultande hjärta

Strategin förverkligar vi med små konkreta gärningar. I klubbverksamheten har vi två viktiga hörnstenar:

  • Kärnan i vår verksamhet är medlemmarna, som hjälper och förverkligar aktiviteterna. Att delta i klubbverksamheten skall vara inspirerande och viktigt.
  • Klubben bör känna till andra aktörer och behovet av hjälp på sitt verksamhetsområde samt bygga upp ett samarbete med andra aktörer. Då klubben är en aktiv och synlig påverkare på sin ort, är den också intressant för nya medlemmar.

Den finländska lionsverksamheten utvecklas genom att vi alla samarbetar.

Nina.Moilanen@lions.fi
Timo.Tanskanen@lions.fi

Presentationmaterial
Genömförandet av strategin i klubbarna, infovideo i förbundets YouTube-kanal (på finska)
Strategipresentationvideo i förbundets YouTube-kanal

Strategitext på svenska: Lions 2030 Strategi - A4
Strategipresentation: Lions 2030 Strategi - Powerpoint
Strategitext på engelska: Lions 2030 Strategi - A4 - EN

Klubbhjärtan
Strategibild

Material
Klubbens värdediskussionform
Instruktioner för presidenter
Klubbens värdediskussion 11.10.2022 inspelning