Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Toimintakertomus 2021-2022

TOIMINTAKERTOMUS 2021–2022

Suomen Lions-liiton toimintakausi 2021-22 oli edelleen koronakausi äkillisine peruutuksineen ja virtuaaliratkaisuineen. Olimme kuitenkin valmiimpia toimimaan etänä ja sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin. Pystyimme kehittämään uusia palvelutapoja ja palaamaan toimintakentälle rajoitustenkin puitteissa. Kauden yhdeksi pääaktiviteetiksi aiottu Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen, KiTeNet kärsi vielä koronatilanteesta ja teimme päätöksen ulottaa aktiviteettia kauteen 2022-23. Lastenklinikoiden Kummit -yhteistyö oli samoin kovilla. Vain muutamia konsertteja saatiin toteutettua.

Euroopan tasolla olemme huippua niin palvelun kuin koulutusten raportoinnissa. 10 prosenttia Euroopassa toteutetusta palvelusta oli viime kaudella suomalaisten lionien tekemää. Klubeista 68 prosenttia raportoi tekemistään. Tekemämme hyvä ei siis vielä kerry 100-prosenttisesti tilastoihin. Parantamisen varaa jää tuleville kausille. Palveluprojektihan ei ole maalissa ennen kuin sen on vietynä MyLioniin.

Kauden uutuus, liiton kuukauden teemat edeltävine LION-viesteineen ja webinaareineen saivat hyvän vastaanoton. Suomalaisen lions-liikkeen arvojen käsittely teemoina toimi pohjatyönä alkaneelle strategiatyöskentelylle. Webinaaritallenteet ovat jäsenistön hyödynnettävinä tulevaisuudessakin. Teemawebinaarien valmistelu lisäsi piirikuvernöörien keskinäistä yhteistyötä ja toi eri piirien kuvernöörit tutummiksi jäsenille ympäri Suomen.

Maailmanlaajuisen palvelutyöryhmän (GAT) vahvistuminen organisaatiomme kaikilla tasoilla eteni kauden aikana. MD-GAT-tiimi kokoontui kuukausittain kumppanuudella, viestinnällä, New Voices -vetäjillä ja GAT-aluejohtajalla täydennettyinä. Tämä paransi ymmärrystä ja yhteistyötä toimialojen välillä ja helpotti kokonaiskuvan muodostamista. Vastaavaa verkostoitumista tapahtui myös piiritasolla. Tärkeää suhdetoimintaa olivat myös sekä kansainvälisen presidentin Douglas X. Alexanderin että ensimmäisen kansainvälisen varapresidentin Brian Sheehanin vierailut Suomessa.

Puheenjohtajan teema – Tekevä, näkyvä lion – kannusti lioneita julkaisemaan kuvia ja kertomuksia tuoden palvelutyön moninaisuutta esiin. Lionstoiminnan vuosipäivä elokuussa vei meidät paraatipaikalle Helsingin ydinkeskustaan. Runsasluminen talvi tarjosi oivat puitteet lasten hiihdättämiseen ympäri valtakuntaa ja eritoten helmikuussa Helsingin Olympiastadionilla lionien mukanaolo oli mahtavaa PR:ää. Sekä KiTeNetin että Lastenklinikoiden Kummien kanssa toteutui prime time tv-näkyvyyttä. Aktiviteettikuvakilpailun kautta saimme loistavaa kuvamateriaalia käyttöömme. Liiton viestintätoimiala perehtyi some-vaikuttamisen keinoihin ja tavoitimmekin some-kampanjalla satoja tuhansia ihmisiä.

Kampanja 100 saatiin malliklubeja lukuun ottamatta päätökseensä. Ukrainan sota herätti klubeissa valtavan auttamisen halun ja pakolaisrahastoon lähdettiin lahjoittamaan innolla. 81,6 prosenttia klubeista oli lopulta mukana kampanjassa ja lopputulos moninkertaispiirin osalta oli 1 383 912 US dollaria, 42,33 US dollaria/jäsen. Ukrainalaisten pakolaisten tulo kotikuntiimme käynnisti lukuisia palveluaktiviteetteja niin klubien, piirien kuin LCIF:n tuella. Palvelutyön tilaus jatkuu vahvana.

Yhdessä me teimme hienon kauden!

Teistä ylpeänä,

Sanna Mustonen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2021-2022

Kansainvälisen presidentin teema:
Service from the Heart – Palvelua sydämestä – Hjälpinsatsar fråm hjärtat

Kotimainen teema:
Lions – Monta tapaa tehdä hyvää – Lions – Många sätt att göra gott

1. JÄSENYYS (GMT)

Kauden alussa klubeja oli 826 ja lopussa 802. Vähennystä oli siis 24 klubia. Jäsenmäärä kauden alussa oli 18 944 ja kauden lopussa 17 769 eli vähennystä 1 175 jäsentä. Uusia jäseniä otettiin klubeihin 640. Edellisellä kaudella vähennystä oli 21 klubia ja 1 065 jäsentä.

Liiton kotisivujen jäsentoimialan materiaali uudistettiin lähes kokonaan sekä käännettiin ruotsiksi. Koronapandemian vaikutus oli edelleen osan kautta sangen suuri, mutta jäsenhankinnassa näkyi jo selvää piristymistä. Suunnitellut valmennustilaisuudet saatiin järjestettyä onnistuneesti. Työryhmän jäsenet osallistuivat useisiin eri piirien tilaisuuksiin kertomalla jäsenhuoltoon liittyvistä asioista.

2. KOULUTUS (GLT)

Lionit tarvitsevat tietoa, taitoja ja perehdytystä niin järjestöstämme kuin klubitehtävissä toimimisesta. Hyvin organisoitu ja johdettu toiminta luo peruspuitteet palvelulle. Koulutusjärjestelmämme valmentaa uusiin haasteisiin ja tarjoaa kehitysmahdollisuuksia. Luomme ”oppipolun” tuomaan erilaiset lionstehtävät jokaisen jäsenen ulottuville. Toimintaympäristöhaasteet, etäisyydet ja esimerkiksi pandemia edellyttävät lisääntyvässä määrin etäyhteyksien ja -valmennusten hyödyntämistä.

Koulutusta ja tukea tarjotaan niin piirin, liiton kuin kansainvälisen järjestönkin taholta. Liitto valmentaa toimialapuheenjohtajat ja piirien GAT-toimijat. He taas perehdyttävät vastaavat klubitason virkailijat. Kansainvälisen järjestön ja liiton kotisivujen verkkomateriaalia mainostetaan klubien hyödynnettäväksi. Piirien käyttöön tuotetaan verkkokoulutusalusta, jolle voidaan rakentaa itseopiskelukursseja jäsenille. Koulutussisältöjä on päivitetty ja yhtenäistetty ja tätä työtä jatketaan. Tärkeänä kansainvälisenä ja kotimaisena painopistealueena on raportointiosaaminen.

Tulevat kuvernöörit saavat valmennusta tehtäväänsä heti 2VDG-kaudestaan lähtien. Koulutusta on niin läsnä kuin etänä ja sitä tarjoaa osin kansainvälinen järjestö, osin liitto. Entiset kuvernöörit muodostavat mentoripoolin, jota kannattaa hyödyntää johtajaksi kasvamiseen. Lohkopuheenjohtajat ovat piirikuvernöörien tärkeimmät yhteistyökumppanit yhteisten tavoitteiden välittämisessä klubeille. Heitä perehdytetään tehtäväänsä.

Liitto ja piiri pyrkivät järjestämään ELLI-, RLLI- ja ALLI-koulutusinstituutit ja hyödyntämään niissä käytössä olevia kouluttajaresurssejamme.

Yleistä

Kausi meni etävalmennuksien parissa. Niitä kyettiin viemään läpi hyvin, eikä niitä jouduttu juuri peruuttamaan. Koulutuksen raportointiin on käytössä kansainvälinen Learn-sovellus. Raportoituja määriä voidaan hyvinkin pitää toiminnan laajuutta kuvaavana. Luvuissa on koulutustapahtumien ja kouluttajien kokonaismäärä huomioimatta sitä, että sama lion on osallistunut useampaan valmennukseen ja kouluttaja on ollut useammalla kurssilla. Verrattaessa lukuja edelliseen vuoteen, näkyy osallistujamäärässä koronasta johtuva pudotus.

 • Koulutustapahtumiin osallistuneita 3 442 (käytännössä noin 1 700, koska keskimäärin osallistutaan kahteen koulutustapahtumaan)
 • Kursseja 231 (182 paikallista ja 49 verkkokoulutusta)
 • Kouluttajia 179
 • Koulutuksen raportointi Learn-järjestelmään 100 % sekä piirin että liiton tasolla

Erityisen tärkeää toiminnassa on yhteistyö piirien koulutusjohtajien kanssa. Heiltä saatiin kannustusta ja vinkkejä. Suurin osa valmennuksesta on piirien koulutusjohtajien järjestämää. Koulutukset ja valmennukset järjestettiin pääsääntöisesti etävalmennuksena. GTM-tapaamiset eri piirien koulutusjohtajien kanssa ovat olleet todella hyvää vertaistukea ja antaneet ideoita. Piirien koulutusjohtajien kanssa kyettiin järjestämään yhteinen tapaaminen kauden päätteeksi Kouvolan vuosikokouksen yhteydessä.

Kauden aikana jo opittu ja totuteltu verkkokoulutus, uskallus osallistua ja oppimishalu kasvoivat toimintakuukausien myötä. Verkkokoulutukset saivat hyvää arvostelua ja kiinnostusta sen avulla tulla toistekin. Säästää aikaa ja vaivaa, helpottaa arkipäivää ja lyhentää ajomatkoja.

Liiton järjestämä valmennus

Liiton koulutustoimiala on keskittynyt varapiirikuvernöörien ja piirisihteerien valmennukseen. Uutena liiton järjestämänä valmennuksena oli lohkonpuheenjohtajien etävalmennus. Myös piirisihteerien valmennus kyettiin järjestämään etänä.

Liiton järjestämät varapiirikuvernöörivalmennukset jouduttiin syksyllä järjestämään etänä. Kevään ensimmäisen varapiirikuvernöörien valmennus kyettiin järjestämään läsnäolovalmennuksena.

Ensimmäisten varapiirikuvernöörien FVDG/DGE seminaari järjestettiin maaliskuussa etävalmennuksena kuudessa eri osiossa. Elektivalmentajana toimi CC Sanna Mustonen. Montrealissa kyettiin järjestämään convention ja sen yhteydessä kaksi seminaaripäivää. Liiton viimeinen valmennuspäivä toteutettiin Kokkolan KVN:n yhteydessä. DGe puolisovalmennus järjestettiin etänä.

Piirikuvernöörivalmennuksessa oli mukana sekä päämajan määrittämä materiaali että liiton oma materiaali.

Sivis

Uutena asiana koulutus- ja valmennustoiminnassa on juuri nyt alkanut yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa. Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.

RLLI

Toukokuussa kyettiin järjestämään RLLI-työpaja Jyväskylässä ja saatiin näin nämä instituutit jälleen käyntiin.

3. VIESTINTÄ

Viestinnän tärkeimmät tavoitteet olivat lionstoiminnan some-markkinoinnin aloittaminen sekä liiton ja piirien viestinnän tiivistäminen.

Suomalaisen lionstoiminnan 71-vuotismerkkipäivää vietettiin 14.8.2021. Ensimmäinen suomalainen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950. Sitä juhlittiin ”työn merkeissä” esittelemällä lionstoimintaa Kolmen Sepän aukiolla Helsingin keskustassa mainittuna päivänä.

Liiton viestintätyöryhmä kokoontui kuukausittain, piirien- ja liiton viestintävastuullisten GoToMeeting-tapaaminen oli samoin kuukausittain. Viestintämateriaalia toimitettiin ja some-koulutusta järjestettiin piireille. Eri aiheista koostunut teemawebinaarisarja koostui 10 esityksestä. Lisäksi toteutettiin kirjoittajavalmennus- ja Yhdistysavain-webinaarit. Webinaareista on tiedotettu liiton kotisivuilla, Facebookissa ja piirien WhatsApp-ryhmissä.

Viestintä on osallistunut asiantuntijana brändi-, strategia-, TTS-, ICT- ja Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen, KiTeNet-työryhmään. Merkittävänä näkyvyytenä KiTeNetistä oli Ylen kanavilla lokakuussa esitetty ”Yleishyödylliseen tietoisku”. Kauden aikana lanseerattiin mobiililahjoitustapoja. Aktiviteettikuvakilpailuun liittyneitä kuvia ja tarinoita kerättiin kotisivuille. LION-viesti on toimitettu kuukausittain jokaiselle lionille omalla äidinkielellään.

Hallitukselle on ehdotettu vuoden Valtakunnallinen Hyväntekijä ja lionien Vuoden Hyväntekijä -palkittavia. Vuoden Hyväntekijäksi valittiin Kimmo Riihimäki. Lionien Vuoden Hyväntekijäksi valittiin LC Kokemäki/Jokilaakso. Palkitsemistilaisuus pidettiin Tampereen Komediateatterissa 8.10.2021. Hyvän Päivä -työryhmä nimettiin kauden aikana ja sen vetovastuu kaudella 2022-2023 on viestinnällä.

Viestintä- ja markkinointipäällikkö osallistui liiton edustajana virtuaaliseen NSR-viikonloppuun 21.-23.1.2022.

Kaudella on valmisteltu uusia lomake- ja lehdistötiedotepohjia, päivitetty liiton lainattavat roll upit ja tuotettu piireille ja klubeille roll up -pohjat, järjestetty Yhdistysavain-kotisivualusta-koulutukset klubeille ja piireille sekä pidetty viestintäkoulutus varapiirikuvernööreille. Kaudella on osallistuttu kuvernöörineuvoston kokouksiin ja kuvernööri-infoihin. Samoin on osallistuttu vuosikokousviestintään sekä puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavalintojen valmisteluun.

Liiton viestinnän, sen viestintätyöryhmän ja piirien viestinnän yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Viestintä jatkaa strategiatyöryhmässä.

Viestintä on toteuttanut menestyksekkään some-markkinointikampanjan kevään 2022 aikana. Lisäksi on luotu siihen liittyvät seuraavat ”laskeutumissivut”: KiTeNet, ”Haluatko perustaa oman lionsklubisi?”, ”Monta hyvää syytä liittyä lionsklubiin” ja ”Ensimmäinen päiväni leijonana”.

Some-markkinointikampanjalla löydettiin toimivia kohderyhmiä. Tuloksena saatiin yhteensä noin 864 000 mainosnäyttöä ja tavoitettiin yli 200 000 ihmistä Facebookissa ja Instagramissa.

 • LION-lehti

LION-lehti ja LIONS-INFO julkaistiin suunnitellusti. Lehti ilmestyi paperisena neljä kertaa ja digilehtenä kaksi kertaa (5/21 ja 1/22). Lehden ilmestymiskalenteri ja painosopimukset tehdään kalenterivuosittain, ei lionskausien pohjalta. Kansainvälisen järjestö tuki jatkui edellisen kauden tapaan kahteen printtilehteen eli kaksi dollaria per jäsen.

 • LION-lehden toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto hyväksyi lehden ilmestymisaikataulun ja uudisti sopimukset lehden graafikon ja kirjapainon kanssa. Toimitusneuvosto pohti keinoja kehittää lehden ilmoitusmyyntiä. Ilmoitusmyynti kilpailutettiin, ja uudeksi ilmoitusmyyjäksi tuli TJM-Systems. Lehteen päätettiin ottaa käyttöön teemat numeroittain ilmoitusmyynnin tukemiseksi vuoden 2022 alusta.

 • Arbetsgruppen för svenska frågor

Gruppens verksamhet har i huvudsak skett på distans. Ett fysiskt möte hölls på förbundskansliet 21.10.2021. Temat var förbundets översättningsdirektiv. Ett nytt möte mellan förbundsledningen och arbetsgruppen hölls 31.1.2022 för att ge svar på frågor som förbundsstyrelsen ställt. Gruppen har även givit svar på förbundets strategiarbetsgruppens enkät gällande branschernas/arbetsgruppernas verksamhetsbetingelser och -förutsättningar. Guvernörsrådet beslöt 12.3.2022, på framställning av styrelsen, att godkänna Finlands Lionsförbunds principer och direktiv gällande svenskspråkiga dokument och svenskspråkigt material. Under året sammanställdes även en statistik gällande det översättningsarbete som ”översättningspoolen” underställd Svenska Gruppen har gjort (tot. 180 + sidor.)

 • Brändityöryhmä

Edellisellä toimintakaudella asetettu brändityöryhmä sai kevätkaudella työnsä valmiiksi ja liitto käynnisti ehdotusten mukaiset toimenpiteet kauden lopulla. Brändityöryhmän toimeksiantona on laatia toimenpide-ehdotukset suomalaisen Lions-brändin kirkastamiseksi. Nämä toimenpiteet tukevat positiivisen mielikuvan luomista nykyisestä lionstoiminnasta niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.

Päävastuu Lions-brändin kirkastamisesta kuuluu kaikilla tasoilla viestinnälle ja johdolle. Pohjaksi tarvitaan hyvää toimintaa, josta voidaan kertoa. Kaikille yhteisiä keinoja ovat yhteiset teemat, yhteiset toimenpiteet ja yhteisistä saavutuksista kertominen. Lionstoiminnan brändiviestinnän keskiössä on edelleen hyvän tekeminen. Brändi-iskulauseeksi valittiin ”Tehdään hyvää yhdessä - Tillsammans gör vi gott”. Tämä sopii kuvaamaan sekä palvelutoiminnan tarkoitusta, yhteisöllisyyttä, jäsentoimintaa että kumppanuuksia.

Työryhmä ehdotti Hyvän Päivän valtakunnallisen ja paikallisen näkyvyyden nostamista Nenäpäivän ja Nälkäpäivän tasolle. Tähän pääsemiseksi ehdotetaan valittavaksi vuosittain Hyvän Päivän palveluteema, esimerkiksi ympäristö, nälkä, näkökyky, diabetes, lapsuusiän syöpä tai syrjäytyminen, jota toteutetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti. Keskitetään markkinointiviestintää erityisesti Hyvän Päivää edeltävälle viikolle. Kannustetaan klubeja keskittämään paikallisia lahjoituksia klubin charter-päivän sijasta Hyvän Päivää edeltävälle viikolle ja kootaan lahjoitustiedot yhteen. Tulevaisuudessa ehdotetaan järjestettäväksi vuosittain Hyvän Päivää edeltävällä viikolla valtakunnallinen Hyvän Päivän -keräys, jossa hyödynnetään Punainen Sulka -brändiä. Lahjoitusmahdollisuus annetaan kaikille kansalaisille nykyaikaisin välinein ja eri lahjoitusmuodoin. Kootaan vuosittain Hyvän Päivään mennessä lahjoitustiedot yhteen. Parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia ehdottaa vuoden hyväntekijää. Järjestetään vuosittain näyttävä Hyvän Päivän -tilaisuus, jossa julkistetaan lahjoitusten tulos, palkitaan valtakunnallinen vuoden hyväntekijä ja lionien vuoden hyväntekijä sekä kerrotaan vuoden Hyvän Päivän teemaan liittyviä palvelutarinoita. Näiden toimenpiteiden käynnistämiseksi liitto nimesi Hyvän Päivän toimikunnan.

Paikallisella tasolla ehdotettiin kehitettäväksi palvelutarinoiden laatimista ja kokoamista. Tätä varten tehtiin klubeille tarinapaja-aineisto ja esite ”Sytyn ja Sytytän”. Tietoa tarinapajasta voidaan lisätä järjestämällä webinaareja piirien viestintävastaaville ja klubien tiedottajille. Tarinapaja-konsepti ehdotetaan vietäväksi liiton ja piirien koulutusorganisaation kautta piirien koulutustarjontaan vahvistamaan klubien brändi- ja markkinointiviestintää. Vaikuttavia palvelutarinoita voidaan koota yhteen ja julkistaa yleisölle viestintäkanavissa.

Brändityöryhmällä ei ollut kuluja, mutta jäsentoimintaa edistävän aineiston painattamiseen saatiin jäsentoimialan varoja. Nettikokousten lisäksi järjestettiin yksi fyysinen työpaja sekä brändi-webinaari, jonka pääteemana oli klubien Lions-tarinapaja. Liiton vuosikokouksessa oli tarinapajaständi, jossa koottiin osallistujien omia Lions-tarinoita.

Brändityöryhmä toimi lisäksi aktiviteettivalokuvakilpailun palkintoraatina ja osallistui vuoden Hyväntekijän valintaan. Brändityöryhmän työn valmistuttua toimenpiteitä mielikuvan kirkastamiseksi suomalaisesta lionstoiminnasta jatketaan viestinnän ja Hyvän Päivä -toimikunnan koordinoimina.

4. PALVELU

Kausi 2021-22 lähti toiveikkaasti käyntiin, vaikka korona edelleen varjosti toimintaamme. Syksyn edetessä valitettavasti tautitilanne huonontui ja yhteinen tekeminen ainakin julkisten tapahtumien järjestämisen suhteen vaikeutui huomattavasti.

Kuitenkin monet klubit pystyivät toimimaan etänä. Ulkona järjestettäviä aktiviteetti/palvelutapahtumia pystyi kuitenkin kohtuudella järjestämään.

Ympäristöön liittyneet aktiviteetit olivat yhtenä palvelualueista suosituin lähes kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Tosin ryhmä ”kaikki muut” olivat selkeästi suurin raportoitu aktiviteetti/palvelu.

Klubit järjestivät muun muassa myyjäisiä, joulukuusien myyntiä, ruokakassikeräyksiä, pienimuotoisia konsertteja, avustivat hautajaispalveluissa, sytyttivät Itsenäisyyspäivän kynttilöitä ja tekivät lahjoituksia esimerkiksi oman alueensa sosiaalipalvelun sekä seurakuntien kanssa yhteistyössä vähävaraisille perheille ja vanhuksille.

Luminen talvi mahdollisti lasten leijonahiihtotapahtumat, joita useat piirit ja klubit ansiokkaasti toteuttivatkin.

Helmikuulla alkanut Ukrainan sota aktivoi piirejä ja klubeja auttamaan. Monet klubit osallistuivat Ukrainan humanitaariseen apuun raha- ja tavaralahjoituksin.

Kauden aikana suoritettujen aktiviteettien/palveluiden raportointi kehittyi positiivisella tavalla. Klubien raportoinnissa päästiin kauden loppuessa yli 70 prosenttiin.

Palvelutoimialan tapahtumat tiivistettynä

 • Kokouksia pidettiin työryhmän ja piirien palvelujohtajien kanssa kauden aikana lähes kuukausittain.
 • Livetapaaminen saatiin pidettyä maaliskuulla, jossa käsiteltiin palveluun liittyviä aiheita.
 • LION-viestiin kirjoitukset syys- ja kevätkaudella.
 • Osallistuminen MD-GAT-etäkokouksiin.
 • Raportointi liiton hallitukselle kuukausittain.
 • Numerot kauden päättyessä: palveltuja 1 205 597, aktiviteettejä 14 170, vapaaehtoistunnit 287 687.
 • Elämisentaitoja Lions Quest

Elämisentaitoja Lions Quest on kasvattajille, opettajille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattu laadukas koulutusohjelma.

Lapset ja nuoret tarvitsevat myös sosiaalisia taitoja, turvallisen ryhmän tukea sekä tunnetaitoja ja itsehallintaa. Turvallisessa ryhmässä lapsen ja nuoren on helppo oppia ja yhteistyö auttaa iloiseen ilmapiiriin ja vähentää kiusaamista. Elämisentaitoja Lions Quest -koulutukset antavat kasvattajille työkaluja näiden taitojen opettamiseen.

Koronapandemia vaikeutti edelleen kurssien järjestämistä kaudella 2021–22. Jouduimme peruuttamaan niin Elämisentaitoja LQ -peruskursseja kuin myös liikuntaseurakoulutuksia.

Koulutusmuoto

Toteutuneet koulutukset 2021–22

Osanottajamäärä

Opettajille, varhaiskasvattajille ja muille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille suunnattu peruskoulutus (2 lähiopetuspäivää)

14

161

Valmentajille ja muille liikuntakasvattajille suunnattu liikuntaseurakoulutus (1 lähiopetuspäivä tai 2 lähiopetusiltaa)

8

51

Yhteensä kaikki koulutukset

22

212

Vaikeista olosuhteista huolimatta lionien panos tähän arvokkaaseen työhön oli merkittävää.

LCIF:n tukirahoituksella toteutettava Core4-kehittämishanke jatkui kauden aikana ja uutena aloitettiin, myös LCIF:n tuella, projekti, jonka tarkoituksena on muuntaa Elämisentaitoja LQ -peruskoulutus verkkokoulutukseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Molemmat projektit jatkuvat kaudella 2022–23.

 • Leotoiminta

Toimintakaudella keskityttiin jäsenten klubiviihtyvyyteen ja yhteisen toiminnan vahvistamiseen. Tämän lisäksi teemoina pidettiin edelleen mukana myös ympäristöasioita ja leo-lions-yhteistyön parantamista. Koronan vuoksi tämäkin kausi, kuten myös edellinen oli haasteellinen. Uusien leoklubien perustaminen on korona-aikana ollut lähes mahdotonta.

Ulkona hoidettuja aktiviteetteja jatkettiin, kuten heijastinpuuaktiviteetit, virtuaalinen diabeteskävely sekä ympäristöaktiviteetit. Auta lasta − auta perhettä, pääsiäismunajahti ja muut perinteiset aktiviteetit olivat myös mukana kuvioissa. Kauden aikana toteutui vuosikokous, mutta talvipäiviä ei pidetty koronan takia ja myös koulutuspäivät jäivät väliin ja virkailijakoulutukset pidettiin etänä.

Leot jatkoivat Instagramin käyttöä viestinnässään ja mukana ovat edelleen perinteiset kotisivut sekä Facebook. Viestintää täydensivät sähköposti sekä tietysti WhatsApp. Kauden lopussa otettiin myös Tiktok rajoitetusti käyttöön. Verkkosivujen päivitys aloitettiin.

Kauden lopulla kuvattiin leo-videot. Näitä tullaan käyttämään seuraavalla kaudella mainosmateriaalina. Videot saivat kiitosta ja uskotaan, että ne tulevat olemaan erittäin hyödyllisiä jatkossa.

Erityisesti kauden lopussa panostettiin varautumalla toiminnan kehittämiseen seuraavalla kaudella, jolloin koronan vaikutukset ovat merkittävästi kahta edelliskautta vähäisemmät. Eli hankittiin materiaaleja aktiviteetteja varten ja tukemaan toimintaa.

Leotoiminnan rekisteröimisasiaa jatkettiin. Kauden lopussa alkoi kuitenkin näyttää siltä, että rekisteröimättömien yhdistysten (leoklubit) pyörittämän rekisteröidyn yhdistyksen toteuttaminen on käytännössä vaikeaa nykyisen yhdistyslain alla. Asiasta konsultoitiin useaan kertaan myös Patentti- ja rekisterihallitusta. Useita eri malleja jouduttiin kuitenkin hylkäämään eri syistä.

Kaudella ei perustettu uusia leoklubeja, mutta Espoossa leoklubi Sirius jatkoi epävirallisesti toimintaa. Kauden vaihtuessa jäsenmäärä oli järjestelmien mukaan tasolla 100 ja klubien määrä noin 15. Loppukaudesta tehtiin päätös rekisterien yhdistämisestä ja siirtymisestä MyLCI-järjestelmään kauden 2022–23 aikana, jonka jälkeen tullaan saamaan oleellisesti tarkempi tieto leojen määrästä. Muutos käynnistettiin jo kaudella 2021-22.

Suomen Leojen hallitus ja leotoimikunta (5 jäsentä) pitivät myös säännölliset kokoukset, joissa leojohtaja (LeoD) oli mukana. Ne toimivat aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi leotoimintaryhmä (leotoimikunta + piirien leojohtajat) kokoontui kolme kertaa ja suunniteltiin myös tapaamista vuosikokousten yhteydessä, mutta käytännössä se ei vielä tällä kaudella toteutunut.

 • Nuorisoleiri ja -vaihto

Nuorisovaihto aloitti toimintakauden osallistumalla lionstoiminnan vuosipäivän tapahtumaan Helsingissä. Leena Kuismanen osallistui nuorisovaihdosta.

Seinäjoella järjestettiin tiedotus/koulutustilaisuus syyskuussa piirien nuorisovastaaville. Siellä käytiin läpi nuorisovaihdon säännöt ja määräykset, sekä kauden aikana järjestettävät nuorisoleirit.

B-piirin nuorisovastaava Teemu Laitinen osallistui Thessalonikissa pidettyyn Europa Forumiin.

C-piirin nuorisoleiri pidettiin Forssassa, jonka jälkeen oli isäntäperhejakso. Leirillä oli 22 osallistujaa 10:stä eri maasta. Leiri toteutettiin yhteistyössä liiton diabetesleirin kanssa.

D-piirin nuorisoleiri pidettiin Mikkelissä. D-piirissä ei järjestetty isäntäperhejaksoa lainkaan. Leirille osallistui 15 nuorta 7:stä eri maasta.

F-piirin leiri pidettiin Kuortaneella ja ennen leiriä oli isäntäperhejakso. Leirillä oli 18 osallistujaa 7:stä eri maasta.

I-piirin leiri pidettiin Kajaanissa ja sitä ennen oli isäntäperhejakso. Leirille osallistui 16 nuorta 8:sta eri maasta.

Nuorisovaihdon puheenjohtaja vieraili kaikilla kesän aikana pidetyillä leireillä. Nuorisovaihto päätti toimintakauden tiedotuspisteellä liiton vuosikokouksessa Kouvolassa.

 • KiTeNet – kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) oli valtakunnallinen noin 8−12-vuotiaisiin kohdistuva kampanja, jossa haluttiin ohjata lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen ja toisen kunnioittamiseen internetissä. Projektimateriaalein tuettiin erityisesti lasten ja vanhempien keskusteluyhteyttä. Tiedotuskampanjat, kolme webinaaria, nettisivut, videot, Facebook-sivut, jaettavat materiaalit, kumppanuusverkosto ja tukihenkilöt luotiin kauden 2021-22 aikana ja piirien kautta jaettiin 20 000 opasta sekä saatiin läpi TV1 ja TV2:ssa läpi tietoiskumme. Koronan vuoksi vain osa klubeista onnistui toteuttamaan Kitenet-vanhempainillan lähikoulussaan. Liitto jatkaakin hanketta kaudella 2022-23.

 • Sri Lankan kummilapsitoiminta

Kummilapsitoiminta on jatkunut normaaliin tapaan mukaan lukien tarkastusmatka Sri Lankaan tammikuussa 2022, jonka aikana tavattiin vain klubien koordinaattorit. Koronan takia lastenjuhlia ei järjestetty. Matkan aikana ohjeistettiin koordinaattoreita Google Shared Drives-toiminnon käyttämisessä.

Kummien kesätapaaminen järjestettiin ennalta ilmoitettuna ajankohtana.

 • Koulutusavustusta saavia lapsia oli vuoden 2021 lopussa 957.
 • Kummilapsitoiminnan kiinteät kulut olivat 2 491,40 €
 • Kummilapsitoiminnan hallintotuotot (957 x 10 €) olivat 9 570 €
 • Kummilapsitoiminnan positiivinen tulos oli 7 078,60 €, joka annetaan lapsille ylimääräisenä avustuksena tammikuun kummimaksujen yhteydessä 2023.

Kummilapsitoiminnan työryhmä piti kauden aikana etäkokouksia ja tapasi kasvokkain kesätapahtuman yhteydessä.

 • Orkester Norden

Orkester Norden on korkeatasoinen nuorten muusikoiden sinfoniaorkesteri, joka toteutetaan Pohjoismaiden lionien yhteisenä NSR-hankkeena. Orkesterin toimintakausi on kalenterivuosi. Orkesteri toimii Suomessa vuoden 2024 loppuun saakka. Lions-liitto vastaa Suomen isännyysjakson ajan orkesterin taloudenhoidosta ja hallinnosta. Päärahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto. Käytännön toiminnasta Lions-liitolla on palvelusopimus Lahden kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Orkesterin kotipaikka on Suomen vastuujakson ajan Lahti. Tämän jälkeen orkesteri siirtyy Islantiin.

Orkesteri kokoontuu kesällä runsaan viikon mittaiselle harjoitusleirille, jonka jälkeen tehdään konserttikiertue. Kesälle 2021 suunniteltu ja valmisteltu harjoitusleiri ja konserttikiertue jouduttiin perumaan pandemiatilanteen johdosta. Syksyllä järjestettiin sen sijaan virtuaalinen Orkester Norden -tapahtuma, joka sisälsi luentoja, musiikkiesityksiä, nuorten muusikoiden haastatteluja, kouluttajien tervehdykset sekä pohjoismaisten Lions-koordinaattoreiden etäkokouksen. Soitinryhmien kouluttajat järjestivät netin kautta muusikoille yksilöllistä koesoittovalmennusta.

Vuonna 2021 kuluja syntyi orkesterin valinnasta, kesän toiminnan suunnittelusta ja syksyllä järjestetystä virtuaalitapahtumasta. Raportti ja tilinpäätös vuoden 2021 toiminnasta laadittiin Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Koska orkesterin kesäleiriä 2021 ja konserttikiertuetta ei pystytty järjestämään, käyttämättä jäänyt osuus apurahasta palautettiin ministerineuvostolle. Omarahoitusta ei tarvittu.

Vuoden 2022 kesäleiri, ohjelmisto ja konserttikiertue suunniteltiin ja valmisteltiin lionien toimintakauden 2021−2022 aikana. Haku kesän 2022 orkesteriin oli nuorille muusikoille avoinna joulukuusta 2021 helmikuuhun 2022. Hakijat täyttivät hakulomakkeen sekä lähettivät netin kautta Lahteen äänitteet harjoitusmateriaalista muusikoiden valintaa varten. Määräaikaan mennessä orkesteriin haki 174 nuorta ja orkesteriin valittiin 70 muusikkoa.

Vuoden 2022 perusrahoitusta saatiin Pohjoismaiden ministerineuvostolta 121 620 €. Ministerineuvoston suunnitelmissa oli, että orkesterin rahoitus päättyisi kokonaan vuonna 2023 ja kulttuurin rahoitus siirrettäisiin vihreään siirtymään. Aloitettiin toimenpiteet orkesterin rahoituksen varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Vetoomuskirjeet hankittiin muun muassa orkesterin ensimmäiseltä kapellimestarilta Esa-Pekka Saloselta sekä kouluttajilta.

Orkesteri oli edellisen viisivuotiskauden Tanskassa vuoteen 2018 saakka. Orkesterin edellinen isäntäorganisaatio FON toimii edelleen Tanskassa. Aloitettiin toimenpiteet FON:in ja NSR:n keskinäisen suhteen selkeyttämiseksi.

 • Leijonat puhtaan veden puolesta

Työryhmän toiminta ja rooli Suomen lionien ympäristötoiminnan koordinaattorina vahvistui. Kauden aikana KVN hyväksyi työryhmälle nimenmuutoksen Ympäristöleijonat ja sen asema vakiinnutettiin ensimmäisenä maailmanlaajuiseen palvelualueeseen keskittyvänä liiton työryhmänä kauden 2022-23 alusta alkaen.

Työryhmä tarkensi kauden aikana ympäristötoiminnalle kaksiosaisen vision:

 • Lions on vaikuttava ja vetovoimainen vapaaehtoisen ympäristötoiminnan johtaja.
 • Lions on paras paikka jokaiselle lionille, leolle ja kanssamme toimivalle vapaaehtoiselle toteuttaa itseään innostavassa ja ylisukupolvisessa ympäristötyössä.

Toimintasuunnitelman mukaisesti pyrittiin toteuttamaan kolmea kärkihanketta: Kulmat kuntoon! -talkoilukampanja, videokilpailu Suomen kouluille sekä klubeille ja piireille suunnatun neuvontapalvelun kehittäminen.

Kulmat kuntoon! -teemakuukaudet järjestettiin huhti-toukokuussa 2021-22. Kampanjassa mukana yhteistyökumppanina oli Suomen McDonald’s ravintoloineen. Monet klubit tekivätkin siivoustalkoita paikallisten ravintoloiden kanssa. Ravintolat tarjosivat aterioita ja juomaa talkooväelle. Myös Kulmat kuntoon -viikko järjestettiin elokuun viimeisenä seitsemänä päivänä.

Videokilpailu Suomen kouluille -kärkihanke keskeytettiin koulujen haastavan tilanteen takia.

Uutuutena videokilpailun tilalle käynnistyi Vesiviisaus-hanke, jonka pyrkimyksenä on kerätä vesiin liittyvää perinnetietoutta, tutkia sitä ja luoda uutta materiaalia tutkitun tiedon pohjalta. Klubit voivat hyödyntää syntynyttä materiaalia omissa aktiviteeteissaan ja markkinointitoimenpiteissään. Hanketta vetää Suomen Vesistösäätiö.

Neuvontapalvelun kehittäminen siirrettiin alkavaksi 2022-23 kaudelle johtuen työryhmän muutoksista.

Työryhmä viesti erityisesti LION-lehdessä (pääsääntöisesti kaksi aukeamaa/lehti), liiton LION-viestissä, nettisivuilla ja Facebook-sivulla sekä Kulmat kuntoon! -Facebook-ryhmässä. Paikallisesti ulospäin suuntautuvaa viestintää hoitivat aktiviteetteja järjestäneet klubit oma-aloitteisesti. Lisäksi työryhmä osallistui lionstoiminnan esittelytapahtumaan Kolmen Sepän patsaalla elokuussa, Tuomaan markkinoilla joulukuussa sekä Maailma kylässä -festivaalien tapahtumatorilla. Liiton ympäristöteemainen webinaari järjestettiin toukokuussa 2022.

Työryhmä esitteli suomalaisten leijonien ympäristötoimintaa IP Douglas X. Alexanderille ja 1VP Brian Sheehanille heidän vierailuidensa yhteydessä.

Työryhmä järjesti Thessalonikin Europa Forumissa lokakuussa 2021 työpajan ”Creating an attractive Environment Movement”. Työpajassa luotiin keinoja levittää ympäristötoimintaa leijonille ja leoille. Osallistuminen oli runsasta, keskustelu vilkasta ja moni yhteistyö lähti tilaisuudesta käyntiin.

Työryhmällä oli edustus myös Euroopan vesi, sanitaatio ja hygienia (WaSH) -työryhmässä ja tämän kautta osallistuttiin myös Europa Forumin ohjelmalliseen osuuteen.

5. KUMPPANUUSTOIMIALA

Kumppanuustoimialan tarkoitus on hakea yhteiskunnasta ympäriltämme sopivia kumppaneita laajentaaksemme ja vahvistaaksemme lionien palvelu- ja varainhankintatoimintaa.

Joulukorteilla ja Lions-arvoilla kerätään varoja liiton rahoittamaan nuorisotyöhön.

 • Joulukortit

Joulukortteja myytiin kaudella 67 200 kpl, joka oli euroina 38 231 €. Myynti putosi edelliseen kauteen verrattuna 22,1 prosenttia kappaleissa ja 18,9 prosenttia euroissa. Yksikään piiri ei saavuttanut edellisen vuoden myyntitulosta. Joulukorttien myyntiin osallistui 437 klubia, kun edellisenä vuonna määrä oli 443 klubia. Nuorisotyöhön jäi jaettavaa 1 857 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ilahduta Ikäihmistä -aktiviteetti järjestettiin kaudella ja klubeille myytiin noin 49 000 kappaletta edellisten vuosien myymättömiä joulukorttilajitelmia postituskulujen hinnalla. Saatu tuotto oli noin 2 500 €. Summa sisältyy jo yllä esitettyyn tuottoon.

Joulukorttityöryhmä teki myös päätöksen seuraavan kauden joulukorttiesitteen postituksesta jäsenistölle. Esite lähetetään LION-lehti nro 4 yhteydessä muovipussiin pakattuna yhdessä LIONS-INFOn kanssa. Kyseinen lehti jaetaan 2.9.2022. Näin jokainen jäsen saa kotiinsa oman joulukorttiesitteen.

 • Lions-arvat

Arpoja lähetettiin klubeille yhteensä 14 555 kpl. Klubit palauttivat arpoja 4 703 kpl eli 32,3 %. Myynti oli noin 98 520 €, pudotus edelliseen kauteen 7,9 prosenttia. Arpamyyntiin osallistui 315 klubia, kun edellisenä vuonna määrä 544. Arpamyynnin kulut kaudella olivat noin 42 000 €, kun edellisellä kaudella kulut olivat samat. Nuorisotyöhön jäi jaettavaa 56 520 €, mikä oli 13,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kesäkuun vuosikokouksessa Kouvolassa oli esillä arpamyynnin uudistus, jonka esitteli tuleva puheenjohtaja Heikki Mäki. Uudistuksesta keskusteltiin aktiivisesti puolesta ja vastaan. Uudistusesitystä ei hyväksytty, vaan äänestyksen voitti vanhanmuotoinen arpa-aktiviteetti.

 • Lastenklinikoiden Kummit ry

Kumppanuussopimuksemme on kärsinyt koronasta koko voimassaoloajan. Emme ole päässeet toteuttamaan varainhankintaa syöpälapsien hyväksi suunnitelmiemme mukaisesti. Valtakunnallisesta tavoitteestamme saavutettiin noin 45 000 €. Summa on saavutettu ostamalla kasvosuojia Lakkapää Oy:ltä ja myymällä niitä eteenpäin. Kauden aikana myös kaksi piiriä järjesti Hyvän mielen konsertit, jotka auttoivat summan kartuttamisessa. Kevätkausi 2022 kärsittiin vieläkin koronasta, joten konsertit siirrettiin pääosin toteutettavaksi syksyn 2022 aikana. Kummit osallistuivat Kouvolan vuosikokoukseen. Kolmevuotinen kumppanuussopimus on päättymässä vuoden 2022 lopussa, ellei sopimusta päätetä jatkaa.

 • Leijonaemot ry

Yhteistyö Leijonaemojen kanssa aloitettiin syyskuussa 2020. Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka tarjoaa lyhytkestoista apua silloin, kun avuntarvitsijalla ei ole tukiverkkoja ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät kohtaa avuntarvitsijaa. Tämä yhteistyömuoto on parhaimmillaan juuri sitä lionien ydinosaamista eli palvelutoimintaa. Piirien palvelu- ja kumppanuusjohtajat kokoontuivat Partaharjulle, jossa kumppanuusaiheena oli yhteistyön toimivuus Leijonaemojen kanssa. Leijonaemot osallistuivat Kouvolan vuosikokoukseen.

 • Lasten Leijonahiihto

Lasten Leijonahiihtoja järjestettiin kauden aikana yli 40 paikkakunnalla. Järjestäviä klubeja oli vajaat 60. Tapahtumissa hiihdätettiin arviolta lähes 4 000 lasta ja he nauttivat liikunnan ilosta. Klubit ostivat mitaleja viime talvena ja edellisen vuoden aikana lähes 5 000 kpl. Tarkkaa tilastoa tapahtumista ole, koska kaikki järjestävät klubit eivät ole ilmoittaneet tapahtumistaan, vaikka heiltä on sitä erikseen pyydetty useamman kerran. Tilaston olen arvioinut mitaleiden ostomäärien perusteella.

Helsingissä Olympiastadionilla oli helmikuun kestävä hiihtotapahtuma. Tapahtumassa Hiihtoliiton apuna ohjaajan toiminnoissa oli mukana 25 klubia ja lähes 150 lionsklubilaista. Tapahtumiin osallistuneet klubit olivat N-, B- ja C- piirien alueilta, koordinaattorina toimi PCC Aarne Kivioja. Kokonaisuudessaan yhteistyö tapahtumissa onnistui erinomaisesti.

Hiihtoliiton ja Lions-liiton kumppanuudesta Lasten Leijonahiihdon osalta aiotaan tehdä pysyvä tapahtuma klubeille tulevaisuudessa.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kauden aikana vieraili maassamme kaksi kansainvälistä presidenttiä.

1.varapresidentti Brian Sheehan ja puoliso Lori USA:sta vierailivat Helsingissä 12-15.12.2021. Vierailukohteina olivat muun muassa liiton toimisto, Iiris-keskus ja Toivolanmäen perheryhmäkoti. VP Sheehan tapasi myös 1. varapiirikuvernöörit ja piti heille esityksen oman kauden tavoitteistaan.

Kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander USA:sta vieraili Suomessa 8-12.6.2022. Vierailun ensimmäinen päivän ohjelma tapahtui pääkaupunkiseudulla. Kohteina olivat liiton toimisto ja Kaivo kohtaamispaikka Espoossa, jossa tutustuttiin Ukrainan aputoimintaan. Seuraavana päivänä siirryttiin vuosikokouspaikkakunnalle Kouvolaan. Matkan varrella pysähdyttiin Porvoossa, jossa tutustuttiin vanhaan Porvooseen ja kirkkoon. Vuosikokouksessa presidentti puhui perjantain avajaisjuhlassa ja lauantain avajaisissa. Muuta ohjelmaa Kouvolassa oli tutustumiset Repoveteen, Innovaatiokeskus Kinnoon, Kouvolan Lakritsiin sekä Verlaan. Presidentti vieraili myös leojen vuosikokouksessa.

Runsas joukko suomalaisia lioneita osallistui Europa Forumiin 7-6.10.2021 Kreikan Thessalonikissa.

 • Alert-työryhmä

Alert-työryhmä myönsi tammikuussa 8 000 € lahjoituksen liiton katastrofirahastosta LCIF:n kautta Tongan saarella tapahtuneen tulivuorenpurkauksen aiheuttaman inhimillisen hädän lieventämiseksi. Ukrainan sodan alettua Alert-työryhmä myönsi helmikuun lopulla 2 000 euron lahjoituksen liiton katastrofitilitä ja summa ohjattiin LCIF:n kautta katastrofialueelle.

Valitettavasti katastrofitilin saldo ei sillä hetkellä antanut mahdollisuutta suurempaan lahjoitukseen. Samalla käynnistettiin aktiivinen viestintä jäsenistölle Ukrainan tukemiseksi. Liiton vuosikokouksen hyväksymän vapaaehtoisen tukimaksun 5 €/jäsen osallistui toimintakaudella 93 klubia ja se kartutti katastrofitilin pääomaa 13 308,84 €.

 • NSR CC-ryhmä

Pohjoismaiden lionien puheenjohtajisto eli NSR CC-ryhmä kokoontui kaudella 2021-22 useaan otteeseen täysin virtuaalisesti ja tapasi kertaalleen hybridinä lokakuussa Thessalonikin Europa Forumissa. Islantilaisten vuorollaan organisoima tammikuun NSR 2022 -kokous oli myös virtuaalinen. Orkester Norden On-Line Event keräsi kuulijoita yhteen lokakuussa. Kaudella valmisteltiin ensimmäistä NSR-diabetesleiriä Suomeen. Maailmantilanne pandemioineen ja sotineen vähensi osallistujajoukkoa niin paljon, että loppukeväästä leiri päätettiin LCIF:n suostumuksella yhdistää C-piirin nuorisovaihtoleiriin.

 • NSR OC-ryhmä

NSR-toiminta toteutettiin kaudella pandemian vuoksi kokonaisuudessaan virtuaalisesti ja nettikokouksina. Syyskuussa järjestetyn web-työpajan pääaiheita olivat johtajien perehdytys, kauden suunnittelu ja NSR:n uudistamisen suuntaviivojen määrittäminen. Kehittämisalueiksi todettiin tietoisuuden lisääminen, yhteistyö kaikilla toimialoilla sekä palvelu.

Islanti järjesti NSR 2022 -kokouksen virtuaalisesti. NSR:n kantavaksi teemaksi oli valittu ”Miten voimme palvella paremmin”. Virtuaali NSR 2022:n ohjelma kattoi lionien palveluverkoston, LCIF:n palveluohjelmat, vahvat kumppanuudet, palvelumahdollisuudet maailmanlaajuisiin palvelukohteisiin, jäsenkysymykset, johtamiskoulutuksen, bränditoiminnan ja viestinnän.

NSR:n neuvoston kokouksessa todettiin, että käynnissä oleva yhteispohjoismainen palveluprojekti, lastenosaston rakentaminen sairaalaan Tansaniassa tanskalaisten lionien johdolla on pääsemässä käyntiin pandemiasta aiheutuneiden viivästymisten jälkeen. Seuraavaksi, kesällä 2023 alkavaksi yhteiseksi projektiksi valittiin Norjan lionien ehdotus mahdollisuuksien luomiseksi kestävän maanviljelyn kautta Ugandassa.

Orkester Nordenin harjoitusleiri Lahdessa ja konserttikiertue jouduttiin perumaan pandemian vuoksi, vaikka soittajavalinnat oli jo tehty. Syksyllä järjestettiin sen sijaan virtuaalinen Orkester Norden -tapahtuma, joka sisälsi luentoja ja musiikkiesityksiä. Kesän 2022 suunnitelmat laadittiin siten, että voitaisiin palata toiminnassa takaisin normaalioloihin.

 • LCIF ja Kampanja 100: Palveluvoimaa

Kansainvälisen Lions-järjestön kunnianhimoisin varainkeräys julistettiin alkaneeksi Las Vegasin maailmankokouksessa kesäkuussa 2018 ja se päättyi virallisesti Montrealin maailmankokouksessa heinäkuussa 2022. Maailmanlaajuinen lopputulos 324 687 263 dollaria ylitti reilusti 300 miljoonan tavoitteen. Suomen osuus siitä oli 1 383 912 dollaria.

Suurkeräys lähti Suomessa nihkeästi liikkeelle. Vasta Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja sitä seurannut valtaisa pakolaisaalto sai klubimme aktivoitumaan. LCIF perusti erillisen rahaston Ukrainan auttamiseksi. Lions-liitto lahjoitti katastrofirahastostaan 2 000 € Ukraina-apuun ja hyväksyi liiton rahankeräystilin tilapäisen käyttämisen välitystilinä. Kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana kertyikin kolmannes Kampanja100:n koko viiden vuoden tuloksesta. Suomen tulos jäi siltikin 34 prosenttiin (74,3/217 USD per jäsen) kansainvälisestä tavoitteesta.

Koko kampanjan aikana 667 klubia (81,6 %) osallistui keräykseen. Yksityisiä lahjoittajia oli 307 (1,7 %) ja heidän osuutensa kokonaistuloksesta oli 210 417 USD (15,6%). Malliklubiksi (vähintään 500 USD/jäsen) sitoutui 21 klubia. Uusia Melvineitä saatiin 834 ja uusia progressiivisia Melvineitä 47. Lisäksi kauden 2021-22 lahjoituskilpailusta tuli 14 Melviniä, joita ei oltu kauden loppuun mennessä vielä rekisteröity.

Useimmat piirit saivat mahdollisuuden hakea palautusta lahjoituksistaan ns. Paikkakunnan kehittämisapurahana. Lisäksi Ukrainan pakolaisten auttamiseen saatiin 8 apurahaa á 15 000 USD.

Taulukko 1. Kauden 21-22 ja kampanjan kokonaistulos piireittäin sekä Melvin-kilpailun voittajat

PIIRI

TULOS 2021-22

KOKO KAMPANJA

Melvin-kilvan voittaja

107-A

38 269

93 722

LC Turku Sirius

107-B

44 505

128 865

LC Helsinki/Ruoholahti

107-C

53 412

145 150

LC Karkkila

107-D

30 524

79 014

LC Mikkeli/Päämaja

107-E

29 365

84 557

LC Juupajoki

107-F

29 036

67 609

LC Närpes/Three Towns

107-G

40 292

105 355

LC Jyväskylä/Kuokkala

107-H

37 490

82 523

LC Lieksa/Korpi-Jaakko

107-I

29 057

64 902

LC Siikajoki

107-K

18 298

39 996

LC Nilsiä/Syvärinseutu

107-L

16 467

51 173

LC Simo

107-M

32 164

92 658

LC Honkajoki

107-N

95 482

188 659

LC Helsinki/Kontula

107-O

44 217

100 711

LC Nykarleby

MD 107

11 113

59 018

SUMMA

549 689

1 383 912Taulukko 2. Kampanja100 Malliklubit

PIIRI

KLUBI

SITOUMUS

TAVOITE USD

TULOS 6/2022

107-A

LC PARAINEN-PARGAS

MODEL CLUB

2 500

3 487

107-A

LC TURKU SIRIUS

MODEL CLUB

12 500

6 910

107-A

LC UUSIKAUPUNKI *

MODEL CLUB

2 000

2 000

107-B

LC ESPOO/KESKUS

MODEL CLUB

9 000

10 570

107-B

LC HELSINKI/RUOHOLAHTI

MODEL CLUB

8 500

9 547

107-B

LC HELSINKI/TÖÖLÖ

MODEL CLUB

11 500

8 961

107-B

LC K IRKKONUMMI/KYRKSLÄTT

MODEL CLUB 200%

26 000

19 450

107-B

LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT/NICE

MODEL CLUB 150%

18 000

14 444

107-G

LC JYVÄSKYLÄ/JYVÄSSEUTU

MODEL CLUB 120%

10 800

10 725

107-G

LC JYVÄSKYLÄ/VIITANIEMI

MODEL CLUB

4 500

3 015

107-G

LC JÄMSÄNSEUTU

MODEL CLUB 150%

12 000

9 478

107-G

LC UURAINEN

MODEL CLUB

8 500

8 798

107-K

LC VIRTASALMI

MODEL CLUB

7 000

8 116

107-L

LC POSIO

MODEL CLUB

7 500

9 792

107-N

LC HELSINKI/KONTULA

MODEL CLUB 150%

21 000

18 586

107-N

LC HELSINKI/PAKINKYLÄ

MODEL CLUB 150%

30 750

28 455

107-N

LC VANTAA/KAIVOKSELA

MODEL CLUB

6 000

7 000

107-N

LC VANTAA/VERNISSA

MODEL CLUB

12 750

10 921

107-O

LC NYKARLEBY

MODEL CLUB

9 000

10 853

107-O

LC YLIVIESKA

MODEL CLUB 700%

35 000

34 314

107-O

LC YLIVIESKA/SAVISILTA

MODEL CLUB

8 000

9 519

*Klubi lakkautettu

 • Sri Lankan Lions-ystävät (SLY)

Kokouksia on pidetty noin 1,5 kuukauden välein. Tiedottajaksi valittiin Raino Heinonen. Blogipalstan ylläpitoa jatkettiin. Sri Lankan Lions-ystävien kotisivujen rakenne ja sijainti muutettiin kauden aikana, jotta tiedot löytyisivät helpommin Lions-liiton kotisivuilta.

Tukimaksu on ollut 40 euroa/henkilö. Klubitukimaksu on ollut 100 € ja yritystukimaksu 200 €. Leikkauskummiasiaa suunniteltiin kauden aikana ja tämä otettiin käyttöön keväällä 2022.

Kukaan työryhmästä ei käynyt Sri Lankassa kauden aikana. Syynä tähän oli korona. Kauden aikana ei lähetetty silmälaseja Sri Lankaan. Kuppi- ja lautasparit on myyty työryhmän jäsenille. Kuppeja on vielä Lions-liiton varastossa. PCC Heikki Hemmilä esitteli Sri Lankan Lions-ystävien toimintaa piirikuvernööreille maaliskuun KVN-kokouksessa.

Työryhmän kokouspöytäkirjat postitettiin piirivastaaville ja piirikuvernööreille.

Raino ja Markus Flaaming kirjoittivat työryhmän toiminnasta LION-lehteen numero 4.

 • Baltic Sea Lions

Baltic Sea Lions on 1999 perustettu Itämeren ympärillä toimivien Lions-piirien (enemmän kuin moninkertaispiirien) yhteistyöelin. Siihen kuuluu tällä hetkellä edustajia Liettuasta, Virosta, Ruotsista, Saksasta ja Suomesta.

Edustajia pitäisi olla myös Latviasta ja Puolasta, mutta kaudella 2020-21 heitä ei ollut mukana. Tanska on luopunut jäsenyydestään joitain vuosia sitten ja Venäjältä ei myöskään ole kuulunut mitään moneen vuoteen. Mukana on ollut myös LC Baselin edustaja Sveitsistä. Baltic Sea Lions ryhmän puheenjohtajana toimi PCC Lutz Baastrup Saksasta.

Suomessa BSL on myös Lions-liiton työryhmä jäseninään piirin 107-B leijonia.

Valitettavasti koronapandemia käytännössä lähes lakkautti toiminnan. Pidimme kauden aikana kaksi etäkokousta ja kävimme sähköpostikeskustelua. BSL on aikaisemmin toiminut lähes yksinomaan siten, että on ollut yhteisiä avustusprojekteja esimerkiksi Virossa, Latviassa ja Puolassa. 2019 Tallinnan Europa Forumissa pidetyn kokouksen jälkeen on painopistettä suunnattu enemmän ympäristöaktiviteettien suuntaan tarkoituksena saada aikaiseksi Suomen ”Puhtaiden vesien” mallin mukainen ympäristökilpailu ja aktiivista ympäristötoimintaa esimerkiksi Itämeripäivänä 25. elokuuta joka puolella Itämerta. Tämä suunnittelu jatkuu edelleen.

7. HALLINTOA TUKEVA TYÖ

 • Toiminnan ja talouden suunnittelu

TTS työ toteutettiin vakiintuneen käytännön mukaisesti nimetyn ryhmän ja liiton toimialojen sekä työryhmien välisenä yhteistyönä. Liiton toimintasuunnitelman, strategian ja budjetin valmistelussa isoon rooliin nousi niin operatiivisen johtamisen (toiminnanjohtaja) ja liiton toimiston työskentelyedellytysten varmentaminen kuin viestintätoimiala kokonaisuutena. Työn ja suunnitelmien edetessä asioita esiteltiin säännöllisesti 1. varapiirikuvernööreille ja materiaaleja tarkennettiin heidän kommenttiensa perusteella.

Suunnitteluun kytkettiin isompina kokonaisuuksina ja matriisimaisen läpileikkaavasti laskevan jäsenmäärän vaikutukset toimintaan ja taloudellisiin edellytyksiin, strategia 2030 työ, LCI:n strategiatyö, piirirahan jakoperusteiden muutos (määrärahan lasku) ja tavoite liittotason varainkeruuaktiviteettien uudistamisesta. Koko työskentelyn ajan pyrittiin myös varmistamaan viestinnän näkökulma ja erilaisten medioiden käyttömahdollisuudet tulevalle kaudelle. Näkyvinä esimerkkeinä näistä brändityöryhmän esitysten esilläpito ja toimeenpanon tukeminen sekä yksittäisenä tapahtumana Hyvän Päivä.

Kauden 2021-22 kokemusten perusteella tehtiin myös suunnitelma jatkaa kuukausittaisia MD-GAT-tiimin kokouksia.

Suunnittelun kokonaistavoitteeksi asetettiin klubien koronan jälkeen kehittyvän toiminnan tukemiseen. Tässä keinoiksi valittiin pidättäytyminen jäsenmaksun korotuksesta, keskittyminen strategiatyöhön ja GMA:n edistäminen. Valitut kuukausikohtaiset teemat nähtiin tapana tukea toimintamme tunnettuuden lisäämistä ensisijaisesti jäsenistölle. Näin teemalistalle valikoitui muiden ohessa pääasialliset palvelualueemme ja vaikkapa ruotsinkielisen toiminnan ja Lionmaa Ahvenanmaan esittely.

 • Lions 2030 Strategia

Lions 2030 Strategia -työryhmän toiminta alkoi marraskuussa 2021 Antti Forsellin vetämänä. Kolmetoistajäseninen työryhmä lähti työstämään toimintaympäristöanalyysiä, tutustumaan erilaisiin vapaaehtoistyön yhteiskunnalliseen merkitykseen liittyviin selvityksiin sekä hyödyntämään kesän 2021 Minä leijona -kyselyä ja liiton brändityöryhmän keräämiä aineistoja. Analysoimme järjestön rakennetta ja toimintatapoja sekä roolitusta eri tasoilla.

Työryhmän ensimmäinen yhteinen työpajaviikonvaihde järjestettiin Tampereella Varalassa helmikuun 2022 lopussa.

Huhtikuun lopussa työryhmän vetovastuussa tapahtui muutos, ja puheenjohtajiksi jaetulla vastuulla siirtyivät strategiaryhmästä Nina Moilanen ja Timo Tanskanen. Samalla työryhmää täydennettiin liiton viestintäjohtajalla. Työryhmä kokoontui eri kokoonpanoilla kauden aikana yhteensä 44 kertaa.

Strategiatyössä keskityttiin kevään 2022 ajan valmistelevaan pohjatyöhön ja aineistojen tuottamiseen, jotta seuraavalla toimintakaudella pystytään aloittamaan aktiivinen vuorovaikutus jäsenten, klubien, piirien ja liiton toimialojen kanssa. Piireistä rekrytointiin avoimella haulla strategialähettiläitä strategiaryhmän ja klubien välisiksi viestinviejiksi sekä tukemaan klubeja syksyllä käytävissä arvokeskusteluissa.

Strategiatyön etenemisestä on toukokuusta alkaen tiedotettu säännöllisesti LION-viestissä. Työryhmän jäsenet ovat kertoneet työn kulusta piirien tilaisuuksissa, kuten virkailijakoulutuksissa. Kouvolan vuosikokouksessa lionstoiminnan tulevaisuudesta keskusteltiin strategiaständilllä ja työn edistymistä esiteltiin vuosikokouspuheenvuorossa.

 • Sääntöasiat

Sääntötyöryhmä kokoontui kauden aikana kerran ja sillä oli valmiina viime vuosilta koottuihin muutostarpeisiin perustuvat sääntömuutosehdotukset. Kun strategiatyö käynnistyi, hallitus päätti jäädyttää kaikki muutokset, kunnes liiton uusi strategia on hyväksytty, jonka jälkeen työtä voidaan jatkaa uudelta pohjalta. Tämän jälkeen työryhmän työ rajoittui vain mahdolliseen klubien ja piirien neuvontaan.

 • Lions-talo

Syksyllä 2021 rinnakkaismyyntisopimus päättyi toisen välittäjän kanssa. Syksyn aikana saatiin indikatiivinen ostotarjous (ei sitova ostotarjous). Asian tiimoilta on käyty keskusteluita ostotarjouksen tekijän, Lions-liiton edustajan ja välittäjän kanssa. Asia on vielä avoinna.

Keväällä 2022 saatiin toinen indikatiivinen ostotarjous (ei sitova ostotarjous). Ei aiheuttanut jatkokeskusteluja.

Vuokrauksen osalta 3. kerroksen tila on edelleen tyhjänä. Viisi eri tahoa käynyt kauden aikana tutustumassa tilaan. Ei jatkotoimenpiteitä.

Välittäjä on ja on ollut yhteydessä edellä mainittujen ja aikaisemmin talon ostosta kiinnostuneiden kanssa.

Kesäkuun lopulla todettiin vesivahinko 3. kerroksen siivouskomeron alueella. Vahingontarkastajat ovat käyneet paikalla ja vakuutusyhtiö korvaa osan vahingoista.

Lions-talon myyntiä jatketaan edelleen.

 • Tieto- ja viestintätekniikka

Kauden aikana ICT-työryhmälle ei annettu mitään laajempaa kehitysprojektia. Ainoa, jota voisi luonnehtia lähes sellaiseksi, oli ja on edelleen Suomen Leojen jäsenrekistereiden (MyLCI ja liiton rekisteri) käytön uudistus, jolla on tarkoitus saada rekistereiden käyttö vastaamaan lionien rekisterien käyttöä. Asian hoito on edelleen kesken, koska LCI on ilmoittanut, että toiveena ollutta leojen hallituksen sihteerin rekisterin päivitysmahdollisuutta ei säännösten perusteella voitu toteuttaa.

Työryhmä kokoontui etänä kerran kauden aikana pohtimaan liiton hallitukselle annettavaa lausuntoa jäsenistöltä tulleen selvityspyynnön johdosta. Pyynnössä toivottiin liiton järjestävän klubeille mahdollisuus tallentaa dokumenttejaan johonkin liitotasoiseen tallennuspaikkaan. Lausunnossa työryhmä totesi, että asian järjestelemiseen, järjestelmän luomiseen saati ylläpitämiseen ei riitä liitolta resursseja.

Muuten työryhmälle annetut ongelmapyynnöt ovat koskeneet lähinnä jäsenrekistereitä, ja niiden osalta kirjautumis- ja rekisteröintivaikeuksia, tietojen siirron ongelmia puuttuvien MyLCI:iin tehtyjen päivitysten muodossa. Puuttuvat tiedot ovat tulleet työryhmän tietoon vasta klubien aktiivisuuden kautta, ja ne on saatu käytännössä kaikki korjattua. Ongelmasta on oltu yhteydessä LCI:n suuntaan, mutta mitään konkreettista ei asian suhteen ole tapahtunut.

MyLCI:in käyttöoikeuksien saamisessa erityisesti liiton työntekijöiden kohdalla on viime kaudella ollut myös vaikeuksia ja oikeudet on saatu käyttöön vasta yhden-kahden kuukauden päästä kauden alusta.

 • Entisten johtajien verkostot (PCC sekä CC, VCC ja GS)

Kauden aikana pidettiin kaksi nettikokousta, joissa CC Sanna Mustonen kertoi kauden tavoitteista ja toteutumisesta, kuten KiTeNetin käyttöönotto ja katastrofirahaston täydentäminen vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Strategiatyöhön on yhdistetty piirijakotyö, joita ei tällä kaudella vielä aloiteta sekä on kiinnitetty huomiota MyLCI- ja MyLion- raportointiin, joka kaipaa tehostamista ja kirjanpitotoimiston vaihto.

VCC Heikki Mäki kertoi seuraavan kauden toimintasuunnitelmista, kuten strategiatyön aloittaminen, joka on kauden tärkein kokonaisuus, piirijakotyön aloittaminen, jossa myös kannustetaan piirejä oma-aloitteiseen yhdistymiseen ja uuden jäsenhankintaohjelman GMA:n käyttöönotto. Piirirahaa leikataan, liiton pääomien tuottomahdollisuutta harkitaan ja KVN-kokousten käytäntöihin luvattiin muutoksia. Kokouspakettien hinnat ovat karanneet ja yleisön vaikuttaminen kokouspäätöksiin on olematon.

GS Petri Kaukinen kertoi näkemyksiä toiminnasta, kuten olemme vahva kansainvälinen vapaaehtoisjärjestö, liiton talouden tulopohjaa pitää laajentaa esimerkiksi sijoitustoiminnalla, vuosittainen jäsenpoistuma on hälyttävän suuri ja antaa paineita talouden suunnitteluun, leotoiminta on lähes hiipunut, johon vain leot voivat vaikuttaa, Lion-talon myynti tai vuokraus ei ole edistynyt ja liiton sivuille on lahjoituksia varten lisätty lahjoitus mahdollisuus lahjoittaa uusien maksutapojen kautta.

 • Arkistointi

Kansioita on digitoitu 260 kappaletta kaudella 2021-22. Noin puolet digitoiduista kansioista on palautettu Lions-liiton kellariin. Näistä palautetuista kansioista selvitetään vielä tuhottavien ja säilytettävien määrä.

 • Tarvikemyynnin organisointi

Kuten edellisellä kaudella, myös 2021−22 tarvikemyyntiä hoitivat B- ja N-piiri, joista tarvikemyynnin vastuuhenkilöinä olivat B-piiristä Mika Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja N-piiristä Jorma Nisula, LC Helsinki/Revonsalmi. Toiminta on organisoitu niin, että piirit hoitavat tarvikemyyntiä vuorotellen. Klubeista mukana olivat B-piiristä LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsinki/Töölö, LC Helsinki/Stamina, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice sekä N-piiristä LC Helsinki/Finlandia ja LC Helsinki/Revonsalmi. Kuluneen kauden aikana koronapandemia aiheutti edelleen lisähaasteita postitukseen ja sen vuoksi klubeja ohjeistettiin tilaamaan tarvikkeet riittävän ajoissa.

Tarvikemyynnissä toimitettiin kaudella 2021−22 USA:n tarvikkeita noin 44 000 euron ja kotimaan ansiomitaleita liiton ansiotähdet mukaan lukien vajaan 14 000 euron arvosta.

 • Arne Ritari -säätiö

Suomen Lions-liitto ry:n perustaman kotimaisen säätiön, Arne Ritari -säätiö sr:n toimintakausi oli 36. Toimintakausi meni perinteisen toiminnan merkeissä tekemällä tunnetuksi Arne Ritarin elämäntyötä tukemalla lionsklubien sekä piiri- ja liittotason hyväntekeväisyysaktiviteettejä ja muutakin lionstoimintaa.

Säätiö myönsi apurahoja 91 083,56 euron arvosta. Apurahoja myönnettiin klubien erilaisiin aktiviteetteihin, kuten monitoimiareenan rakentamiseen, partiomajojen kunnostamisiin, historiallisinten piha-alueen ja polun kunnostamisiin, liikennepuiston rakentamiseen, grillikatoksiin ja sydäniskureihin.

Toimintakauden aikana säätiö sai lahjoituksina adresseista 68 523,20 euroa, Lions-ritareista ja Pro Ritareista 86 700,00 euroa ja muina lahjoituksina 705,00 euroa.

Tilikauden alijäämä oli 27 692,87 euroa. Taseen loppusumma 767 271,31 euroa.

Säätiön myöntämät Lions-ritari- ja Pro Ritari-nimitykset sekä muut palkitsemiset ovat listattuina säätiön kotisivuilla.

8. LIITON TALOUS JA HALLINTO

Vaikka väestön laajamittainen rokottaminen alkoi näkyä, vaikutti koronapandemia edelleen liiton toimintaan. Kauden aikana pystyttiin pääosin palaamaan normaaleihin toimintamalleihin muun muassa kasvokkain pidettäviin kokouksiin. Elokuun kuvernöörineuvoston kokous Kirkkonummella jouduttiin koronatilanteen heikentymisen takia vaihtamaan etäkokoukseksi, mutta muut sääntömääräiset kokoukset pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Hallituksen kokoukset järjestettiin pääosin lähikokouksina. Liiton vuosikokous voitiin vihdoin järjestää suuren joukon kokoontumisena, kun kaksi edellistä oli ollut etäkokouksia. Kesäkuun alussa Kouvolaan kokoontui noin tuhat lionia. Kokous onnistui hyvin ja oli tunnelmaltaan rento.

Suomen Lions-liitto hyväksyttiin Opintotoiminnan Keskusliitto ry:n jäseneksi 20.5.2021. Opintotoiminnan Keskusliitto ry ylläpitää vapaan sivistystyön oppilaitosta Opintokeskus Sivistä (OK-Sivis). Lions-liiton toimistossa palattiin osittain työskentelyyn Lions-talolla, mutta pääpaino oli edelleen hyvin toimivassa etätyössä. Elokuussa aloitti uusi toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen.

Liiton talous oli jonkin verran ylijäämäinen (32 173,12, edellinen kausi 28 046,42). Osittain tähän vaikutti se, ettei pandemian takia kaikkia kaudelle suunniteltuja tapahtumia voitu toteuttaa.