Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

70 år med lionsverksamhet i Finland

År 2020 firas 70 år av lionsverksamhet i Finland och Finlands lionsförbunds 60-årsjubileum. Finland hör fortfarande efter 70 verksamhetsår till de aktivaste lionsländerna i världen. Finland är det 13 största medlemslandet i världen och 4 största i Europa.

-Lionsverksamheten i Finland startade under svåra samhällspolitiska förhållanden. Det är redan i sig en prestation att vi har kunnat växa och bli en så här stor och betydelsefull aktör, sade verksamhetsledaren Maarit Kuikka under guvernörsrådets möte i Uleåborg 29.2.2020.

Finland är de tusen lionens land. Vi har ca 22 000 leos och lions. Jubileumsåret för fram allslags lions och leos och deras många sätt att göra gott. Jubileumsårets logo har skapats utgående från de teckningar som kommit in under temat ”ett hurudant lion göms inom dig”?

-Jubileumsårets imago lyfter fram mångfalden av lions och leos -vi är i olika åldrar, har olika sätt och utseenden. I skapandet av bilden för jubileumsåret har olika årtiondens medlemmar deltagit. Just din typ ryms också med, berättar designern Pekka Piippo som har skapat logon.

Vi har tusentals lions som utför frivilligarbete runt om i Finland, men vi har fortsättningsvis tusentals personer som inte har inbjudits att delta i verksamheten. Många skulle ha lust att delta i frivilligarbetet, men de har inte hittat lämpliga objekt där de kan delta. Personer som har viljan att hjälpa tillsammans och göra gott får komma med i lionsverksamheten, påminner Kuikka.

Lionsverksamhetens 70-årsjubileum till ära har Finlands Lionsförbund, lionsklubbarna och Barnklinikernas faddrar påbörjat ett märkbart samarbete, vars syfte är att samla in minst 70 000 euro för utvecklandet av vården, vårdåtgärderna och forskningen inom barncancern. Finlands Lionsförbund har också, jubileumsåret till ära, inlett samarbete med Finlands skidförbund, Barnens lionskidning. Kampanjen har som mål att sporra barnen att ge sig ut i skidspåren under sportlovet.

Mediernas representanter har möjlighet att, enligt överenskommelse, under mötesveckoslutet 28-29.2 intervjua Finlands Lionsförbunds ordförande Aarne Kivioja och verksamhetsledaren Maarit Kuikka.

Tilläggsinformation: Finlands Lionsförbunds verksamhetsledare Maarit Kuikka, maarit.kuikka@lions.fi tel. 040 5802494.

Finlands Lionsförbund är en nationell takorganisation som grundades av lionsklubbarna 24.10.1960 för att sköta om det nationella samarbetet, riksomfattande kampanjer och för att stödja klubbarnas verksamhet. Förbundet ordnar ungdomsutbyte, skolning och träning, samt svarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete. Finlands Lionsförbund hör till internationella Lions Clubs International- organisationen. Finlands Lionsförbunds medlemsantal är ca 22 000.

Lions Clubs International är en internationell serviceorganisation. Dit hör 48 000 lionsklubbar och 1,4 miljoner medlemmar från ca 210 länder. Internationella högkvarteret finns i Oak Brooks, Illinois, USA.