Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev oktober 2021

Publicerad:

Lion som gör ock syns – Är jag? Är du?

Jag har fått respons: ordföranden syns inte i nyhetsbreven. Först blev jag lite förvånad, gör jag inte det? Också i det föregående nyhetsbrevet har jag skrivit åt er om: månadernas teman, speciellt om barncancer, fredsaffischtävlingen, materialförsäljningen, aktivitetsfototävlingen, att vi söker ordförande för strategiarbetsgruppen och om den internationella presidentens serviceutmaning. Men sedan förstod jag att det som jag skrivit, var allmän information utan min underskrift. Ingen kunde gissa sig till vem som stod bakom texten.

Såsom det ovanstående bevisar så är det inte betydelselöst hur vi skriver och hur vi dokumenterar saker och ting så att vi blir förstådda på rätt sätt. Första fjärdedelen av lionsperioden ligger bakom oss. Tyvärr har en tredjedel av klubbarna inte ännu ens gjort sin första medlemsrapport. Ni fick bilden av att ordföranden varken talar eller syns. Om man inte rapporterar, ger det på samma sätt den föreställningen, att klubbarna inte ännu möts, verkar och hjälper. Jag tror ändå att situationen redan är nästan normal. Vi träffas och vi gör.

Låt oss därför alla rätta till den egna verksamheten. Jag skriver under mitt namn och ni sköter klubbnoteringarna som man ska. Om medlems- och aktivitetsrapporteringen är något nytt och ni behöver hjälp, så finns det i varje distrikt att få närstöd av zonordförandena och Admin-funktionärerna. Den som frågar går inte vilse.

Aktivitetsfototävlingen pågår under hela perioden. Fredsaffischtävlingen är nu aktuell. Ungdomslotterna och julkorten är nu till försäljning. Ordföranden för strategiarbetsgruppen är vald – Antti Forsell börjar samla ihop sin arbetsgrupp. Man vill höra medlemmarnas röst då vi bygger upp framtidens finländska lionsverksamhet. Vi ska höja vår stämma så att den hörs!

Sanna Mustonen, er ordförande

.

.

Månadens tema - Diabetes

Temat för oktober är diabetes som hör till vår organisations globala hjälpinsatser. Det är en sjukdom där vi i Finland har den högsta förekomsten av typ 1-diabetes i hela världen. I Finland insjuknar ca 400 000 människor i typ 2-diabetes. Diabetes är en sjukdom som man kan sköta men som mera komplicerad förorsakar betydande lidande och kostnader.

Vi lion har en viktig uppgift med att berätta om diabetes så att människor åtminstone kunde fundera på om de lider av det. Typ 1-diabetes kan man inte förebygga eller bota men sjukdomen kan skötas bra. En bra vård förutsätter kunnande och motivation. Vi lion kan stöda patienterna så att de får en god vård. Genom våra levnadsvanor kan vi i hög grad inverka på insjuknandet i typ 2-diabetes. Vi lion kan fungera som viktiga kunskapsförmedlare och verka som motivatörer.

Den 14 november varje år firas Världsdiabetesdagen och då vill man i hela världen fästa uppmärksamheten vid diabetes. Det här föregriper vi något genom att vårt tema i oktober är diabetes och under temawebinaret tors. 28.10.21 kl. 18.00 funderar vi på vad vi kan göra. Vi går också igenom vad vi redan har gjort. Du kan på förhand bekanta dig med diabetespromenadsidorna https://diabeteskavely.lions.fi/ - oktober är fylld med diabetesevenemang!

LCIF och Diabetes

Lionsförbundets tema för oktober är diabetes. Diabetes blev också ett nytt stödobjekt för LCIF och Kampanj100 efter den världsomspännande enkäten vid den internationella Lionsorganisationens 100 årsjubileum. Diabetes är ju mycket aktuell, även för oss finländare. Vi är världsledande i förekomsten av Typ 1-diabetes (ungdomsdiabetes) och i typ-2-diabetes (vuxna, ärftlig, övervikt) insjuknar hos oss redan över en halv miljon.

Inte för det, inte är det någon ny sak för vår organisation. Den nu redan framlidne distriktsguvernören Aatos Fredriksson bad att jag skulle bli Diabetesordförande under perioden 1994–95. Jag är honom tacksam för det förtroende han visade mig. Ett par av mina egna diabetespatienter har blivit blinda till följd av diabetes. Man kände till att genom att sköta tidiga förändringar i ögonbottnens blodkärl, kunde man förhindra att man miste synen eller åtminstone skjuta upp processen om man bara kunde hitta de patienter som behövde vård.

Att granska ögonbottnen med oftalmoskop upplevde jag som svårt och uppföljningen av de första symtomen var stressigt. Ögonbottenkameran var redan uppfunnen med screening genom att fotografera var nytt. Vi startade då en insamling för att skaffa en ambulerande ögonbottenkamera till Mellersta Österbotten. Då kostade kameran 150 000 mk och av klubbarna i O-distriktet, AR-stiftelsen och regionens Diabetesföreningar fick vi donationer som endast räckte till halva summan. Aatos kände ändå till ytterligare en finansieringskanal, LCIF. Och så, fyra år senare, överlät vi kameran till Mellersta Österbottens Centralsjukhus. I dag är kameran redan historia men själva verksamheten fortsätter, nu som sjukvårdsdistriktets köptjänst. Projektet förverkligade på ett bra sätt ett av LCIF:s grundläggande strävanden: med bidraget får man till stånd något bestående. Synförlusten hos många diabetiker har på det här sättet redan förhindrats eller i alla fall skjutits fram för flera år.

Kärlförträngning, symtom förutom synförlust bl.a. njurinsufficiens, benamputation, hjärtinfarkt eller stroke, är det som mest hotar typ 2 diabetiker. De plötsliga symtom som man mest är rädd för att ska drabba de som lider av typ 1-diabets, insulinchock och ketos, dvs syraförgiftning, har man fått att minska genom bra vårdinstruktioner och apparatinnovationer. Problematiska är ännu unga och tonåringar som har svårt att godkänna de livslånga inskränkningar och det egenansvar som sjukdomen kräver.

Ett villkor för en god vårdbalans är att sammanjämka motion, medicinering och kost, för vuxna speciellt att hålla tillbaka fetma. Här kan också lionen i Finland vara till hjälp. Min kurskamrat har i Karleby, med stöd av den lokala marketen, ordnat screeningtillfällen där man mätt blodsockret, blodtrycket och kolesterolet vilka alla är de mest centrala värdena för att ställa diabetesprognoser. Därtill delar man ut information om diabetes och kan ordna med kamratstöd, vilket förbättrar vårdmotivationen.

Under de senaste åren har det blivit populärt med projekt som riktar in sig på ökad motionsverksamhet såsom t.ex. att bygga motionstrappor. Nyttan med dessa är stor om man får igång grupper med övervikt och med risk för att insjukna i diabetes. Vården av unga diabetiker kan man stöda på ett utmärkt sätt genom att ordna diabetesläger såsom man gjort i B-distriktet. Där fungerar informationen, konkreta motions- och dietövningar samt kamratstödet bäst. Jag har även hört om projekt där man strävat efter att till diabetespoliklinikerna få personer som kunde ge kamratstöd via sina egna erfarenheter till diabetiker i tonåren som kanske också kämpar med andra svårigheter.

Även till dessa är det möjligt att få stöd i form av LCIF:s Diabetesbidrag. Men före det bör LCIF få donationer som gör det möjligt att dela ut bidrag!

Låt oss alltså ta Kampanj100 på allvar! Klubben eller den enskilda lionet: kom med och förbättra världen!

Heikki Hemmilä

Lionsförbundets LCIF- ja Kampanj100-ansvarig

Överlåtelsetillfället av ögonbottenkameran till Mellersta Österbottens Centralsjukhus 1999.

På plats distriktsguvernör Mauno Mäkelä samt PDG Aatos Fredriksson, Diabetespoliklinikens överläkare Toini Virkkala och Ögonpoliklinikens överläkare Elina Kronqvist sam representanter för Karlebynejdens diabetesförening.

Lära. Leda. Växa.

Livslångt lärande är en del av människans liv. Det ger oss möjlighet att förbättra tankeverksamheten, känslorna, kommunikationen och hjälpinsatserna. Då lionen och leomedlemmarna lär sig nytt förbättras nivån på ledarskapet.

Förutom välgörenhetsprojekt innehåller klubbens verksamhet även mycket annat – samvaro, internationalism och att utveckla sig själv.

Kan du tänka dig bli ett vandrande visitkort för en välgörenhetsorganisation som bygger på vänskap? Utvecklandet av ledarförmåga är en del av lionens och leomedlemmarnas livserfarenhet – en unik möjlighet som varje medlem i vår organisation kan utnyttja.

Lions regionala ledarskapsinstituts verkstad ordnas 11.2 -13.2.2022 i Finland.

Ytterligare information här eller av utbildningsledaren Aarno Niemi, aarno.niemi@lions.fi

Kunskap för livet – Lions Quest

I höst välkomnar vi en ny Lions Quest -utbildare till Quest-teamet: Marika Ainoa. Marika jobbar som klasslärare i Grankulla och hon har rätt att utbilda både i de svenskspråkiga och finskspråkiga Quest-kurserna. Läs mera om Marika på LION-magasinet 5/21 som publiceras den 21 oktober.

Bästa lionsklubbar! Ni är varmt välkomna att ordna svenskspråkiga Lions Quest -utbildningarna med oss! Vi ordnar gärna svenskspråkiga LQ-grundkurser områdesvis till lärare och andra proffs inom fostran och utbildning med hjälp av er lokala kunskap och finansiering. Ta kontakt med LQ-distriktsordföranden eller LQ-sekreteraren och berätta om ert intresse att vara med.

Mer information om Lions Quest -utbildningarna samt kontaktuppgifterna: www.lions.fi/se/lions-quest

NSR-OC-medlem 2022–2027

Finlands Lionsförbund rf söker Finlands NSR-OC representant för perioden 1.7.2022-30.6.2027

De nordiska multipeldistriktens samarbetsråd (NSR) har ett arbetsutskott (OC) där varje land har en representant. Arbetsutskottet förbereder ärenden för ordförande- och NSR möten. Uppdraget som ordförande och sekreterare för arbetsutskottet växlar årligen varför dessa uppgifter även kommer att skötas av den person som väljs. Skötseln av uppdraget sker i huvudsak med e-post eller via distanskommunikation. I anslutning till NSR-mötet har arbetsutskott ett egentligt möte.

Nu söks Finlands representant till uppdraget. Perioden sträcker sig över fem år och den nya perioden börjar 11.7.2022 och slutar 30.6.2027.En framgångsrik skötsel av uppdraget förutsätter grundlig kännedom om NSR-ärenden, goda kunskaper i engelska och kunskaper i svenska är en fördel. NSR:s arbetsspråk är engelska.

Valet görs av guvernörsrådet.

De skriftliga ansökningshandlingarna bör vara Finlands Lionsförbunds kansli till handa per e-post (toimisto@lions.fi) senast 1.11.2021 kl. 15.45. Ytterligare uppgifter om uppdraget ger förbundets ordförande Sanna Mustonen kl. 16-20 (tel. +358 50 331 5517, sanna.mustonen@lions.fi).

Kompanjonsledare 2022–2025

Finlands Lionsförbund rf söker ordförande för kompanjonsbranschen, kompanjonsledare (MDC) för perioden 1.7.2022 –30.6.2025.

Kompanjonsledarens (MDC) uppgifter är bl.a.:

- Förverkliga förbundets verksamhetsplan till den del som den berör kompanjonsbranschen.
- Sköta tillsammans med ordföranden och verksamhetsledaren samarbetet med externa samarbetspartner samt aktivt söka nya samarbetspartner.
- Övervaka förverkligandet av förbundets medelinsamlingsaktiviteter (för närvarande lott- och kortaktiviteterna).
-. Utveckla nya medelinsamlingsaktiviteter och -sätt.
- Fungera i samarbete med serviceledaren gällande sådana samarbetsprojekt där huvudvikten är lagd vid service.
- Ansvarar för att samarbetet med och informationen till distrikten fungerar.
- Därtill finns i direktiven, som berör branscherna och arbetsgrupperna, bestämt de uppgifter som berör alla ordföranden för branscherna och arbetsgrupperna (t.ex. uppgörande av verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse, rapportering, information osv.).

Valet görs av guvernörsrådet.

De skriftliga ansökningshandlingarna bör vara Finlands Lionsförbunds kansli till handa per e-post (toimisto@lions.fi) senast 1.11.2021 kl. 15.45. Ytterligare uppgifter om uppdraget ger förbundets ordförande Sanna Mustonen kl. 16-20 (tel. +358 50 331 5517, sanna.mustonen@lions.fi).

Serviceledare 2022 – 2025

Finlands Lionsförbund rf söker ordförande för servicebranschen, serviceledare (MD-GST) för perioden 1.7.2022 –30.6.2025.

Serviceledarens uppgifter är bl.a.:

- Övervakar att Lionsförbundets serviceaktiviteter, medräknat ungdomsaktiviteterna, förverkligas enligt uppgjorda planer.
- Koordinerar förbundets serviceaktiviteter med den verksamhet som bedrivs av branschens arbetsgrupper.
- Utvecklar nya serviceaktiviteter.
- Gällande serviceaktiviteter utvecklar, tillsammans med kompanjonsledaren, samarbetet med externa samarbetspartner
- Strävar efter att öka synligheten och kännedomen om de finländska lionens servicearbete.
- Ansvarar för att samarbetet och kommunikationen med distriktens arbetsgrupps- och kommittéordförande fungerar.
- Därtill finns i direktiven, som berör branscherna och arbetsgrupperna, bestämt de uppgifter som berör alla ordföranden för branscherna och arbetsgrupperna (t.ex. uppgörande av verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse, rapportering, information osv.).

Valet görs av guvernörsrådet.

De skriftliga ansökningshandlingarna bör vara Finlands Lionsförbunds kansli till handa per e-post (toimisto@lions.fi) senast 1.11.2021 kl. 15.45. Ytterligare uppgifter om uppdraget ger förbundets ordförande Sanna Mustonen kl. 16-20 (tel. +358 50 331 5517, sanna.mustonen@lions.fi).

Barnens lejonskidning

Hurtiga lionsklubbar! Nu gäller det att fatta beslut och förverkliga Barnens Lejonskidningar och om det inte finns snö så håller man ett friluftsevenemang. Det finns klara anvisningar om hur man går tillväga och medaljer kan man kan skaffa till priset 1,75 €/st. från Lions materialförsäljning.

Jag hoppas att vi av det här skid-/ friluftslivsevenemanget får en bestående och glädjebringande tilldragelse för barnen. Ett litet tips, i samband med tillställningen blir man bekant med barnens föräldrar som möjligtvis är potentiella kommande lion.

Nu alla aktivt med till glädje för barnen därför att vi själva blir på gott humör. Sänd mig information om evenemangen så att jag på riksnivå får statistik över i vilken utsträckning vi har lyckats i arrangemangen. Och likaså om man har något att fråga, ta kontakt med mig.

Skidförbundet/Lionsförbundets Kompanjonansvarig

PDG Erkki (Eki) Lappi

erkki.lappi@ekinmuovi.fi

+35840557136

Leijonaemot

Verksamhetsledaren för Leijonaemot Pia Lemmetty ordnade för oss lion ett två timmar långt webinar 23.9. och 5.10. 30 personer deltog i webinaret. De här webinaren kan man också följa med i efterskott på Lionsförbundets hemsidor. De hittas på www.lions.fi/toiminta/ och vidare till kompanjonprojekten och under det Leijonaemot.

Vid webinardiskussionen kom det också fram att man kan få Leijonaemot på besök även till distriktens eller klubbarnas möten och på det sättet få noggrannare information. Likaså kan man hitta Leijonaemots kamratstödsgrupper på verkligen många orter. Klubbarna kunde även besöka dessa kamratstödsgrupper och berätta om sig själva, höra vad kamratstödsgrupperna tänker och tycker och vilka behov de har och om möjligheterna att ordna t.ex. med kaffebjudning vid dessa tillfällen.

De här stödgrupperna finns åtminstone på följande orter: Esbo, Forssa, Helsingfors, Hyvinge, Idensalmi, Joensuu, Jyväskylä, Träskända, Kajana, Karleby, Kotka, Kuhmo, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Borgå, Saarijärvi, Siilinjärvi, Tammerfors, Åbo, Vasa, Vanda och Varkaus. Information om kamratstödsgruppernas möten hittar man på www.leijonaemot.fi/vertaistukiryhmat/

Ett av våra redan bekanta sätt att stöda och hjälpa är aktiviteten Bistå ett Barn, Bistå en Familj.

Man kunde fundera på att den här aktiviteten någon gång också skulle t.ex. rikta sig till Leijonaemots verksamhet. Det här måste man naturligtvis komma överens om lokalt och hur de insamlade varorna levereras. Ta i första han kontakt med toimisto@leijonaemot.fi

Barnklinikernas faddrar

Nu lever vi i något coronafriare samhälle. Vi får hoppas att inte ”frigörelsen” skett för tidigt. Nu har det i alla fall kommit den stunden då vi gräver fram planerna för att ordna de Goda Humörets-konserter som noterats i vårt samarbetsavtal. Den preliminära tidtabellen skulle vara februari-mars 2022. Det skulle vara fint om vi äntligen skulle få visa våra lejonklor och via Barnklinikernas faddrar kunna stöda cancersjuka barn på våra universitetssjukhus. Tillsvidare har vi samlat in 20 000 €, vårt mål är trots allt 100 000 €.

Tilläggsinformation Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Lionslotterna

Tilläggsinformation Hilve Reijonen tel. 040 7656948 eller hilve.reijonen@gmail.com.

Lotternas inlösningssituation 6.10.2021. Sammanlagt 449 st. varav 45 vinster, d.v.s. ca 10 %. Ingen har ännu vunnit en Helkama elcykel men däremot har 7 st. Jopo cyklar gått åt. Det lönar sig för alla som köpt en lott att registrera lotten fastän man inte har vunnit något. Endast genom att registrerade lotten, deltar man i utlottningen av huvudvinsterna, d.v.s. 3 st. resepresentkort. Registreringen av lotter sker på adressen www.lions.fi . Skrolla ner på framsidan till ”Kiinnostavaa jäsenille” och där hittar du platsen där du kan skriva in koden som finns på lottsedeln.

Lionsjulkorten

Tilläggsinformation tel. 0400320753, tannerpenttilä@gmail.com

Kom ihåg att beställa Lionsjulkorten från nätbutiken. Av julkortsförsäljningen får klubben behålla 50 % för att använda till egna aktiviteter.

Julkortsaktiviteten Gläd åldringar

Av 250 st. julkortspaket har beställts allt som allt 160 paket. Fin prestation!