Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer genomförs över tre dagar och är utformat att utveckla och utöka antalet kunniga instruktörer inom Lions, vilka kan genomföra utbildningar för medlemmar på klubb, distrikts- och multipeldistriktsnivå. Kursplanen fokuserar på att förbättra färdigheter att leverera utbildning samt tekniker som förbättrar utbildningarnas kvalitet och den övergripande effektiviteten i Lions ledarskapsutvecklingsprogram. Från och med 2018-2019 fokuserar utvecklingsinstitut främst på färdigheter att genomföra utbildning och inkluderar inte längre sessioner om att ta fram kursplaner. Lions som genomför utvecklingsinstitut förväntas kunna genomföra effektiva utbildningar med det material som tillhandahålls. De förväntas inte skapa eget utbildningsmaterial.