Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Dataskydd

LCI har sänt ett meddelande om ikraftträdandet av GDPR och LCI:s positiva attityd till dess krav.

I Finland (MD 107) håller vi oss till den plan som utarbetats av arbetsgruppen för IT och informationsteknologi.

Planen tar hänsyn till kraven i både det internationella medlemsregistret (MyLCI) och det inhemska medlemsregistret samt förbindelser mellan applikationer. I meddelandet från LCI beaktas endast det internationella medlemsregistret.

Mellan Finlands Lionsförbund och LCI uppgörs ett skriftligt dataöverföringsavtal, som garanterar att båda parter uppfyller kraven enligt GDPR.

Blanketter och instruktioner
På den här webbsidan finns senaste versionerna av formulären och instruktionerna samt nya kommande instruktioner och formulär.

- 01_Peketdirektiv_till klubbarna.pdf
Granskningsblankett gällande lionsmedlemmarnas personuppgifter. Uppgifterna printas ut från det inhemska medlemsregistret: -

- 02_ Uppdateringsrapport för medlemsuppgifter.pdf
Allmän information om EU:s dataskyddsförordning.

- 03_GDPR för klubbarna.pdf
Direktiv om begäran att granska medlemsuppgifterna

- 04_Blankettdirektiv.pdf
Modell för register- och dataskyddsredogörelse om klubben har egna personregister:

- 05_Dataskyddsredogörelse för klubb.docx

- 05_Dataskyddsredogörelse för klubb.pdf
Lionsförbundets register- och dataskyddsredogörelse gällande det internationella (MyLCI) och det inhemska medlemsregistret.

- 06_ Register- och dataskyddsredogörelse för förbundet.pdf
Blankett avsedd för begäran om granskning av en lionsmedlems egna personuppgifter.

- 07_ GPDR Begäran om granskning av registeruppgifter.pdf (officiellt formulär, inte översatt)