Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Barnmusikorkestern Soiva Siili är årets nationella välgörare 2022

Finlands Lionsförbund har utsett uleåborgsorkestern Soiva Siili, som spelar musik för barn, till årets nationella välgörare år 2022. Soiva Siili har på ett osjälviskt sätt verkat för att förbättra livskvaliteten för barn, unga, funktionshindrade och patienter. Orkestern skänker oavkortat donationer de får och intäkter från gatumusicerande till ändamål som gagnar barn och unga.

Finlands Lionsförbund ger varje år, 8.10, på den goda dagen, erkänsla åt en person eller organisation, som med sin verksamhet stärkt det allmänna välbefinnandet i Finland.

I prismotiveringen nämns att musikerna Kyösti Salmijärvi och Markus Lampela genom sitt arbete befrämjar kulturell jämlikhet. De är professionella musiker med stora hjärtan.

-Att bli belönade känns bra, även om det inte är drivkraften för välgörenhetsarbetet. Det viktiga är att välgörenhetsarbetet kommer över nyhetströskeln, oberoende av vem mottagaren är, säger Lampela och Salmijärvi.

Orkestern upplever filantropi som en naturlig del av verksamheten, ett sätt att utöva medborgarinflytande, något som deras position som erkända musiker ger dem möjlighet till.

Att göra gott är nästan inbyggt i vårt arbete som producenter av barnmusik. Också då vi uppträder

mot betalning gör vi gott, vi sprider glädje och god stämning till barnen och deras familjer. Den atmosfär som orkestern skapar kan inte mätas i euro. Vi är en del av det viktiga kulturutbudet för barn, som de är berättigade till enligt FN:s konvention om barnens rättigheter.

Soiva Siili väljer organisationer som satsar på familjearbete till föremål för sina välgörenhetsinsamlingar, organisationer som inte är kommunala eller statliga. Att stöda organisationer inom den offentliga förvaltningen överlåter de åt samhället.

Hjälp lokalt och internationellt

Till årets välgörare inom Lions har man valt LC Iisalmi / Koljunvirta. Klubben har på många sätt hjälpt de krigsdrabbade ukrainarna. I klubbens hjälpverksamhet har man på ett fint sätt arbetat tillsammans, främjat en positiv bild av lionsverksamheten, fått nya medlemmar, skapat en god anda inom klubben, använt sig av sociala medier på ett förtjänstfullt sätt, sörjt för kontinuitet och samarbetat med andra välgörenhetsorganisationer. Lejonen har blivit en del av det lokala samhället.

Valet av välgörarna offentliggörs kl. 15.00 den 8.10 på den goda dagen på kulturhuset Valve i Uleåborg. (Hallituskatu 7, 90100 Uleåborg). Representanter för media är välkomna dit för att följa med tillställningen. Med tanke på serveringen ber vi mediernas representanter att anmäla om deltagande senast 6.10 till Finlands lionsförbunds kommunikations- och marknadsföringschef Anna-Kaisa Jansson, anna-kaisa.jansson@lions.fi, 050 3077 043.

Lionsverksamhetens Goda Dag 8.10. engagerar 18 000 frivilligarbetare i över 800 lionsklubbar på olika håll i landet. Avsikten med den Goda Dagen är att fästa uppmärksamhet vid lions frivilliga serviceverksamhet och möjligheter att öka det gemensamma välmåendet. Genom att dela ut reflex under den goda dagen, ökar de olika lionsklubbarna även trafiksäkerheten i landet.

Den Goda Dagen är också Lions-organisationens traditionella internationella servicedag, som firas i hela världen. Organisationens grundare Melvin Jones var sammankallare till det första årsmötet i Dallas i Texas år 1917 och till minne av detta möte har lions för vana att fira sin servicedag varje höst den 8 oktober i enlighet med organisationens slogan We Serve – Vi tjänar.

Tilläggsuppgifter: Finlands lionsförbunds verksamhetsledare Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@lions.fi, 044 545 1146.

Finlands lionsförbund är en nationell takorganisationon, som grundades av lionsklubbarna 24.10.1960 för att sköta det nationella samarbetet, landsomfattande kampanjer och för att stöda klubbarnas verksamhet. Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar och coachar samt svarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete. Finlands Lionsförbund har över 18 000 lionsmedlemmar i mer än 800 lionsklubbar. Läs mera på adressen: www.lions.fi.

Lions Clubs International är världens största serviceorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar i över 200 länder. Sedan 1917 har lions medverkat till att stärka lokalsamhället med praktiska serviceprojekt och humanitära projekt. Lions har koncentrerat sig på att stöda synskadade, arbeta för ungdomar, mot diabetes, för miljön, mot barncancer, mot hungersnöd, att ge humanitär hjälp och stöd vid katastrofer mao arbeta med mänsklighetens största utmaningar. Tilläggsuppgifter om Lions Clubs International på adressen: www.lionsclubs.org.

Läs mera om vår verksamhet på sociala medier:
https://www.facebook.com/LionsFinland/
https://twitter.com/LionsFinland
www.instagram.com/suomen_lions_liitto.