Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev maj 2022

Publicerad:

Kommunikation

Slutet på perioden närmar sig. Äntligen kan vi komma samman igen. Höjdpunkter i kommunikationen har varit kampanjer i sociala medier, nya hemsidor, tät kommunikation mellan klubbarna, distrikten och förbundet, "Min första dag som lion", "Många goda skäl att gå med i en lionsklubb" och klubbhistorier. Inte att förglömma Brand(varumärkes)arbetsgruppen, som bland annat ledde till att man fick till stånd arbetsgruppen för Det Godas Dag och via den en ny synlighet för lionsverksamheten. Som socker på bottnen tidsenliga doneringssätt som sänker tröskeln för att göra gott. Ett varmt tack till Anna-Kaisa Jansson, chefredaktör och "allt-i-allo" för förbundets kommunikation. Tack också till Bo Lindberg för hans utmärkta översättningsarbete.

Bland höjdpunkterna i detta LION-meddelande finns strategigruppens översyn och LCIF-sammanfattningen. För att inte tala om ordförandens översikt, Arne Ritari-stiftelsen, Lions Quest, Rena vatten, projektet Knutarna i skick, partnerskap, julkort eller lotter.

Vi ses i Kouvola! Du kommer väl ihåg att anmäla https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/

Raimo Sillanpää

Från ordföranden

Periodskiftet är en vändpunkt i kalendern mitt under den hektiska sommarperioden. En smidig övergång kräver ett bra grundarbete. En ny klubbstyrelse är utsedd och funktionärer har förts in i MyLCI senast igår den 14 maj. Samtidigt är det bra att uppdatera telefonnummer och e-postadresser i nätbutiken för att underlätta framtida beställningar. Det finns en tidsfrist till den 31.5.22 för att uppdatera medlemsuppgifter i MyLCI. Lyckligtvis har de månatliga medlemsrapporterna gjort att korrigeringsbehovet nu under slutet av perioden varit obefintligt. De återstående aktiviteterna rapporteras till MyLion före slutet av perioden som ett bevis på vårt fantastiska servicearbete.

Beroende på distrikt har utbildningen av funktionärer redan börjat eller finns på agendan. Även om du är ”gammal i gemet” är det värt att ta del av erbjudandet, eftersom varje säsong för med sig nya saker som man bör känna till. När du träffar andra funktionärer, tar du alltid med dig hem några bra tips och du kanske t.o.m. kan glädja andra med värdefulla kommentarer.

Klubbens verksamhetsplaner är klara och jag hoppas att de innehåller några ord om medlemsmålen. Jag vill uppmuntra er att ta del av förbundets verksamhetsplan för nästa period och speciellt välja ut av månadernas teman sådana som ni kunde utnyttja. Jag uppmuntrar också klubbarna att vara aktiva i arbetet med att ta fram de strategiska frågor som ska behandlas genast i början av nästa period. På så sätt kan vi göra varje lions röst hörd när vi lägger ut stegmärken för den framtida verksamheten.

Med önskan om vårlig energi,

Sanna Mustonen
Din ordförande

Lions 2030-strategin gör vi tillsammans

Logotypen för Lions 2030-strategin har publicerats och kommer att användas på allt vårt material från och med detta LION-meddelande. Strategin kommer till i samarbete och därför kommer vi regelbundet att be er, våra medlemmar, om era åsikter för att stöda vårt arbete. Den första frågan finns i detta LION-meddelande. Vi hoppas att ni aktivt ger era svar.

Under våren har strategigruppen gjort ett förberedande arbete med lionsverksamhetens vision och mission fram till 2030. Du kan för första gången ge dina kommenterer vid strategi-infopunkten på årsmötet i Kouvola. Gruppen fortsätter att kartlägga verksamhetsmiljön och partnerskapen, och i början av hösten kommer vi att kunna diskutera våra värden i klubbarna. Strategin kommer också att diskuteras vid utbildningstillfällen för funktionärer och vid guvernörsrådets möten.

Syftet med strategiarbetet är att definiera målsättningen för den finländska lionsverksamheten som vi tillsammans kan förbinda oss till. Värderingar och medlemsupplevelsen står i centrum för vår verksamhet. Vår verksamhetsmiljö är i ständig förändring. I strategiarbetet ingår bl.a. att utvärdera vilken roll som förbundets och distriktets funktioner har i att stöda och stärka klubbverksamheten. Vårt mål är att vara en känd och eftertraktad servicepartner vars engagemang gör skillnad för både medlemmar och de som man hjälper.

Det har skett en förändring i ledningen av strategigruppen och den uppgiften delas nu mellan Timo Tanskanen (LC Paattinen) och Nina Moilanen (LC Vihti). Båda har varit involverade i strategiarbetet från början. Nina har arbetat i ett antal olika lionspositioner på klubb-, distrikts- och förbundsnivå. Hon är för närvarande medlem i Lionsförbundets styrelse och var med i varumärkesarbetsgruppen som just avslutat sitt arbete. Timo bidrar med det nya lionets perspektiv på verksamheten och sin yrkesmässiga expertis inom organisationsutveckling. Han har erfarenhet av olika uppgifter som klubbfunktionärer och hur de förhåller sig till distriktets och lionsorganisationens verksamhet.

I strategiarbetet betonas kommunikation och aktiv interaktion med medlemmarna varför arbetsgruppens sammansättning kompletteras med förbundets kommunikationsledare Raimo Sillanpää.

Nina.Moilanen@lions.fi
Timo.Tanskanen@lions.fi

Temawebinariet

Temat i maj perioden 2021-22 är Tack. Hjälpinsatsernas resa består av flera etapper: lära sig, upptäcka, agera och fira. Framgångar i handling är en källa till glädje och stolthet. Det är viktigt att tacka för ett väl utfört arbete. Ibland tar tacket formen av en hedersbetygelse, både officiellt och mindre officiellt. Det viktigaste är att tacka med ord som kommer från hjärtat och att notera ett väl utfört arbete.

Sista temawebinariet onsdag 25.5 kl. 18.00. Anmäla.

Aktivitetsfototävlingen perioden 2021-2022

Under perioden 2021-2022 pågår en tredelad aktivitetsfototävling för klubbar.

Fototävlingens tredje del 1.3-30.6. Ännu hinner man bra delta.

Det är lätt att delta. Gå in på förbundets medlemssida

https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ och skriv in på Klubitarinoita-kategorin en snärtig text på några rader om aktiviteten och bifoga en tävlingsbild i jpg-format.

Det är dags att visa vår tacksamhet till de lion som på så många sätt har arbetat för våra medmänniskor som behövt hjälp. Situationen för barn och mödrar som flyr från kriget i Ukraina har mobiliserat våra frivilliga tillsammans med andra.

Verksamhetsperioden går mot sitt slut, det är dags att belöna och tacka!

En Lions-riddarvärdighet är en uppskattad hyllning till en förtjänt lion i din klubb. Traditionellt sker belöningarna vid en klubbceremoni, t.ex. vid en Charterfestlighet. Vi lever fortfarande i exceptionella tider och möts i mindre grupper, men vi kan göra även dem betydelsefulla och festliga. Medlemskap i Arne Ritari-gillet kan sökas av en klubb eller ett distrikt.

Pro Riddarvärdigheten tilldelas en person som redan är Lions-riddare. Den kan sökas av en klubb, av en klubbmedlem via sin klubb eller av utomstående part. För medlemskapet i Arne Ritari-gillet använder man klubbens aktivitetskonto.

Arne Ritari-stiftelsens förtjänsttecken rekommenderas också för utdelning till förtjänta klubbmedlemmar som har bidragit till stiftelsen verksamhet. Klubbarna kan lämna in sina ansökningar till stiftelsens styrelse via stiftelsens ombudsman PDG Timo Haasto: timo.haasto@ar-saatio.fi

Anvisningar för finns på stiftelsens tvåspråkiga webbplats.

Arne Ritari-stiftelsen har varit verksam sedan 1986 och har under årtionden stött de finska lionsklubbarnas serviceverksamhet och främjat barns, ungdomars och äldres välbefinnande.

Under de senaste åren har motionstrappor varit en favoritaktivitet.

Stiftelsen har delat in bidragen i två olika kategorier, vars kriterier finns på stiftelsens tvåspråkiga webbplats. Det viktigaste är att ansökan och dess bilagor görs och lämnas in innan projektet påbörjas. Bidragsansökningarna ska sändas via ordförande för distriktets AR-kommitté.

Arne Ritari-stiftelsens adresser är utformade för att kunna användas för många ändamål, som en tolk för många känslor, som budbärare av medkännande, tack och gratulationer. Adressen innehåller fem olika mellanblad och det är också möjligt att som ett alternativ använda ett eget konstnärligt alster.

Låt det goda cirkulera!

PDG Ritva Kajaala, Lions Club Riihimäki/Kristalli
Arne Ritari-stiftelsen/styrelsemedlem
AR-kommittéordförande i C-distriktet

Kampanj100: Det är tid att tacka

Under den pågående perioden har LCIF fått nästan en halv miljon dollar från Finland, vilket är dubbelt så mycket som under den förra perioden. Hur fasansfullt det än är har vi Putin att tacka för detta.

Distrikten A, B, C, G, H, N och O har redan passerat den magiska gränsen på 30 000 dollar, vilket innebär att distriktsguvernören och distriktskoordinatorn kan få LCIF:s ordförandens medalj. Förra året fick vi de första någonsin och de gick till C- och G-distrikten. När hälften av distrikten får den här medaljen kommer vi, CC Sanna och jag, också att få den. Ett stort tack!

Men ett ännu större tack för den hjälp ni har gett, särskilt till dem som sökt skydd från kriget i Ukraina. Både genom att agera lokalt och att hjälpa till ekonomiskt via LCIF. Ett tredje sätt är att hjälpa direkt från klubb till klubb. Det var vad den tidigare GST-ordföranden Jukka Isotalo gjorde när han hörde att det fanns behov av lionens hjälpinsatser. Genom sina kontakter levererade han två aggregat till ett barncancersjukhus i Lviv. Ett strömavbrott kommer inte längre att avbryta viktiga behandlingar. Läs om det i det senaste numret av Tervaleijona. Det var ett verkligt lionsarbete! Tack!

Igår fick jag ett samtal från min vän Istvan David från Sacele i Rumänien. Hans klubb, LC Brasov, hjälper redan på många sätt 70 flyktingar i stadens flyktingcenter. Men planen är att utrusta ytterligare ett center för 30-40 personer. Det behövs hjälp. Är din klubb redo att anta utmaningen? Jag kan fungera som mellanhand.

Slava Ukraini!

PCC Heikki Hemmilä pMJF
Tel. 0405035598

Och ännu, de här dekalerna vill komma i ”arbete”!

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lion!

Lions Quest -perioden 2021-2022 har nu nästan tagit slut och det är dags att säga ett stort tack för alla aktiva Quest-lion. Efter ett par ”coronaperioder” kunde vi ordna 13 grundkurser och 8 kurser för sportstränare. Deltagarna hade vi lite över 200.

Enligt utvärderingarna var våra Quest-kurser mycket goda. Vi kan vara stolta och nöjda om kursernas kvalitet och deras meningsfullhet till lärare, sportstränare och alla andra pedagoger som jobbar inom barn- och ungdomsutbildningen.

Under den kommande perioden 2022–2023 har vi också svenskspråkiga grundkurser för lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar.

De svenskspråkiga Lions Quest -grundkurserna 2022–2023:

mån-tis 24.-25.10.2022 Helsingfors
mån-tis 13.-14.2.2023 Vasa
tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

Grundkursen kostar 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälningen till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Vi önskar alla lion hjärtligt välkomna att främja barnens och ungdomarnas välmående i Finland!

Team Lions Quest Finland
Mari Koivisto

Rena vatten och Knutarna i skick!

Välkommen till Rena vatten-infopunkten på årsmötet i Kouvola

Varför lönar det sig att komma och säga hej? Ja, till exempel för att detta är sista gången som Rena vatten kommer att vara med. Men var inte orolig för från och med nästa period kommer arbetsgruppen att heta Miljölejonen. Vi fortsätter och blir starkare eftersom arbetsgruppens status samtidigt kommer att ändras från tidsbunden till tillsvidare.

Vid infopunkten kan du prata om mycket som gäller miljöaktiviteter. Du kommer också att få veta mer om de viktigaste pågående aktiviteterna, t.ex. kampanjen "Knutarna i skick" och projektet "Vatten är äldst av salvor- Vad i all världen?” (mer känt som Vesiviisaus-projektet), där vi lion kan agera som väktare av vattendragens kulturarv. Årsmötet kommer också att fungera som en startpunkt för en insamling som gäller kulturarvet.

För mer information, kontakta arbetsgruppen: puhtaatvedet@lions.fi.

Talkoinsatserna kring Knutarna i skick! har fått en bra start.

Snön har smält bort och i delar av landet finns lite kvar. Många klubbar har redan börjat med talkoarbetet, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Den här våren samarbetar vi med McDonald's i Finland och klubbarna inom restaurangområdena har fått information om den här möjligheten. Det finns fortfarande tid att ta tillfället i akt, så låt oss sätta igång.

Det lönar sig också att läsa nästa LION-tidning med öppna ögon. Ett intressant sätt att engagera sig i Knutarna i skick är kampen mot invasiva främmande arter, som i tidningen diskuteras av Arto Iwendorff från arbetsgruppen för Rena vatten och miljöansvarig i I-distriktet och Markus Seppälä, expert på främmande arter inom VieKas LIFE-projektet som koordineras av Finlands naturskyddsförbund.

Är du redan med i Facebook-gruppen Knutarna i skick!? Följ med oss via https://www.facebook.com/groups/kulmatkuntoon.

För mer information och tips om kampanjen Knutarna i skick! kontakta Eija Tuomaala eija.tuomaala@lions.fi och Outi Hanslin outi.hanslin@lions.fi från arbetsgruppen för Rena vatten.

Rena vattens nätbutik är öppen 24/7 och också under andra tider.

Finns det ett behov av fina lionsprodukter som en liten krydda vid klubbens evenemang och locka till sig folks uppmärksamhet? Surfa på https://www.lionsverkkokauppa.fi/ och välj " Leijonat puhtaan veden puolesta " från menyn. Det finns T-REX fickaskkoppar som främjar folkupplysningen, populära ”tillfälliga” vattenlejontatueringar och högkvalitativa Lions-siktdjupsskivor för vattenobservation. Intäkterna från nätbutiken kommer att användas för att stöda miljöarbete som görs av barn och ungdomar samt lion och leos.

Barnklinikernas faddrar, julkorten, Lionslotterna, uppdrag att söka

Barnklinikernas faddrar

De två konserterna i M-distriktet har hållits och donationer på omkring 6 000 euro kommer att via Barnklinikernas faddrar att gå till barn med cancer. Dessutom ordnades en konsert av L-distriktet i Keminmaa den 24.4. Också därifrån får faddrarna ca 2400 euro. Konserterna i de andra distrikten kommer att ordnas i september-oktober 2022.

Julkorten

Arbetsgruppen för julkort har slutfört planerna på att sända broschyren om julkortet för den kommande perioden till medlemmarna tillsammans med LION-tidningen nr 4, förpackad i en plastpåse tillsammans med Lions Info. Tidningen utkommer 2.9.22. Då kan varje medlem ge sig tid, t.ex. tillsammans med sin make/maka, att fundera på vilka julkort de vill beställa. Broschyren finns på finska och svenska. Själva beställningsprocessen är densamma som tidigare, dvs. medlemmarna sänder sina beställningar till klubbens julkortansvarige, som sammanställer beställningarna och "för in" klubbens totala beställning i Lions nätbutik.

Arbetsgruppen för julkort hoppas att klubbarna i god tid, redan under den här perioden, utser en julkortsansvarig för klubben som känner till hur man gör beställningar och för in sambeställningen i nätbutiken.

Lionslotterna

Lionslotterna kommer i höst INTE att sandas ut samtidigt som broschyren för julkortet.

Ändringar planeras för försäljningen av Lionslotterna.

Vid årsmötet i Kouvola kommer vi att rösta om det nya sättet att distribuera och sälja lotterna. I fortsättningen kommer lotterna att sändas direkt till lionen tillsammans med LION-tidningen. Avsikten är att sända 5 lotter per medlem och naturligtvis kommer det att finnas ett returneringskuvert för osålda lotter. Syftet är att mångfaldiga försäljningen av lotterna. Vinsterna kommer naturligtvis också att öka proportionellt. I ekonomiska termer är målet att gå från den nuvarande intäkten på ca 60 000 euro till en intäkt på upp till 250 000 euro.

Uppdrag att söka

I SLUTET AV DEN PÅGÅENDE PERIODEN KOMMER LEDARNA FÖR ARBETSGRUPPERNA FÖR JULKORT OCH LOTTERI ATT NYTILLSÄTTAS. ANSÖKNINGSBLANKETTEN FINNS PÅ FÖRBUNDETS WEBBPLATS, UNDER RUBRIKEN FÖR MEDLEMMAR/UPPDRAG ATT SÖKA. ANSÖKAN ÄR ÖPPEN FRAM TILL SLUTET AV MAJ. Om du är intresserad av den här utannonseringen kan du kontakta Veikko Teerioja på telefon 0400 410793 så kan vi diskutera närmare. Ansökningstiden har förlängts till den 31.5.2022.

För ytterligare information, kontakta Veikko Teerioja på 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

A P Singh

ISAME Lions är stolta att presentera Arvinder Pal (A P) Singh, som kandidat till internationell tredje vice president vid Lions internationella kongress i Montreal 2022 med rekommendation av de verkställande direktörerna av internationella styrelsen. Läs mera.