Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande juni 2023

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

Årsmötet

Besluten under vårt årsmöte kan läsas här.

"Hjälp barnet, Hjälp familjen"

"Hjälp barnet, Hjälp familjen" är en service- och hjälpverksamhet som alla kan delta i.
Den riktar sig till barnfamiljer i lokala skyddshem och andra familjer i behov av hjälp
Den här nämnda aktiviteten har redan genomförts i flera distrikt och klubbar på många olika sätt.
I distrikten har aktiviteten gått under olika namn, t.ex. gör en god gärning.

I och med att förbundet nu kommer att ansvara för aktiviteten kommer "Hjälp barnet, Hjälp familjen" att bli en nationell angelägenhet som varje lionsklubb kan delta i. Det här kan också göras i samarbete mellan flera klubbar.

Lion som finns vid insamlingsplatsen vid butiken kommer att informera butikens kunder om den här insamlingen, ber dem att göra gott och, om möjligt, att köpa en vara och ta med den till
lionens insamlingsplats. Varorna kan vara hållbara livsmedel, t.ex. konserver, mjöl, müsli, knäckebröd etc., olika slag av hygienprodukter samt leksaker, spel och kläder för barn.
Allt som kan köpas i en butik, med undantag för färska livsmedel.

Donationerna distribueras lokalt med hjälp av en pålitlig partner till nödställda familjer med barn.
Samarbete/partnerskap har bl.a. funnits med:

- Skyddshem
- Diakoniarbete
- Mödrahem
- Familjehem
- Hyvä Arki – Den Goda Vardagen
- Hope
- Socialtjänsten

Låt oss ta med den här aktiviteten på våra klubbars program för den kommande perioden så att.
så många familjer som möjligt i vårt land kan få hjälp i sin eventuella svåra situation.

Man kan fram till början av den kommande perioden på vår webbplats ladda ner enhetligt material som stöd för aktiviteten.

För den aktuella perioden vill jag, på mina egna vägnar och på servicebranschens vägnar, tacka alla distrikt, klubbar och framför allt er, kära lionsmedlemmar och partner, för en utmärkt och aktiv period. Vi har åstadkommit mycket tillsammans inom många olika områden. Även om coronan nu börjar höra till det förgångna, har dess skugga fortfarande ett litet inflytande på våra aktiviteter. Tyvärr, när ett problem var övervunnet, ersattes det av ett annat, kriget i Ukraina. Även i den här situationen har vi tagit en aktiv roll och vi har på många olika sätt hjälpt / stött krigsflyktingar här i Finland och även i Ukraina.

Världen har inte heller i år varit förskonad från naturkatastrofer och lion i Finland
har varit aktiva även inom den här sektorn. Låt oss via LCIF och vårt förbunds katastroffond
hjälpa dem som behöver hjälp.

Slutligen, lite MD-107 statistik för vår period fram till 3.6.2023.

Vi har hjälpt 1 218 796 personer, genomfört 13 325 aktiviteter, frivilligarbetat i 290 295 timmar. 75% av klubbarna har rapporterat och det är ett utmärkt resultat internationellt sett.
Tillsammans kan vi tjäna bättre.

MDC-GST Petri ”Pete” Lappi

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lion,

Under den kommande perioden 2023–2024 har vi igen i vår kurskalender svenskspråkiga Quest-grundkurser som är riktade åt lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar. De svenskspråkiga utbildningarna ordnas i Vasa 11.–12.4.2024 och i Esbo 16.–17.4.2024.

Mer information om Quest-programmet och kurskalendern finns på vår webbsida www.lionsquest.fi

I väntan på de kommande Quest-utbildningarna kan ni läsa i LION Magazine 3/23 en inspirerande artikel av Marika Haapanen, Quest-ordförande i Distrikt F.

Vi önskar alla lion hjärtligt välkomna att främja barnens och ungdomarnas välmående genom Quest-aktiviteten!

Team Lions Quest Finland

quest@lions.fi

Lions 2030 Strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa

Suomalaisen lionstoiminnan tulevaisuuskuva eli strategia hyväksyttiin Espoon vuosikokouksessa. Strategiatyöryhmän saama toimeksianto valmistui ja haluamme kiittää kaikkia strategiatyöhön osallistuneita erinomaisesta yhteistyöstä!

Strategia alkaa toteutua yhtä lailla yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa klubien kanssa. Klubeille tärkeimmät näkökulmat toiminnassa ovat mielekäs jäsenkokemus ja palvelun vaikuttavuus. Näihin panostamalla toimintaa on hyvä kehittää kohti tulevaisuutta ja elinvoimaista leijonajärjestöä. Ensi kaudella piirien ja toimialojen apuna jatkaa strategian toimeenpanon tuki -työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Timo Tanskanen.

Puheenjohtajat Nina Moilanen ja Timo Tanskanen

Tack

Ett varmt tack för de gångna verksamhetsperioderna under vilka jag har haft förmånen att vara er kommunikationsledare.

Raimo Sillanpää