Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Kimmo Riihimäki är årets Välgörare 2021

Finlands Lionsförbund har utsett företagaren Kimmo Riihimäki från Birkaland till årets Välgörare. Han har möjliggjort en fortsatt verksamhet för att hjälpa drogberoende med den s.k. Minnesota-vårdmodellen.

Finlands Lionsförbund uppmärksammar årligen på det Godas Dag 8.10 personer eller aktörer, som med sin verksamhet har bidragit till att befrämja välmåendet i Finland.

I motiveringarna till priset sägs, att Minnesota-vårdmodellen också erbjuder hjälp till den drogberoendes närmaste krets. Med Minnesota-vården har över 3 600 drogberoende fått hjälp och därtill även tusentals andra personer i deras närhet. Riihimäki har själv fått hjälp tack vare Minnesota-vårdmodellen och har nu som nykter osjälviskt beslutit att hjälpa sina närmaste.

− Den oväntade uppmärksamheten känns jättebra och jag har av hela mitt hjärta velat hjälpa ungdomar utgående från mina egna erfarenheter. Ungdomarna är vår framtid säger Riihimäki.

Riihimäki har dessutom grundat en välgörenhetsfond - Kimmo Riihimäki-stiftelsen - vars uppgift är att stöda ungdomars sysselsättning och hantverkskunnande. Med stiftelsens stipendier och understöd vill man uppmuntra unga att satsa på ett yrke som hantverkare.

− Jag har bekantat mig litet med lionsverksamheten och den är nog ett mycket värdefullt arbete för hela vårt samhälle, säger Riihimäki.

Hjälp till lokalsamhället och internationellt

Till årets lionsvälgörare har valts lionsklubben Kokemäki/Jokilaakso. LC Kokemäki/Jokilaakso har trots pandemin haft en mycket aktiv och mångsidig verksamhet. Klubbens 21 medlemmar har under den senaste verksamhets-perioden avverkat sammanlagt 2 343 timmar frivilligt arbete och medel har donerats både till lokalt och internationellt hjälparbete.

Lokalt har man hjälpt bland annat mindre bemedlade familjer och barn genom att ge julgåvor, mors- och farsdagspresenter samt mathjälp i samarbete med socialtjänsten. Till sjukhusets intensivvårdsavdelning, barnrådgivningen och till ålderdomshem har man vävt täcken, mössor, sockor mm.

Valet av årets Välgörare offentliggörs 8.10. kl. 13.00 på det Godas Dag i Tampereen Komediateatteri. Lionsverksamhetens Goda Dag 8.10. engagerar 19 000 frivilligarbetare i över 800 lionsklubbar på olika håll i landet. Avsikten med den Goda Dagen är att fästa uppmärksamhet vid lions frivilliga serviceverksamhet och möjligheter att öka det gemensamma välmåendet. För att befrämja ett hälsosamt leverne, motion och arbetet mot diabetes ordnas under God Dag veckan också diabetespromenader runtom i vårt land främst lördag 9.10.

Den Goda Dagen är också Lions-organisationens traditionella internationella servicedag, som firas i hela världen. Organisationens grundare Melvin Jones var sammankallare till det första årsmötet i Dallas i Texas år 1917 och till minne av detta möte har lions för vana att fira sin servicedag varje höst den 8 oktober i enlighet med organisationens slogan We Serve – Vi tjänar.

Tilläggsuppgifter: Finlands lionsförbunds verksamhetsledare Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@lions.fi, 044 545 1146.

Finlands lionsförbund är en nationell takorganisationon, som grundades av lionsklubbarna 24.10.1960 för att sköta det nationella samarbetet, landsomfattande kampanjer och för att stöda klubbarnas verksamhet. Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar och coachar samt svarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete. Finlands Lionsförbund har över 19 000 lionsmedlemmar i mer än 800 lionsklubbar. Läs mera på adressen: www.lions.fi.

Lions Clubs International är världens största serviceorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar i över 200 länder. Sedan 1917 har lions medverkat till att stärka lokalsamhället med praktiska serviceprojekt och humanitära projekt. Lions har koncentrerat sig på att stöda synskadade, arbeta för ungdomar, mot diabetes, för miljön, mot barncancer, mot hungersnöd, att ge humanitär hjälp och stöd vid katastrofer mao arbeta med mänsklighetens största utmaningar. Tilläggsuppgifter om Lions Clubs International på adressen: www.lionsclubs.org.

Läs mera om vår verksamhet på sociala medier:
https://www.facebook.com/LionsFinland/
https://twitter.com/LionsFinland
www.instagram.com/suomen_lions_liitto.