Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Finlands Lionsförbunds miljöpris 2023 kan sökas

Målet för miljöpriset är att öka och förmedla kunskapen om miljöverksamheten i klubbarna och ge erkännande för betydande miljöåtgärder som klubbarna utför.

Man kan delta i tävlingen med redan genomförda aktiviteter eller projekt. Ansökan bedöms av utomstående sakkännare samt av ett råd bestående av lions och leos, som utser vinnarkandidaterna. I rådet sitter:

  • Jenni Jääheimo Specialsakkunnig på Miljöministeriet
  • Auli Sarvilinna Styrelseordförande i stiftelsen Suomen Vesistösäätiö
  • Liina Selvinen Leo
  • Arto Iwendorff Lionsförbundets miljölion
  • Anne Vanhala Lionsförbundets miljölion

Ansökningarna år 2023 bedöms enligt fem kriterier:

  • inverkan av miljöåtgärden på den egna orten
  • varaktigheten av miljöåtgärden på den egna orten
  • inverkan av miljöåtgärden på människors aktivitet i vardagen
  • miljöåtgärdens synlighet i media
  • möjligheterna att dra nytta av miljöåtgärden i andra klubbars verksamhet

Fritt formulerade ansökningar skall vara tillhanda senast 15.5.2023 på adressen ymparistoleijonat@lions.fi

Såvida ansökan är av videoformat, kan den skickas med hjälp av lämplig delningstjänst såsom Google Drive eller Dropbox. I alla ansökningar kan man fräscht och entusiastiskt framhålla lionsverksamheten.

De två bästa delar belöningen på totalt 1000 euro. Därtill ges erkännande till det distrikt som inlämnat flest bidrag. Priserna överräcks vid årsmötet i Esbo.

Man kan delta i tävlingen med ansökan från tidigare år eller med en förbättrad version av densamma, såvida aktiviteten eller projektet som beskrivs i ansökan ännu inte belönats.

Mera information om miljöpriset ges av arbetsgruppen Miljölions / Anne Vanhala, anne.vanhala@lions.fi, 040 5821582.

År 1972 utlyste FN:s generalförsamling den 5 juni till världsmiljödag. Sedan dess har temadagen erbjudit ett årligt fönster för diskussioner om miljöns betydelse och behovet av att skydda naturen så att både denna och kommande generationer kan njuta av den. Avsikten med världsmiljödagen är att sporra människorna till vårdande insatser och att reflektera över det egna förhållandet till naturen.