Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Yliopisto-opinnot Sri Lankassa

Yliopisto-opintoihin pääsemisen edellytykset ja opintojen suorittaminen

A/L:n hyväksyttävästi suorittaneet voivat hakea yliopistoihin, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • yhdellä yrittämällä vähintään 3 x S saaneet ja
  • vähintään 30 % yhteispisteistä the Common General Paper -testissä,
  • jossa testataan hakijoiden soveltuvuutta korkeakouluopintoihin.

Yleisesti ottaen kaikissa aineissa kandidaatin tutkinto suoritetaan 3-4 vuodessa, minkä jälkeen maisterin tutkinto täydennetään 1-3 vuotta. Tohtorin tutkinto vaatii näiden lisäksi vielä vähintään 4 vuotta.

Vuonna 2016/2017 yliopistoihin hyväksyttiin hakijoista n. 41 % (hakijoita 71.106, hyväksyttyjä 29.333)

University Grants Comission - UGC

UGC valvoo, suunnittelee ja ohjaa kaikkia korkeakouluopintoja Sri Lankassa. Sen alaisuudessa on 15 yliopistoa ja 11 teknologiainstituuttia. Lisäksi valtiollisia yliopistoja on 4 sekä lukuisa määrä muita opistoja ja instituutteja esimerkiksi eri ministeriöiden alaisuudessa.

UGC:lla on vastuu opiskelijoiden valinnoista ja allokoinnista sekä yliopistoihin että "ammattikorkeakouluihin". Valtion yliopistot tarjoavat 216 erilaista kurssia, laajin kurssivalikoima on Colombon yliopistossa.

Opiskelijoiden elämäntaitoihin ja –hallintaan sekä persoonallisuuden kehittämiseen kiinnitetään runsaasti huomiota. Esimerkiksi elämän hallintaan liittyviä kursseja ja toimintoja järjestetään runsaasti.

UGC painottaa myös erityisesti englannin kielen ja IT taitojen tärkeyttä.

English Language Teaching Department - ELTD

Vuodesta 2017 kaikkiin yliopistoihin on perustettu ELTD, mikä yhtenäistää kaikille yliopisto-opiskelijoille A-tason tutkinnon englannin kielessä. UTEL certificate on hyödyllinen esimerkiksi työhaastatteluissa objektiivisena todisteena englannin kielen taidosta.


Opiskelukustannukset

Lukukausimaksut ovat yleensä 750 euroa. Opiskelijoista 70 – 80 % saa valtion rahoitusta ja useat muut tahot jakavat stipendejä hakijoille. Lukukausimaksun lisäksi tulee muita kustannuksia kuten asumis-, matka-, opintomateriaali- ja täysihoitokuluja.

Kummin olisi hyvä selvittää nämä kulut yliopistoon päässeiden kummilasten kanssa. Yleisesti ottaen kummilapsimaksu 30 €/kk kattaa varsin pitkälle esimerkiksi matka- ja ravintokuluja. Reuna-alueiden yliopistoissa on omat hostellit, joissa asuminen on varsin edullista.

Hyödyllisiä osoitteita

www.ugc.ac.lk

www.ugc.lk/downloads/admissions/Handbook_2017_18/ENGLISH%20HANDBOOK%202017-2018.pdf

www.ou.ac.lk/home/

Taru-Maija Gustafssonin esitys, Parinpelto 25.8.2018