Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Lions hjälper offren för kriget i Ukraina på ett unikt sätt

Den 104:e internationella presidenten för Lions Clubs International, världens största serviceklubborganisation, Douglas X. Alexander från Brooklyn, New York, USA kommer att besöka Finland den 8-12 juni.

Han besöker bland annat Finlands Lionsförbunds 69:e årsmöte i Kouvola den 11.6 och bekantar sig med hur finska Lions hjälper ukrainska flyktingar.

– Händelserna i Ukraina har chockat världen, men den har inspirerats av det ukrainska folkets mod och uthållighet, säger den internationelle presidenten Douglas X. Alexander.

Petri Kaukiainen, verksamhetsledare för Finlands Lionsförbund, säger att det har varit möjligt att snabbt vidta hjälpinsatser i början av krisen genom bidrag och åtgärder. Genom vår internationella organisation har finska lions varit i kontakt med lions i Ukraina och grannländerna för att kartlägga behoven.

Lions som global medborgarorganisation har också som lokal aktör kunnat hjälpa människor omedelbart via lionsklubbar, eftersom människor rör sig överallt, hjälp finns i närheten och snabbt kan levereras till full kapacitet. Vi levererar hjälp från person till person och vår snabbhet har visat att Lions nätverk fungerar.

Som ekonomiska bidrag har finska Lions donerat nästan 300 000 USD via Lions Clubs International Foundation, LCIF, den internationella organisationens stiftelse. Dessutom har Lions samlat in bidrag till exempel genom sparbösseinsamlingar, varuinsamlingar, sänt produkter som nödhjälp och hämtat ukrainska flyktingar till säkerhet i Finland.

Totalt 57 miljoner USD har donerats till LCIF denna period, varav 2,5 miljoner USD har öronmärkts för Den ukrainska flyktingfonden. Under våren har LCIF beviljat mer än 1,5 miljoner USD i anslag från fonden till Lions som hjälper ukrainska flyktingar när flyktingarna har passerat deras landsgränser. Anslag har beviljats till cirka 100 europeiska lionsklubbar i bland annat Polen, Ungern, Rumänien, Österrike, Slovakien, Armenien, Litauen, Finland, Turkiet och Bulgarien för att hjälpa ukrainare. Över 81 000 flyktingar har redan fått hjälp av bidragen.

Ukrainas mer än 600 lionsmedlemmar i 13 olika städer har också fått LCIF-anslag för att tillgodose de kritiska behoven för människor som bor i landet. Anslaget gör det möjligt för lionsmedlemmar att omedelbart köpa och distribuera förnödenheter som mat, kläder, hygienartiklar, sovsäckar och mediciner.

Kaukiainen påpekar att i exceptionella tider behövs arbetande händer och alla som är intresserade av att hjälpa till är välkomna att gå med i de lokala lionsklubbarna.

Lions förbunds årsmöte i Kouvola

Årsmötet är de finländska lejonens huvudfest som i år hålls den 10-12 juni i Kouvola. Europas största årliga Lions-evenemang medför att vanligtvis mer än 1 000 gäster kommer till den organiserande orten när alla officiella representanter för lionsklubbarna bjuds in till mötet.

Lionsorganisationen är för närvarande verksam i mer än 200 länder eller autonoma regioner och har mer än 1,4 miljoner medlemmar. Lions är en av FN:s grundare, grundat 1945. Charity Navigator, ett forskningsinstitut som utvärderar välgörenhetsorganisationer i Amerika, gav en full 4-stjärnig bedömning av lionsorganisationen under åtta år i rad. Bedömningen påverkas av god förvaltning och bästa praxis som minimerar risken för oetiska aktiviteter och ekonomiskt ansvarsfullt genomförande av organisationens mål.

Efter över 70 års verksamhet är Finland fortfarande ett av de mest aktiva lionsländerna i världen. Finland är det 13:e största medlemslandet i världen och det fjärde största medlemslandet i Europa. Vi är de tusen lejonens land med totalt cirka 19 000 lejon och lejon i alla åldrar, förhållanden och utseenden.

Förfrågningar: Petri Kaukiainen, verksamhetsledare för Finlands Lionsförbund, petri.kaukiainen@lions.fi, +358 44 545 1146.

Finlands Lionsförbund är en nationell paraplyorganisation som grundades av lionsklubbar den 24 oktober 1960 för att bedriva rikstäckande samarbete, landsomfattande kampanjer och stödja klubbaktiviteter.

Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar och coachar samt ansvarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella verksamhet och samarbete. Finlands Lionsförbund är medlem i den internationella organisationen Lions Clubs International. Finlands Lionsförbund har cirka 19 000 medlemmar.

Lions Clubs International är en internationell serviceorganisation. Till den hör mer än 48 000 lionklubbar och 1,4 miljoner medlemmar i mer än 200 länder. Det internationella huvudkontoret ligger i Oak Brook, Illinois, USA.