Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande januari 2023

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

Från ordföranden

I mina skriverier i LION-meddelandena försöker jag närma mig vår verksamhet mera via ideologi snarare än administration. Jag vet inte om jag har lyckats skapa den debatt jag eftersträvat, men jag fortsätter på min inslagna väg.

Jag tror att tacksamhet är ett sätt att leva och som man kan ta till sig och dela med sig av i all oändlighet. Men ofta innebär det inte ändå bara att säga tack. Jag tror att det handlar mera om att lita på att vi människor, även mitt i kriser, alltid strävar mot något bättre. Vi har alltså anledning att vara tacksamma.

Jag är fullt övertygad om att vi lion är tacksamma för möjligheten att tjäna dem som behöver vårt stöd. Vår tacksamhet är också ett outtalat tack till varandra. Vi kan vara övertygade om att det goda med våra hjälpinsatser förs vidare även då vi själva inte har tid eller resurser att delta. Vi kan ändå uppleva att det just i den här gruppen som vi tillsammans gör något bra tillsammans.

Leos och Lion - tack för era insatser och för att ni stöder varandra.

Heikki Mäki

Aktuella Nyheter

  1. Vägledning för klubbens marknadsföring. Läs mera
  2. Aktuella nyheter. Läs mera.
  3. Lions-mästerskap 2022-2023. Läs mera.

Kommunikation

Jag som vice ordförande eller branschledare? Läs mer.

Påståendet i december månads LION-meddelande "Förbundets kommunikation betjänar medlemskåren" fick ett stort antal svar med motiveringar. 99,5 % var ja-svar och 0,5 % nej-svar

Berättelser är ett aktuellt kommunikationssätt i samhället. Här kan vi dra oss till minnes lionens berättarverkstadsidé med hjälp av den bifogade videon

KiTeNet-kampanjen på Facebook har genererat kontakter så att man haft nästan 250 000 visningar och nästan 90 000 personer som har sett annonsen minst en gång. Målgruppen har varit föräldrar till barn i åldern 6 - 17 år.

Raimo Sillanpää

Betydelsefullt

Vår historia har visat oss att verksamhetsperioderna inte är bröder. Förbundets verksamhetsplaner har haft olika utgångspunkter. I samband med strategiarbetet verkar det som om även verksamhetsplanerna kan skrivas på ett "utbytbart" sätt. Strategin ger verksamheten en riktning som, om den används på rätt sätt, ger en ram då man gör upp verksamhetsplanen för varje period. Du är den viktigaste delen av verksamhetsplanen och strategin. Din insats har betydelse och tillsammans kan vi se till att vi en dag är den mest betydelsefulla hjälparen i Finland.

Raimo Sillanpää

Berätta för oss hur vi kan göra lionsorganisationen till den mest betydelsefulla hjälparen i Finland

Den andra medlemsenkäten för lionsstrategiarbetet har nu öppnats. Vår vision är att vara Finlands mest betydelsefulla hjälpare år 2030. I den här enkäten fokuserar vi mera konkret på att utveckla vår verksamhet mot vårt mål.

Enkäten är mera omfattande än den värdeundersökning som gjordes på hösten. Den tar upp åtgärder på klubb-, distrikts- och förbundsnivå. Alla som svarar har inte nödvändigtvis erfarenhet av frågor som berör distrikts- och förbundsnivån. Man kan i så fall hoppa över dem eller använda svarsalternativet "Kan inte säga".

Tack för att du ger din tid och dina åsikter till vårt gemensamma utvecklingsarbete! Dina svar är viktiga eftersom lionsstrategin skapas tillsammans!

Svara på enkäten senast lördag 21.1.2023.

Timo Tanskanen & Nina Moilanen

Lions och andra hobbyer

Vi lion är mestadels aktiva medborgare med många andra hobbyer än lionsverksamheten. I många av dessa hobbyer bildar vi också mer eller mindre egna grupper. De vanligaste är olika sportrelaterade hobbyer såsom golf, konditionsträning eller kultur. Många undrar nog hur man kunde kombinera dessa verksamheter så att samma "gäng" kan delta i båda.

En lösning är förstås att bjuda in vänner från den andra fritidsverksamheter att gå med i din egen klubb och på så sätt få fler saker som man gör tillsammans. Om gruppen inom den andra hobbyn är så stor att klubben skulle bli för stor, bör du dock överväga andra alternativ, dvs. att starta en egen klubb. Det finns flera alternativ, beroende på hur stor grupp du vill ansluta dig till. Dessa bör diskuteras med distriktets medlemskoordinator eller med distriktsguvernören.

Om ett sådant beslut verkar lämpligt bör det fattas öppet med den befintliga klubben. På så sätt kan man se till att den potentiella nya klubben tas emot positivt och att samarbetet mellan klubbarna fungera också i fortsättningen.

Ett exempel är temaklubben LC Naantali Svingi, som i höstas grundades i A-distriktet kring golf av ett par som var medlemmar i varsin klubb. Samtidigt fick klubben en struktur som en familjeklubb.

Hannu Hertti

Kuva Taina Ukkola

Bild Taina Ukkola

Aurora Borealis Winter wonderland Lions youth camp 107-L

Lions 107 L-distrikt ordnar ett internationellt ungdomsläger i Pudasjärvi 27.12.2022-16.1.2023. "Aurora Borealis Winter wonderland Lions youth camp 107-L" ordnas som ett familjeläger 27.12.2022 och lägret äger rum på Ungdomscentret Pikku-Syöte 7.1.2023-16.1.2023. Förutom LC Pudasjärvi deltar även LC Pudasjärvi/Hilimat i de praktiska arrangemangen.

Ungdomar från Mexiko, Indonesien, Italien, Malaysia, Ungern, Frankrike, Sri Lanka och Brasilien kommer att vistas hos familjer i L-distriktet. Lägerchef är Katri Virtanen från LC Pudasjärvi och lägerkoordinator för familjerna är Maaret Ihme från LC Pudasjärvi/Hilimat. Andra klubbar i området, bland dem LC Ranua och LC Posio, kommer också att delta i förverkligandet av programmet. L-distriktet och Lionsförbundet stöder också aktivt lägerverksamheten. Pudasjärvi stad fungerar också som samarbetspartner. Lägerdeltagarna kommer att träffa vår distriktsguvernör Jouni Hilkke på utflykten till Rovaniemi och andra inbjudna gäster på avslutningsmiddagen i Syöte.

Vinterlägret är det första i sitt slag i Finland och har med rätta väckt stort intresse. Lägerprogrammet syftar till att visa upp regionens starka sidor - snö, norrsken, renar, friluftsliv, natur, jultomtens by, Hirsikampus med skolmåltider, folkhögskolan, huskysafari, naturcentret, Pentik osv. Ungdomarna har redan före lägret fått stöd av tre värdungdomar och de fortsätter med det också i januari. De internationella ungdomarna kommer dagligen att videofilma och skriva om sina upplevelser på sociala medier.

Lägret har skjutits upp i två år på grund av coronan, men nu ser vi fram emot att välkomna ungdomarna. Fem av våra egna ungdomar från L-distriktet åker på internationellt utbyte nästa sommar. Lionsklubbarna i Pudasjärvi har alltid deltagit aktivt i ungdomsutbytet.

Katri Virtanen, lägerchef

Stora ögonblick i en liten lionsklubb i G-distriktet

I början av den här perioden fick jag ett telefonsamtal från LC Kinnula. President Olli Linna ringde och frågade om de kunde få ett ARS-bidrag för att köpa en smärtpump till hälsocentralen i Kinnula.

Vi vände upp och ner på saken, om inte till och med på sidan, hur vi skulle kunna få ihop penningsumman med minsta möjliga bidrag från klubbens egna medel.

Den slutliga beslutet var att det inte var värt att satsa på den snåla linjen. Olli fick ändå en stor mängd sponsorpengar från företag i Kinnula, dvs. företagen gav pengar åt klubben utan att ha krav på vad de användes till. På det här sättet ökade klubbens eget ekonomiska bidrag avsevärt.

I samma telefonsamtal beställde Olli 20 adresser. Senare berättade han att han gick från dörr till dörr för att få donationer. I ett litet samhälle känner alla varandra i glädje och sorg. När Olli knackade på dörren visste han att det fanns ett behov av en adress i det hushållet.

Anskaffningen av smärtpumpen gick på 4 070 euro, varav ARS-bidraget på 40 % var 1 900 euro, och klubbens egen andel blev 2 870 euro.

"Arne Ritari-stiftelsens bidragskommitté har den 7.10.2022 behandlat LC Kinnulas bidragsansökan och beslutat att bevilja klubben ett bidrag för inköp av den utrustning som nämns i ansökan."

Det positiva bidragsbeslutet kom nästan som returpost.

LC Kinnula har i flera år varit i farozonen att läggas ner men presidenten Olli var starkt emot detta. Han rekryterade i stort sett på egen hand fem nya medlemmar till klubben.

Den stora dagen kom 11.11.2022 på Ruska bar & Bistro i Kinnula. Man kom då överens om att fem nya lion skulle tas in som medlemmar i LC Kinnula.

1:a VDG Panu Kuronen var den som tog emot lionslöftet. Jag blev inbjuden att närvara, lite på grund av befattning eftersom jag tänkte ge Olli ett ARS-utmärkelsetecken, vilket jag också gjorde efter att man först hade tagit emot lionslöftena från de nya lionen.

Det var första gången jag gav ett lion en utmärkelse för hans lionsverksamhet och för det framgångsrika arbete han hade utfört för Arne Ritari -stiftelsen.

Det var ett stort nöje för mig att kunna göra det.

Lionsriddare Mikko Kauranen, Ordförande för ARS-kommittén

Vad händer om man behöver akut hjälp här i vårt hemland?

Runt om i världen, även i Europa, behöver människor akut hjälp efter olika slag av katastrofer.

Du har säkert tänkt på att också vi kan drabbas av en katastrof här hemma. Är vi beredda att agera snabbt? Det är därför vi i förbundet har en katastroffond. Vi befinner oss nu i en situation där vi måste bygga upp den här fonden så att den kan användas i en verklig situation.

Årsmötet rekommenderar att varje klubb donerar t.ex. 5 euro per medlem och år. Också enskilda personer kan donera. Tänk om klubben kunde donera en del av intäkterna från sina evenemang till förbundets katastroffond?

Bidraget ska betalas till förbundets katastrofkonto, kontonummer FI 54 8000 1970 8298 84, i meddelandefältet "klubbens namn", "katastroffonden". Om klubben har samlat in vederlagsfria penningdonationer med förbundets insamlingstillstånd genom att vädja till allmänheten (icke-lion), skriv också "insamlingstillstånd" i meddelandefältet. Om klubben gör en donation ur egna medel eller har samlat in medel från allmänheten genom att t.ex. sälja föremål mot ersättning, ska ordet "insamlingstillstånd" inte anges i meddelandefältet.

Pirkko Vihavainen, ordförande för Alert-arbetsgruppen

Arne Ritari -stiftelsen söker två nya styrelsemedlemmar

Arne Ritari-stiftelsens styrelse består av sex medlemmar som valts av styrelsen för Finlands Lionsförbund samt den föregående verksamhetsperiodens ordförande för Finlands Lionsförbund.

Efter tre mandatperioder är alltid två av de ordinarie medlemmarna i tur att avgå. Enligt stadgarna kan en medlem som är i tur att avgå inte återväljas.

Mandatperioden för de nya medlemmar som nu söks är tre år med början den 1.7. 2023.

Vi värdesätter en aktiv lionsverksamhet. Vid valet strävar vi efter att följa en jämn distriktsvis fördelning av styrelseplatserna varvid man beaktar distriktens tidigare representation i styrelsen. Nu förväntar vi oss ansökningar från D- och G-distrikten. Om vi inte får några ansökningar från dessa distrikt kommer vi också att uppskatta ansökningar från andra distrikt.

Styrelseledamöterna får inget arvode, men stiftelsen ersätter resekostnader för möten i enlighet med Finlands Lionsförbund direktiv.

De skriftliga ansökningarna ska vara Finlands Lionsförbunds kansli tillhanda via e-post (toimisto@lions.fi) senast den 23.02.2023.

Ytterligare information om uppgifterna ger stiftelsens ombudsman och sekreterare Timo Haasto. Tfn 0500-606321.

ARNE RITARI-STIFTELSEN SR

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lion,

Vi önskar alla svenskspråkiga klubbar hjärtligt välkomna till Lions Quest -aktiviteten!

Lions Quest -kurserna är riktade åt lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar.

Som ett väsentligt tema i Lions Quest -programmet är att växa som människa och medlem i samhället. Programmet passar till att göra undervisningsmetoderna mångsidiga, att främja värde-, hälso- och företagarfostran, och framför allt att ge livsfärdigheter.

De svenskspråkiga Lions Quest -grundkurserna på våren 2023:

mån-tis 13.-14.2.2023 Vasa
tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

Grundkursens pris är 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Team Lions Quest Finland

quest@lions.fi

Tack!

eCredo har beslutat att vid utgången av 2023 sluta utveckla och stöda lionsversionen av Verkkoviestins publikationssystem som används av klubbar och distrikt. Verkkoviestin-hemsideshelheten utvecklades med tanken att man med tiden skulle få en heltäckande kommunikationslösning där en del lionsmaterial automatiskt skulle överföras från den centrala organisationen hela vägen ner till den enskilda klubben. Man eftersträvade också den varumärkesstyrka som skapas av ett enhetligt utseende, känsla och struktur. Idén var genialisk, men krafterna tog slut. På kommunikationsbranschens vägnar vill jag varmt tacka Thorleif Johansson, Tusse och Mikael.

Raimo Sillanpää