Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev september 2021

Publicerad:

Porten är öppen – var så god!

Portarna börjar öppna sig både konkret och symboliskt. Konkret, pandemin börjar ge med sig. Livet fortsätter trots att coronan måhända har kommit för att förbli. Symboliskt, porten mellan klubbarna och förbundet har varit på glänt genom aktivitetsfototävlingen och nu med berättelser från klubbarna. På fredagarna sätter man upp någon klubberättelse på förbundets Facebook-sidor. LION-tidningen är också en bra publiceringskanal. En berättelse som uppfyller de begärda kriterierna publiceras i det här nyhetsbrevet. Flera berättelser klubbarna klubb tar man gärna emot på adressen viestinta@lions.fi. Klubbarnas kommunikationsansvariga har glädjande aktivt anmält sig med i den samhälleliga dialogen.

Via den här länken kan du anmäla dig som klubbens kommunikationsansvarig

Porten som öppnar sig åt bägge håll öppnar för klubbarna möjligheten att ”tala direkt till förbundet”. Ett bra exempel på detta är LC Iisalmi klubbens informatör och K-distriktets kommunikationsansvariga Airi Leskinens strålande idé med lionens månatliga nätradio. Den nästa utsändningen är 28.9.2021 kl. 12. I etern har vi LC Lapinlahti/Viertäjät.

Förbundet för sin del hjälper och stöder klubbarna på alla möjliga sätt. Till de kommunikationsansvariga som anmält sig, har man sänt ett botten för pressmeddelande till vilket det är lätt att lägga till uppgifter om aktiviteten och klubben. Webinarserien De tusende lejonens land, som man började med under den förra perioden har, i augusti på nytt kommit igång. Via den här länken kommer du till alla inspelningar.

Tack för responsen. Utgående från den har man i det här nyhetsbrevet satt in en innehållsförteckning och man kan nu också se distributionen.

LC Petalax

LC Petalax har det här året så långt man kunnat presterat en hel del aktivitetervartefter coronan har lindrats. Vi har sysslat med trädfällning, målning av grilltak vid Vägviken och deltagit i Petalax sommartorg med olika aktiviteter. Vi har också haft en familjedag på Bockören med musikprogram och med mat och dryck och mete för fiskeintresserade med priser till dem som fått mest fisk på kroken. Vi har ännu ett specialprogram framför oss med att besöka Café Gruvtrollet i Korsnäs.

Vi hoppas naturligtvis att aktiviteterna skall kunna fortsätta vartefter nya idéer framkommer, också inkomstbringande aktiviteter.

Bengt Sund, chartermedlem

Man hoppas att klubbarna ska dela med sig av sina idéer

Goda idéer är välkomna. Därför skulle det vara fint ifall klubbarna skulle berätta för andra klubbar om sina idéer och bra aktiviteter via adressen viestintä@lions.fi. Kommunikationen reder ut vilket som skulle vara det bästa lanseringssättet, rekommenderar fungerande kommunikationskanaler och förmedlar sakligt materialet till önskad klubbdistribution.

Internationella presidenten Douglas X. Alexander firar sin födelsedag 18.10.

På initiativ av 3:e vicepresidentkandidaten A.P. Singhs team har vi lion utmanats att som födelsedagsgåva under tiden 10 – 18.10 2021 ordna aktiviteter för att lindra hungersnöd. De utförda aktiviteterna rapportera naturligtvis i MyLion och i inläggen i sociala medier använder vi hashtagarna #APforVP och #APServiceChallenge"

Och jubilaren, den internationella presidenten själv, utmanar lionen till ett gemensamt firande 10 – 16.10.2021 genom att förverkliga projekt som riktar sig till samhällets hälsa och välmående, till lindrande av hunger och till att skydda miljön. IP Alexander önskar att vi till de här serviceprojekten skulle bjuda in medlemmar från andra serviceorganisationer såsom Rotary eller Kiwanis.

Temat för september - syn

Månadens tema är synen som är en av Lions Clubs Internationals tyngpunktområden för service. I världen, och speciellt i utvecklingsländerna, är olika ögonsjukdomar beklagligt allmänna. Som synskadad anses en person vars synförmåga är så nedsatt att det är till betydande förfång i det vardagliga livet. I Finland har vi uppskattningsvis 50 000 synskadade. En stor del av dem är svagsynta och gamla.

I Finland är den mest vanliga orsaken till synskada makuladegeneration, dvs åldersförändringar i gula fläcken. Annat som förorsakar synskador hos vuxna är t.ex. glaukom dvs grön starr och förändringar på ögonbotten förorsakad av diabetes.

I Finland har vi ca 50 000 diabetiker med typ 1-diabetes och över 200 000 med typ 2-diabetes och därtill 200 000 personer som inte vet att de lider av diabetes. Av typ 1 diabetiker har ca hälften minst lindriga förändringar i ögonbotten och typ 2 diabetiker 1/3.Till diabetes kan höra diabetisk retinopati som är en sjukdom som skadar ögats näthinna. Höga blodsockernivåer skadar blodkärlen i näthinnan varvid synförmågan försvagas.

Vid septemberwebinaret 30.9.2021 behandlar man olika aktiviteter och idéer via vilka man kan stöda bl.a. synskadeföreningar, personer med synproblem och deras familjer och starroperationer vid ögonsjukhuset i Sri Lanka. Vi ska också komma ihåg lionens syndag 14.10.2021 och Ögon- och vävnadsbanksstiftelsen som är grundad 1956 som ett samarbetsprojekt mellan läkarkåren, ögonläkare och lionen. Stiftelsen har som uppgift att främja användandet av hornhinnor och andra vävnader i medicinvetenskapligt syfte för att bota patienter och för att stöda ögonforskning samt skyddande av ögonen. Stiftelsen delar årligen ut 10 000 skyddsglasögon för att förebygga fyrverkeriskador och stipendier för ögonforskning.

Kom med och delta i fredsaffischtävlingen!

Den internationella fredsaffischtävlingen uppmuntrar barnen till att ge uttryck för sin syn på freden. Möjlighet att delta har barn som 15.11.2021 är i åldern 11-13. Periodens tema 2021-2022 är ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme” – ”Vi är alla sammankopplade”.

Klubben sponsorerar en lokal skola eller ungdomsgrupp genom att åt dem skaffa ett fredaaffischpaket (15 € + postkostnader) från materialanskaffningen

https://www.lionsverkkokauppa.fi/epages/LC.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/LC/Categories/Rauhanjulistekilpailu

Klubben väljer det vinnande arbetet som sänds senast 15.11.2021 till distriktsguvernören. Bland de som vinner i distrikten, väljs Finlands representant vid guvernörsrådets möte i Kuopio 15.11.2021.

Aava Arasolas arbete som valdes till Finlands representant perioden 2020-2021. Aava kommer från Herttoniemi lågstadium i Helsingfors, N-distriktet.

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) 2022

Lions regionala ledarskapsinstituts verkstad ordnas 11.2 – 13.2.2022 i Finland. Institutet ordnas i hybridform, dvs före verkstaden har man distansföreläsningar och under verkstadsveckoslutet koncentrerar man sig på övningar av olika färdigheter. Med i utbildningen ryms 48 lion. Information om kostnader och anmälning meddelas senare.

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -verkstaden grundar sig på huvudkontorets material för Lions regionala ledarskapsinstitut men ordnas i Finland anpassad till vår egen verksamhetsomgivning. Verkstaden ger även färdigheter för arbetslivet och andra situationer där man behöver ledarskap och förmåga att leda. Det som man lär sig kan till stor del kan tillämpas på ett allmänt plan. Utbildningen är öppen för alla lion och fullvuxna leomedlemmar som är intresserade av att utveckla sin personliga ledarskapsförmåga.

Utbildningsledare Aarno Niemi

Medlemsvård

Medlemsbranschen önskar en bra början på perioden 2021-2022. Det ser ut som om den här perioden skulle ge möjligheter att igen kunna utveckla klubbarnas verksamhet såväl på sedvanligt sätt som genom att be nya medlemmar att komma med i klubbarna. För dessa bägge saker har man på förbundets nya sidor skapat material som även finns på svenska under ”För medlemmar/Hjälp med medlemsunderhåll”. Där kan man få tips för den egna klubbens verksamhet. Bekanta er med det och utnyttja materialet.

Enligt de undersökningar som gjordes senaste höst är det viktigaste i medlemsrekryteringen att be människor att komma med i verksamheten. Be personer som är intresserade av er verksamhet att som gäst besöka klubben eller komma till era aktiviteter och på det sättet berätta vad ni uppskattar i lionsverksamheten. Bara genom att fungera och fråga aktivt är det möjligt att få flera hjälpande händer till klubben.

Hannu

Nu är den rätta tiden för att sätta klubbens adresslager i skick.

  • ARS levererar högklassiga adresser mot en donation på 10 € -

Det är lättast att göra beställningarna på vår webbplats:

https://www.lions.fi/se/arne-ritari-saatio/toiminta/adresserna/order-fran/

Diabetespromenadveckan

Den för alla öppna virtuella Diabetespromenadveckan hålls 11 – 17.10. De nya sidorna för diabetespromenader, till vilka man hoppas att alla distrikt/klubbar sänder information om sina egna diabetespromenade, hittar man här.

Lionslotterna

Talkot för att posta Lionslotterna och julkortsbroschyrer hölls 6.9. och posten hämtade försändelsen 7.9. Klubbarnas presidenter torde få breven ungefär i mitten av september. Man rekommenderar att klubbarna bekantar sig noga med materialet genast i början av perioden. Arbetsgruppen kommer att följa med hur man har tagit till sig rekommendationen genom att skilt ta kontakt med klubbarnas presidenter per e-post. Registreringen av lotterna sker på förbundets ingångssida, adressen: www.lions.fi. Rulla ner på sidan till ”intressant för medlemmar” och där hittar man Registrera din Lions-lott. Information ges av Hilve Reijonen tel.040 7656948 eller hilve.reijonen@gmail.com

De egentliga Lionsjulkorten

Den här periodens nya julkort av retrotyp beställer klubbarna själva såsom även tidigare från Lionsnätbutiken. Man rekommenderar att klubbarna bekantar sig noga med materialet genast i början av perioden. Arbetsgruppen kommer att följa med hur man har tagit till sig rekommendationen genom att skilt ta kontakt med klubbarnas presidenter per e-post.

Gläd åldringar julkortsaktiviteten

Arbetsgruppen beslöt att erbjuda klubbarna julkort som förblivit osålda under tidigare perioder till ett pris på 12 €/packe på 280 julkort. Med dessa kan klubbarna sända julhälsningar till åldringar på sitt verksamhetsområde för att delas ut i servicehus efter att man kommit överens med personalen. Klubbarna kan meddela sitt intresse till arbetsgruppen senast 30.9.2021. Tillsvidare har beställningar kommit från 48 klubbar. Julkorten finns färdiga för leverans och det lönar sig att snabbt beställa dem via den länk som man sänt till klubbarna.

Här ännu länken: https://link.webropolsurveys.com/S/87C02E654B6DFCEC

Ytterligare uppgifter om ovanstående www.lions.fi/jasenille/varainhankinta/lions-joulukortit/ eller Hannele Tanner-Penttilä, tel.0400 320753 och tannerpenttila@gmail.com

Barnklinikernas faddrar

Verksamhetsledare Anu Rapeli deltog och berättade förtjänstfullt om vårt partnerskap vid guvernörsrådets möte 4.9. Hon påminde bl.a. klubbarna om att vilken som helst aktivitet som klubbarna redan har på programmet kan ha cancerbarnen som målgrupp och att man sedan kan förmedla intäkterna vidare via Barnklinikernas faddrar. Under nästa vår har man tänkt återuppväcka de redan länge coronaomruskade ´Hyvän mielen´ konserterna. Partnerskapsavtalet kommer att förnyas för 2022.

Leijonaemot

Leijonaemots verksamhetsledare Pia Lemmetty deltog och berättade även hon förtjänstfullt om vårt partnerskap vid guvernörsrådets möte 4.9. Pia Lemmetty erbjöd oss en möjlighet att mer i detalj höra om Leijonaemots och lejonpatrullens verksamhet i ett en timmes webinar. Man ordnar två webinarer med samma innehåll. Det första hålls 23.9.kl. 18.30 och här länken 23.9. till webinaret, och det andra 5.10 kl. 13 och här andra länken 5.10. till webinaret.

Sånghälsning

På initiativ av E-distriktet börjar man i distriktet en pilotperiod med sånghälsningar. Ärendet går nu vidare till distriktsstyrelsen och genast därefter till distriktsforumet. Man ser sedan under hösten hur aktiviteten fungerar och utgående från det kan man sedan också utvidga det att gälla hela landet. Sångaren/sångmakaren Juri Lindeman (från bandet Hauli Bros) har från tidigare skapat sånghälsningar till nästan alla bekanta melodier. Sånghälsningens pris är 85 euro. Klubben eller lion kan fast betala 100 €. Summan som överskrider 80 € doneras till Barnklinikernas faddrar till förmån för cancerbarnen.

Tilläggsuppgifter Veikko Teerioja tel. 0400 410793 och veikko.teerioja@gmail.com

Aktivitetsfototävlingen perioden 2021–2022

En bild säger mer än tusen ord och därför söker vi många talande bilder från klubbarnas aktiviteter. Med hjälp av materialet berättar vi om vår verksamhet runt om i Finland och samtidigt samlar vi på oss en täckande bild- och aktivitetsbank som andra kan dra nytta av.

Det är lätt att delta. Gå in på förbundets medlemssida https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ och skriv in på Klubitarinoita-kategorin en snärtig text på några rader om aktiviteten: Vad klubben gjorde och var + bifoga en tävlingsbild i jpg-format.

Under perioden är tävlingen tredelad:

  1. 1.7 - 31.10.21
  2. 1.11.21 - 28.2.22
  3. 1.3 - 30.6.22

Klubben kan delta i all tre tävlingsperioder och varje gång även med flera olika aktiviteter. Varumärkes (brand) arbetsgruppen väljer den vinnande bilden och den klubb som vinner får ett penningpris för att användas för någon av klubbens aktiviteter.

Alltså, ut och ta foton!