Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Webbseminarium: Livet pausar då unga drabbas av cancer

Publicerat: , Kategori: Samarbete

År 2022 insjuknade 155 barn i Finland i cancer och 15 dog. Ett barns insjuknande i cancer är en stor kris för hela familjen. Det finns ca 3000 barn som vårdas för att de insjuknat i cancer. Delta i webbseminariet för att höra hur man kan stöda familj och anhöriga till barn som insjuknat i cancer.

I webbseminariet 23.2. kl. 18 berättar Sylva rf:s verksamhetsledare Marika Aro och Sylva-stiftelsens forskningschef Antti Karjalainen om föreningens psykosociala stöd och om stiftelsens forskning om det psykosociala stödet.

Sylva rf är en nationell patientförening som grundats 1982 av föräldrar till cancerpatienter. Sylvas målgrupper är barn, unga och unga vuxna som insjuknat i cancer samt deras närstående.

Då ett barn får en cancerdiagnos, ställs hela livet på paus. Daghem, skola och hobbyer pausar och all uppmärksamhet koncentreras på vård av sjukdomen. I nästan alla familjer tar den ena av föräldrarna ledigt från jobbet och koncentrerar sig på att stöda och sköta barnet. Uppmärksamheten inriktar sig i huvudsak på behandlingen av sjukdomen medan syskon och annat i livet hamnar i skymundan. Läkningen upphör inte då vården upphör.

Hela familjen behöver stöd om ett barn insjuknat i cancer. Sylva erbjuder psykosocialt stöd till dem som insjuknat och till deras anhöriga. Psykosocialt stöd avser professionellt stöd och kamratstöd till de insjuknade och deras anhöriga, såsom stödsamtal, bildterapi samt kamratstöd. Tack vare stödet stärker man familjens egna resurser att klara av de förändringar i livet som förorsakas av cancern.

Enligt Sylvastiftelsens forskning behöver familjen ekonomiskt, terapeutiskt och ett omfattande psykosocialt stöd. Mödrarna går under det första året miste om 3.700 euro och under det andra året om 5.700 euro i arbetsinkomster. Samtidigt fördubblas mödrarnas användning av mentalvårdstjänster som en följd av diagnosen. Enligt vår enkät saknar familjerna terapeutiskt stöd och kamratstöd, och speciellt under den mest intensiva behandlingsperioden hjälp med att få vardagen att fungera.

Anmäl dig/ deltag i webbseminariet