Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Vi erbjuder ytterligare två veckor tid att anmäla sig till årsmöte i Åbo till förmånligt pris

Publicerat: , Kategori: Medlem

Antalet anmälningar till Lionsförbundets årsmöte i Åbo har fram till slutet av mars varit tacknämligt högt. Som ett tack för det, erbjuder vi ytterligare två veckor tid att anmäla sig till förmånligt pris.

Antalet anmälningar till Lionsförbundets årsmöte i Åbo har fram till slutet av mars varit tacknämligt högt – Som ett tack för det, erbjuder vi ytterligare två veckor tid att anmäla sig till förmånligt pris.

Trots att mötet har genomgått en betydande förändring från ett tvådagars- till ett endagsevenemang,

är vi tacksamma för den aktivitet som visats av dem som redan har anmält sig och som har överträffat organisationskommitténs förväntningar. Under den tid som står till buds för mötesevenemanget har vi med risk valt att fokusera på social samvaro av hög kvalitet, särskilt då det gäller lördagskvällens fest. Det verkar som om satsningen har lönat sig och det program vi har erbjudit har väckt medlemmarnas intresse.

Arrangörernas oro för evenemangets ekonomi har minskat betydligt. Som tack vill vi därför erbjuda de klubbar och medlemmar som fortfarande funderar på att anmäla sig en tvåveckors tilläggstid till förmånligt pris.

Fatta dina beslut snabbt och anmäl dig senast den 14.4.2024. Efter nämnda datum kommer prisen att höjas en gång för alla.

Mer information på mötets hemsida https://vk2024.lions-piiri107a.fi

Välkommen till Åbo!

Huvudkommittén, information

Markku Patrikainen