Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION 4/23: Hjälp barnet, hjälp familjen under Det Godas Dag

Publicerat: , Kategori: Medlem

Varje år den 8.10. firas Lions nationella Det Godas Dag som berör Finlands alla cirka 17 000 lionsmedlemmar i cirka 800 lionsklubbar.

Syftet med dagen är att uppmärksamma Lions frivilliga hjälpinsatser och samtidigt öka medvetenheten om Lions lokala aktiviteter och de många sätt som klubbarna gör gott på.

Det nationella temat för höstens goda dag är att organisera insamlingen Hjälp barnet, hjälp familjen. I enlighet med ett beslut på årsmötet i Kouvola har verksamheten godkänts som förbundets aktivitet och på hösten är det bra att öva på att ordna en insamling i samband med Det Godas Dag. Aktiviteten som går ut på att butiksbesökare donerar något de köpt i butiken är lätt att organisera, det är bara att komma överens med en lokal butik om insamlingen och sedan via en lämplig instans på orten dela ut de insamlade varorna till behövande.

Läs mera >>