Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION 3/2023: Hjälp barnet, hjälp familjen på Det Godas Dag

Publicerat: , Kategori: Medlem

Varje år den 8.10 firas lionsverksamhetens Goda Dag i Finland.

Temat för nästa hösts Goda Dag är att insamlingen Hjälp barnet, hjälp familjen. I enlighet med en motion på årsmötet i Kouvola har verksamheten godkänts som förbundets verk-samhet, och nästa höst är det bra att öva på att ordna evenemanget i samband med Det Godas Dag om evenemanget inte redan är bekant.

Aktiviteten är lätt att organisera. Kom i samarbete med din klubb eller närliggande klubbar överens med en lokal butik om att organisera insamlingen i butikslo-kalerna och ta reda på genom vilken aktör de insamlade matvarorna och maten kan levereras till behövande i närområdet.