Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Guvernörsrådet samlades i Seinäjoki

Publicerat: , Kategori: Medlem

Guvernörsrådets veckoslut började denna gång direkt med det egentliga mötet. Mötesdagen i Seinäjoki fortsatte på eftermiddagen med ett forum som var öppet för allmänheten och vars tema var de ungas välmående.

Guvernörsrådet godkände på sitt möte verksamhetsberättelsen för perioden 2022–2023 att presenteras för beslut på årsmötet i Åbo 25.5.2024. Guvernörsrådet antecknade bokslutet för perioden 2022–2023 till kännedom. Bokslutet fastställs och ansvarsfrihet beviljas på årsmötet i Åbo 25.5.2024. Guvernörsrådet antecknade verksamhetsgranskningsberättelsen till kännedom. Den presenteras för årsmötet i Åbo i samband med behandlingen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Guvernörsrådet antecknade även bokslutet från årsmötet i Esbo till kännedom.

Guvernörsrådet beslöt, att Finlands Lionsförbunds förslag till nästa samnordiska serviceprojekt för åren 2025-2027 är solköksprojektet eller Solar cooker and forestry project in Africa. Beslut fattas på NSR:s möte i januari 2024.

Guvernörsrådet valde Christoffer Hansson, LC Helsinki/Finlandia, till förbundets partnerskapschef för perioden 1.1.2024 – 30.6.2025.

Ordförande Mika Pirttivaara inledde med att berätta om den planerade medlemsanskaffnings-kampanjen. Kampanjen planeras för de tre kommande perioderna. Målsättningen är att få såväl nya medlemmar som att grunda nya klubbar och samtidigt förverkliga målsättningen för Mission 1,5 som har som mål att öka den internationella medlemstillväxten. Guvernörsrådet beslöt efter omröstning, att Finlands Lionsförbunds medlemsanskaffningskampanj skall förverkligas enligt VCC Nina Moilanens ändringsförslag. Förberedelserna för kampanjen fortsätter i ekonomi- och verksamhetsplanerings-gruppen och en noggrannare kampanjplan och budget presenteras på vårens guvernörsrådsmöte.

Guvernörsrådet antecknade till kännedom, att Lionsförbundet/MD 107 Finland har gjort en ansökan till LCI 15.11.2023 om att antingen 2030- eller 2031-års internationella årsmöte skulle arrangeras i Helsingfors. LCI:s styrelse fattar beslut i ärendet i mars 2024.

Guvernörsrådet antecknade till kännedom, att Finlands Lionsförbunds tidsbestämda penning-insamlingstillstånd har gått ut 30.6.2023. Behandlingen av fortlöpande penninginsamlingstillstånd tar lång tid i polisstyrelsen och förbundet har inte ännu fått något beslut i ärendet. Ansökan är emellertid under behandling.

Unga och välmående

Seinäjoki yrkeshögskola SeAMK och Seinäjoki Lions ordnade tillsammans på eftermiddagen under guvernörsrådsveckoslutet ett seminarium om ungas välmående som var öppet för alla.

Seminariet gav vägkost såväl till dem som jobbar med ungdomar som till lionsverksamheten.

Forumet leddes av SeAMK:s utbildningschef Elisa Kannasto. Stadens hälsning framfördes av stadsdirektör Jaakko Kiiskilä. Nätverkets mörka sida presenterades av kunskapsförfattaren, överläraren Ari Haasio och den mentala tränaren Melina Näätänen sparrade i hur vi bemöter, stöder och leder våra unga.

I slutet av mötesdagen presenterades en översikt över KiTeNet-projektet och ordförande Mika Pirttivaara, verksamhetsledare Petri Kaukiainen och den internationella direktören Pirkko Vihavainen gav en gemensam presentation om temat Lions som global rörelse och påverkan på dess verksamhet.

Anna-Kaisa Jansson