Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRBUNDET FÖR PERIODEN 2023–2024

Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets årsmöte förbundets ordförande och vice ordförande.

I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till ordförande verka vid tidpunkten för valet som förbundets vice ordförande. Till klubbens förslag till förbundets ordförande bör bifogas klubbens understödsbevis och kandidatens samtycke och förbindelse till att sköta uppdraget.

Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ordförande bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. Till klubbens förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten fått av sin egen klubb samt kandidatens samtycke till att sköta uppdraget.

De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast för den uppgift som man söker till i utannonseringen. Behörighetsvillkoren för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16 i förbundets stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha tillräckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Tillläggsuppgifter om de krav som uppgifterna ställer ges av generalsekreteraren.

Klubbens framställning, stadgeenligt undertecknad, bör vara förbundskansliet tillhanda senast måndag 16.1.2023 kl. 15.45. Märk kuvertet eller meddelandefältet "CC" eller "VCC".

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

Heikki Mäki
ordförande

Petri Kaukiainen
verksamhetsledare