Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

NSR:n hallinto ja säännöt

Pohjoismaista yhteistyötä koskevat päätökset tehdään neuvoston kokouksessa, jossa kunkin maan äänimäärä riippuu jäsenmäärästä. Taloudellisista ja sääntöasioista päätettäessä jokaisella maalla on vain yksi ääni ja silloin päätös edellyttää yksimielisyyttä.

Pohjoismaiden moninkertaispiirien puheenjohtajat (CC) kokoontuvat muutaman kerran vuodessa käsittelemään yhteistyöasioita. Ryhmän puheenjohtaja tulee siitä moninkertaispiiristä, joka on NSR-kokouksen järjestämisvuorossa. Tämän kauden NSR-kokous tammikuussa 2021 oli virtuaalikokous Helsingissä, joten liiton puheenjohtaja Matti Reijonen on kaudella 2020-2021 CC-ryhmän puheenjohtajana.

Yhteistyöasioiden jatkuvuuden takaamiseksi NSR:llä on työvaliokunta (NSR-OC), jossa jokaisella maalla on yksi edustaja. PID Tapani Rahko aloitti vuonna 2017 viisivuotiskauden valiokunnan jäsenenä. Työvaliokunnan puheenjohtajuus on NSR-kokouksen järjestämisvuorossa olevan moninkertaispiirin edustajalla, joten Tapani Rahko toimii kaudella 2020-2021 OC:n puheenjohtajana. Työvaliokunta valmistelee yhteisiä asioita puheenjohtajien (CC) kokoukselle ja neuvoston kokoukselle.

NSR-säännöt

NSR:n säännöt uudistettiin vuonna 2014 ja ne hyväksyttiin lopullisesti tammikuussa 2015 pidetyssä NSR-kokouksessa Kööpenhaminassa. Sääntöihin on tehty tarkistuksia lähes vuosittain. Viimeisimmät tarkennukset tammikuussa 2021 koskevat esimerkiksi äänestysmenettelyä. Säännöt ovat kokonaisuudessaan englanninkielisinä Lions-liiton jäsensivuilla kohdassa lionstoiminnan sääntöjä.

Säännöt on jaettu kahteen osaan: Constitution, joka sisältää varsinaiset säännöt, sekä By-Laws, joka sisältää ohjeet sääntöjen soveltamisesta. Lisäksi By-Laws-osa sisältää liitteet, joissa on kuvattuna toimintakalenteri, NSR-yhteistyöhön liittyvien tehtävien kierto Pohjoismaiden kesken, esimerkkiohjelma NSR-kokouksen kulusta, eräät varainkäytön periaatteet sekä kansainvälisen toiminnan ja Lions-johtajien valmennusasioiden järjestelyt.

Constitution – NSR-säännöt

• NSR-yhteistyön tavoitteet ja rakenne
• NSR:n hallinnossa toimivien pohjoismaisten Lions-johtajien, komiteoiden ja työryhmien toimintaperiaatteet ml. kansainvälisen johtajan ja puheenjohtajien kokouksen toiminta
• Pohjoismainen kansainvälinen johtaja (ID) informoi kansainvälisen hallituksen päätöksistä kullekin Pohjoismaalle ja esiintyy kaikkien Pohjoismaiden puolesta.
• Puheenjohtajien kokouksia on kauden aikana vähintään neljä. Ensimmäinen on kansainvälisen vuosikokongressin aikana, toinen Europa Forumin aikana, kolmas marras-joulukuussa ja neljäs NSR-kokouksen aikana tammikuussa. Lisäksi pidetään nettikokouksia.
• Yhteisten NSR-projektien valinta ja toimenpiteet. Projektit kestävät kaksi vuotta ja niihin haetaan usein avustusta myös LCIF:ltä. Tällä hetkellä on käynnistymässä Tanskan ehdottama lastentautien osaston rakentaminen Tansaniassa.
• Talouden hallinta yhteispohjoismaisella tasolla. Talous jakaantuu hallintoon ja palveluun eli aktiviteetteihin. Aktiviteettikuluista Suomen maksettava summa on 32 % koko vuosittaisesta maksusta.
• Sekä sääntöihin tehtävät muutokset että taloutta koskevat päätökset äänestetään siten, että jokaisella maalla on yksi ääni. Näitä koskevissa äänestyksissä vaaditaan yksi­mielisyys, jotta asian muutos tulisi hyväksytyksi.
• Muissa asioissa äänestäjien määrä päätetään Pohjoismaiden jäsenmäärän perusteella koko kaudelle kansainvälisen vuosikokouksen aikana pidettävässä puheenjohtajien kokouksessa.

NSR:n sääntöjä ollaan uudistamassa. Tavoitteena on kuvata säännöissä selkeämmin pitkän aikavälin tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä määrittää toiminnan tarkemmat yksityiskohdat ohjesäännössä. Äänestyskäytäntöä pyritään muuttamaan demokraattisempaan suuntaan. Tavoitteena on, että NSR-yhteistyö toimisi jatkossa eri toimialoilla keskeytymättömästi vuoden ympäri.

By-Laws – NSR-ohjesääntö

• NSR-asioiden hoitaminen Pohjoismaissa lyhyesti.
• Suuntaviivat ja vastuut NSR-kokouksen järjestämisessä.
• Vuoden teema, joka esitellään NSR-kokouksen aikana tammikuussa.
• Seminaarit NSR-kokouksen aikana
• NSR-pääkokouksen eli neuvoston kokouksen suuntaviivat
• NSR:n työvaliokunnan kokoonpano ja toimenpiteet. Työvalio­kunta kokoaa ja valmistelee NSR:n hallintoon kuuluvia asioita puheenjohta­jien kokouksille ja neuvoston kokoukselle. Työvaliokunta kokoontuu NSR-kokouksen aikana ja pitää muina aikoina nettikokouksia.
• Puheenjohtajien kokoukset ja ryhmän puheenjohtajan velvollisuudet. Ryhmän puheenjohtajana on alkavalla kaudella tuleva puheenjohtaja Matti Reijonen Suomesta.
• NSR-koordinaattorin valinta ja tehtävät. Kansainvälisten vuosikongressien NSR-koordinaattorina on tällä hetkellä Björn Hägerstrand Suomesta.
• Hallinnollisen budjetin rakenne ja eri maiden maksuosuuksien muodostuminen. Maksut maksetaan jäsenmäärien mukaan, joten Suomen osuus on noin 44 % hallinnollisen budjetin loppusummasta.

• Kansainvälisten suhteiden toimenpiteet sekä yhteispohjoismaisten NSR-projektien järjestämisen periaatteet ja maksuosuudet. Suomen osuus vuosittaisesta NSR-projektimaksusta on 32 %.

By-Laws – NSR-ohjesääntö, Liite 1
• NSR-toimenpiteiden aikataulu kauden aikana
• Yhteispohjoismaisten NSR-projektien aikataulu. Ensi kaudella yhteisenä projektina alkaa Tanskan ehdottama lastentauti­en osaston rakentaminen Tansaniassa.
• NSR:ää koskevien vastuutehtävien kierto kausina 2010–2022. Tässä ovat mm. kansainväliset johtajat, koordinaattorit, NSR-kokousten kierto sekä työvaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Taulukkoa ollaan päivittämässä 2020-luvulle.
• NSR-viikonlopun malliohjelma. Ohjelman rakennetta päivitetään parhaillaan.
• NSR-viikonlopun avajais- ja päätösohjelman malli
• NSR-pääkokouksen esityslistan malli sekä kansainvälisten johtajien osallistumisiin liittyvät kustannukset ja niiden kattaminen.

By-Laws – NSR-ohjesääntö, Liite 2
• Kansainvälisten suhteiden komitean ja sen puheenjohtajan rooli sekä toiminta-aikataulu
• Ohjeet seminaarien järjestelyistä NSR-kokouksessa
• Piirikuvernöörien ja varapuheenjohtajien valmennuksen suuntaviivat.

Säännöt ovat englanninkielisinä Lions-liiton nettisivuilla jäsenosiossa. Lisäksi NSR:lle ollaan rakentamassa yhteispohjoismaisia nettisivuja osoitteessa lionsnsr.org

Lisätietoja: PID Tapani Rahko