Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lions 2030 Strategia

Lions 2030 Strategia tehdään yhdessä

Ympärillä muuttuva maailma

Lionstyötä tehdään aktiivisessa yhteistyössä paikkakuntien eri toimijoiden kanssa. Pidämme huolta yhteisöstämme ja tuemme sen avuntarpeessa olevia jäseniä. Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti ja viime aikoina olemme huomanneet, että muutokset voivat olla äkillisiä ja erittäin merkittäviä. Yhteisömme on laajentunut käsittämään myös lähialueiden kriisejä kohdanneita lähimmäisiä.

Afrikkalaiset matabele-muurahaiset auttavat loukkaantuneen kaverinsa turvaan ja se hoidetaan kuntoon. Muurahaiset myös osaavat löytää nopeimman tien pesään, vaikkei se olisi aina lyhin. Lionstyössä meidän tulee tuntea toimintaympäristömme kehitys, jotta voimme muurahaisten tavoin olla avuksi yhteiskunnallemme tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lions 2030 Strategia -työssä tunnistetaan yhteiskunnan muutos ja lionstoiminnalle asetetut odotukset. Kaikilla leijonilla ja sidosryhmillämme on mahdollisuus osallistua strategian tekemiseen. On tärkeää, että pystymme yhdessä katsomaan tulevaisuuteen ja määrittämään, millaista entistä houkuttelevamman ja vaikuttavamman lionstoiminnan tulisi olla.

Vahvuutemme muodostuu yhdessä tehdystä ja koetusta. Strategiatyössä on jo nyt noussut keskeisiksi teemoiksi arvot, jäsenkokemus ja vaikuttavat kumppanuudet.

Aktiivinen työstö toimintakaudella 2022-2023

Strategian aktiivinen työstö tapahtuu toimintakaudella 2022-2023. Strategia on tarkoitus hyväksyä vuoden 2023 vuosikokouksessa Espoossa. Kuten muurahaisilla, myös lionstoiminnassa on erilaisia rooleja ja vastuita.

  • Strategiatyön etenemistä rytmittävät kuvernöörineuvoston kokoukset, joissa piirikuvernöörit pääsevät kommentoimaan etenemistä. Piirikuvernöörit edistävät työtä piireissään ja kertovat piirien hyvistä ja kehittämisen arvoisista käytännöistä ja uusista avauksista.
  • Piirien ja liiton toimialojen kanssa järjestetään strategiatyöpajat syksyn 2022 aikana.
  • Piireistä on nimetty strategialähettiläitä, jotka toimivat viestinviejinä klubien ja strategiaryhmän välillä.
  • Jokaisessa klubissa järjestetään syksyn aikana arvokeskustelut strategiatyön osana.
  • Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus antaa palautetta ja kehittämisehdotuksiaan LION-viestien kyselyissä sekä kahdessa toimintakaudella järjestettävässä jäsenkyselyssä.

Strategialähettiläät

Lions Internationalin uudistunut strategia toimii kehyksenä suomalaisen lionstoiminnan strategialle. Se ei ole ylhäältä saneltu, vaan siitä tehdään työkalu, josta on mahdollisimman konkreettinen hyöty klubeille. Tavoitteena on, että piirit ja liitto pystyvät tukemaan klubeja palvelutehtävässään entistäkin paremmin.

Strategiaryhmä on moniääninen

Strategiatyöhön nimetyssä ryhmässä on 13 jäsentä ja siinä on edustettuna yli puolet lionspiireistä. Työryhmä on jakautunut kolmeen tiimiiin. Visio, missio, arvot ja jäsenkokemus –tiimi keskittyy sisällöllisiin teemoihin. Roolit, tehtävät, rakenteet ja toimialat –tiimi pureutuu toimintatapoihin ja niiden kehittämiseen. Tärkeässä roolissa on vuorovaikutteinen viestintä, jota suunnitellaan viestintä ja markkinointi –tiimissä yhteistyössä liiton viestintäyksikön kanssa.

Strategiaryhmän jäsenistöllä on eri mittaisia lions-uria erilaisissa rooleissa klubi-, piiri- ja liittotasolla. Kaikilla jäsenillä on myös kokemusta strategiatyöstä ammatillisten työtehtäviensä kautta.

Ryhmän vetovastuu on jaettu kahdelle puheenjohtajalle - Nina Moilanen (LC Vihti) ja Timo Tanskanen (LC Paattinen).

Jos muurahaiselta kysyttäisiin mihin se on matkalla, vastaus riippuisi yksilön asemasta organisaatiossa. Suomalaisessa lionstoiminnassa on paljon erilaisia vahvuuksia, joissa korostuvat paikalliset näkökulmat ja olosuhteet. Strategiatyön myötä yhteistä tavoitettamme selkeytetään ja tulevaisuutta rakennetaan olemassa olevien vahvuuksien varaan. Jäsenistömme on tärkein voimavaramme, joten tavoitteidemme tulee olla sellaisia, että ne puhuttelevat ja ovat merkityksellisiä myös tulevaisuudessa.

Tule mukaan ja osallistu! Kannetaan yhdessä kortemme kekoon!

Nina.Moilanen@lions.fi
Timo.Tanskanen@lions.fi

Materiaali

Esittelymateriaali
Klubien arvokeskustelulomake
Lions 2030 Strategia - klubin arvokeskustelu - ohje
Lions 2030 Strategia - toimintaympäristöanalyysin tiivistelmä
Lions 2030 Strategia - strategiavalmennus 2022-08-15 -esitys
Lions 2030 Strategia - strategiavalmennus 2022-08-15 -tallenne
Lions 2030 Strategia - arvokeskusteluvalmennus 2022-10-10 -tallenne

Logot

Logo
Logo-pysty
Logo-syvätty
Logo-pysty-syvätty-valkoinen