Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lion - meddelande november 2023

Julkaistu:

Fördelning: alla lion, Lionsförbundets kanslipersonal

Bästa lion

Här kan ni läsa november månads LION-meddelande

Bra kommande aktiviteter!

Ulla Karppinen, 040 5033 128 ulla.karppinen(at)lions.fi

Över tiden blir vi blir starkare med nya medlemmar

Nya medlemmar i din klubb är ett viktigt lyft för din klubb. De kommer med nya idéer och perspektiv som hjälper klubben att utveckla nya sätt och aktiviteter för att idka hjälpverksamhet inom det område där klubben är verksam. Med dessa nya idéer kommer din klubb att kunna utöka och förbättra sitt utbud av tjänster för att möta behoven i samhället. Nya lionmedlemmar ger entusiasm, vilket kommer att hjälpa till med att sätta ny fart på klubbverksamheten.

Att öka mångfalden i din klubb med nya medlemmar kommer att berika klubbens verksamhet. Genom sina olika bakgrunder och erfarenheter kan lionmedlemmarna bidra med olika perspektiv, vilket ökar kreativiteten och idérikedomen i din klubb. Mångfald kan bidra till att skapa ett bredare och mer mångsidigt nätverk, vilket i sin tur kan öppna upp för nya möjligheter till samarbete och partnerskap med olika aktörer.

De kunskaper och färdigheter som nya medlemmar tillför kan vara ovärderliga för att utveckla din klubb. En mängd olika yrkesbakgrunder och expertis kan hjälpa din klubb att utveckla nya aktiviteter och serviceprojekt. Dessutom kan färdigheter som marknadsföring och kommunikation hjälpa till att stärka klubbens synlighet, sponsorer och partner. Detta kan avsevärt öka klubbens attraktionskraft och era chanser att locka nya medlemmar.

Att få nya medlemmar kan också hjälpa din klubb att upprätthålla och stärka klubbens passion för att göra gott. Deras engagemang kan inspirera och uppmuntra andra lion i din klubb att bli mer engagerade och bidra till att nå klubbens mål. Detta kan skapa en positiv spiral som stärker klubbens sammanhållning och gemensamma känsla av att lyckas.

De nya perspektiv, den styrka, mångfald, kompetens och engagemang som nya medlemmar bidrar med, kommer att hjälpa din klubb att bli ett mer dynamiskt kraftcentrum för goda gärningar till förmån för behövande. Så låt oss bli starkare över tiden med nya medlemmar.

Mika

Webinariet med månadens tema: Betydelsefull hjälp: Fred och internationalitet

Webinarium 30.11.2023 kl. 18:00.

Anmäl dig här.

Lions internationella kongress i Melbourne

För att delta i Melbourne Convention behöver du inte nödvändigtvis bo på de hotell som tilldelats de olika länderna, men helst på de hotell som rekommenderas av mötet. För mer information om kongressen på https://www.lionscon.lionsclubs.org

Låt oss göra våra aktiviteter synliga, inte bara för vår egen klubb och ortsborna, utan också runt om i världen med hjälp av sociala medier. Genom MyLion kan man modigt dela med sig av alla aktiviteter!

Vi ska också hålla vår medlemsstatistik uppdaterad. Var och en av oss är ansvarig för vår klubb och dess välbefinnande. Till en välmående klubb är det trevligt att bjuda in nya medlemmar.

Om internationella beslut kommer en rapport till bredare distribution.

Ta även del av vad som finns på https://www.lionsclubs.org. Där hittar du information och tips för verksamheten. De passar väl in i vår strategiska plan.

Lion Pirkko Vihavainen

International Director 2022 - 2024

Lions Clubs International

Värme från Finland - kaminerna

Vi vet alla hur viktigt det är för människor med både fysisk värme och värme i hjärtat. Därför donerade vi tillsammans med våra partner 2 365 kaminer till Ukraina under våren 2023, varav lionens andel var 200. I områden som lider av brist på el- och gas kan kaminen vara den enda värmekällan i t.ex. hem, skolor, förskolor och vårdhem.

Situationen i Ukraina har inte lättat varför vi arbetar med våra partner för att leverera 1 500 kaminer före jul. Insamlingsbehovet är närmare 300 000 euro. Vår partner Omri kommer att låta tillverka kaminerna i Finland och övervakar leveranserna ända fram till att de når destinationen i Ukraina.

Med denna konkreta produkt och en liten insats kan klubbarna bjuda in lokala aktörer och företag att engagera sig i projektet. Donatorerna kan vara anonyma.

Donationsmedlen som insamlingen ger, förvaltas för lionens räkning av LC Sotkamo och Omri ry (med prokura). LC Sotkamo har alla nödvändiga tillstånd för insamlingen.

Med värme från Finland.

För mer information: www.proukraina.fi

Beställningstiden för Lionsmössor förlängs till slutet av november

De här mössorna är ett specialparti för Finlands Lionsförbund och priset är endast 25 € (inkl. moms) + leveranskostnader. Beställningar fram till 30.11.2023 jukka.silen@silenoy.fi. Ange antal, namn och leveransadress i beställningen.

Klubbens kommunikationsansvarige eller president - kom ihåg att fylla i enkäten om klubbens behov gällande kommunikationen. Du kommer åt enkätenhär.

Julkorten

LIONS JULKORTEN bringar mottagaren glädje och intäkter för klubbens egna ungdomsaktiviteter. Med Lions julkorten understöds arbete till förmån för barn och ungdomar. Klubben får behålla hälften av försäljningsintäkterna för sina egna aktiviteter. Liksom tidigare kan julkorten köpas i nätbutiken.

Någon julkortsbroschyr eller beställningsblankett har inte skickats till klubbarna under den här perioden. Broschyren och beställningsblanketten finns på beställningssidan för julkort i nätbutiken. Priset på julkorten är samma som tidigare.

Julkortens beställningsblankett ska sändas/ges till den som är julkortsansvarig i din klubb. Det lönar sig att beställa alla klubbens julkort som en sambeställning från nätbutiken på adressen www.lionsverkkokauppa.fi/.

Gå in på nätbutikens hemsida så får du noggranna instruktioner om hur du loggar in. Användarnamn och lösenord är alltid din klubbs e-postadress och lösenord (din klubbs inhemska medlemsnummer som LC-XXXXLC). Kortens minimibeställning är 10 st./ kort-motiv

För mer information, se videon i nätbutiken med instruktioner för beställning av julkort.

Jag svarar gärna på frågor!

Anita

lions.kumppanuus@gmail.com

Sambandet mellan barns och ungdomars beteende på nätet och mobbning och våld

Farorna med barns och ungdomars beteende på nätet har uppmärksammats av många, men är det också vårt ansvar? Det finns en allmän uppfattning om att barn och ungdomar som blir mobbade och förödmjukade lätt blir trasiga vuxna.

Kitenet, från mobbning till sunt beteende på nätet, som lanserades för nästan tre år sedan, har visat på behovet av det vi gör. Det finns mer efterfrågan än utbud på att eliminera de negativa aspekterna av nätanvändning, som i värsta fall också leder till alltmera rått våld.

Mycket har åstadkommits under Kitenet-projektet: nationella seminarier, informationskampanjer på YLE, R-kiosksamarbete, synlighet i sociala medier, stadsspecifika föräldrakvällar osv. Tusentals människor har uppmärksammat våra ansträngningar att ta hand om barns och ungdomars framtid.

Föräldrar och vårdnadshavare behöver vårt stöd. Distriktens kontaktpersoner för Lions Quest och Kitenet hjälper klubbarna att nå dem via skolorna.

Ett seminarium om "Ungdomar och välbefinnande", öppet för alla, ordnas i samband med guvernörsrådets möte 3/2023-2024. Seminariet kommer att spelas in och kan ses i efterhand genom att klicka på länken: https://www.youtube.com/watch?v=BHLSwTPRC_s

Svaret på den inledande frågan är ja, så Kitenet kommer att fortsätta under perioden 2023-2024.

Raimo

Kunskap för livet – Lions Quest

På våren 2024 har vi också svenskspråkiga Lions Quest -kurser för lärare och alla andra professionella som arbetar med barn och ungdomar. De svenskspråkiga kurserna ordnas i Vasa (11.–12.4.2024) och i Esbo (16.–17.4.2024).

På våra nätsidor www.lions.fi/se/lions-quest hittar ni bl.a.

  • kurskalendern
  • information om kurser och produkter
  • anmälningsblanketten

Quest-distriktsordförandena och Quest-sekreteraren svarar gärna på frågorna. Klubbarna kan också beställa Quest-broschyrer från dem: www.lionsquest.fi/kontakt

Grundkursen kostar 410 € (inkl. moms). Kurspriset kan betalas tillsammans med flera klubbar.

Vi önskar alla klubbar hjärtligt välkomna att delta i Quest-aktiviteten!

Team Lions Quest Finland

quest@lions.fi

Med stöd av Arne Ritari -stiftelsen byggde man en trafikpark i Kärsämäki

LC Kärsämäki var primus motor för trafikparksprojektet och klubbmedlemmarna samlade information om hur man genomför ett projekt av den här storleken.

Projektet startade med preliminär planering under hösten 2020. I februari 2021 i början av året fick jag en bidragsansökan som ordförande för AR-kommittén i O-distriktet.

Lionen utredde inledningsvis finansieringsmöjligheterna. De kontaktade mig, klargjorde projektets omfattning och funderade över hur stiftelsen kunde involveras i projektet. Jag fick en preliminär plan för projektet, som visade en beräknad budget på över 100 000 euro för hela projektet.

Vi funderade på hur vi skulle kunna utnyttja det maximala bidraget från stiftelsen som är 10 000 euro, dvs. 50 % av projektets kostnader. Vi funderade på hur stor del som skulle kunna frikopplas till ett klubbprojekt. Vi kom fram till att klubben skulle bygga en förråds- och underhållsbyggnad i området och överlämna den till den instans som tar hand om trafikparken.

Med den här planen började man gå vidare med projektet.

Ansökningsförfarandet gick snabbt - tack vare bra planer där vi kunde ta hand om en lämplig del. När ansökan hade lämnats in till bidragskommittén godkändes den snabbt.

Ett bidrag på 8 000e beviljades för att genomföra det egna projektet fram till 2021. Den totala investeringen uppgick till ca 80 000 euro, varav 10% kom från AR stiftelsen. När parken var färdigställd överlämnades den för allmänt bruk. Mottagare var Kärsämäki kommun.

Lion Martti Prättälä arbetade med projektet varje dag under ett och ett halvt år. Trafikparken används flitigt. OP har också sponsrat en övervakare under sommaren. Läget alldeles bredvid daghemmet är idealiskt.

Citat från tidningen Selänne 31.5.2022

"I lördags öppnades Lejon-trafikparken i Kärsämäki. Parken byggdes på initiativ av Lions Club Kärsämäki och i samarbete med kommunen. Projektet finansierades av kommunen, Keskipiste-Leader, lionen och Arne Ritari -stiftelsen, samt lokala och närbelägna företag (Vappu-Mäkiset)”

Lionen bidrog med nästan 400 man- och maskinarbetstimmar. Byggnader och andra anläggningar uppfördes av flera lokala aktörer."

Även Lionsförbundet noterade projektet: https://www.lions.fi/uutishuone/klubitarinat/lasten-liikennepuisto-karsamaelle/

Lion Matti Kojo, ordförande i O-distriktets AR-kommitté, LC-Kaustinen