Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

LION 6/22: Arvokysely innosti vastaamaan

Lions-strategiatyön ensimmäinen laaja jäsenkysely järjestettiin lokakuussa. Vastaajamäärä nousi erittäin hyväksi. Melkein kolme tuhatta vastaajaa eli noin 17 prosenttia jäsenistöstämme antoi arvokkaan näkemyksensä toimintamme tulevaisuudesta.

Arvokyselyn näkökulmana oli nimenomaan toimintamme peruskysymykset – miksi olemme, mihin uskomme ja mitä tahdomme. Eli strategiakielellä missio, arvot ja visio. Tulevaisuuden tavoitteita ja toimenpiteitä kartoitetaan tammikuussa järjestettävässä seuraavassa kyselyssä.

Kyselyyn tuli 2 795 suomenkielistä ja 131 ruotsinkielistä vastausta. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli miespuolisia. Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti jäsenyysajan mukaisesti. Vastaajissa painottui hieman kymmenen vuotta tai alle jäsenenä olleet sekä yli 30 vuotta jäsenenä olleet.

Arvot

Kysymyksessä ”Millaisia arvoja tulevaisuuden lionstoiminnan tulisi edustaa?” ehdottomasti tärkeimmäksi arvoksi nousi auttaminen. Toiseksi tärkeimmäksi nähtiin paikallisuus ja kolmannen sijan saivat luotettavuus ja yhteisöllisyys.

Avoimien vastausten ehdotuksissa oli tunnistettavissa muutamia pääteemoja: johtajuuteen ja toimintatapoihin liittyvät, paikallisen toiminnan erilaiset muodot, palvelun erilaiset sanoitukset, kestävä kehitys, näkyvyys sekä mahdollistaminen.

Mitä tahdomme?

Kysymyksellä ”Tulevaisuuttamme kuvaa parhaiten?” sanoitettiin tahtotilaamme eli visiota.

Kyselyyn annetuista lause-ehdotuksista nousi kaksi jäsenistön suosikkia – ”Merkityksellistä auttamista yhdessä onnistuen” ja ”Lion – vaikuttavia ja vastuullisisia tekoja yhteiseksi hyväksi”. Nämä otettiin jatkotyöstöön strategiaryhmän työpajaviikonvaihteeseen.

Miksi olemme?

Toimintamme tarkoitusta kartoitettiin kahdella kysymyksellä ”Lions-järjestön tarkoitus on” ja ”Tulevaisuudessa suomalaisessa lionstoiminnassa on tärkeää”. Kysymysten vastausskaala oli ”täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä” siten, että vastaukset saivat arvon 1−4.

Tulosten keskiarvoissa kärkeen nousivat vastaukset, joissa järjestön toiminnan tarkoituksena on auttaa ja palvella lähimmäisiämme kotimaassa, lisätä yhteisöllisyyttä ja antaa panos kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä olla maineeltaan uusia jäseniä houkutteleva.

Tulevaisuudessa suomalaisessa lionstoiminnassa tärkeinä nähtiin erityisesti tekemällä auttaminen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.

Palvelua ja hyväntekeväisyyttä

Kysymyksellä ”Toimintaamme kuvaa parhaiten” halusimme saada näkemyksiänne järjestön perusluonteen tarkentamiseen. Tämä synnyttikin erinomaisia perusteltuja kommentteja avoimiin vastauksiin.

Kansainvälisen järjestön ”we serve” -moton pohjalta palvelujärjestönä toimiminen nähtiin edelleen hyväksi, mutta palveluun liitettiin myös negatiivisesti arvottavia sävyjä palvelijuudesta. Suomenkielinen käännös ei ole yhtä selkeän tehokas kuin alkuperäinen englanninkielinen.

Miltei yhtä vahvan kannatuksen toimintamme kuvauksena sai käsite hyväntekeväisyysjärjestö. Hyväntekeväisyysjärjestön nähtiin pitävän sisällään kaikki muutkin vaihtoehdot. Puhtaasti avustusjärjestöksi profiloituminen oli vähiten suosittua.

Arvokeskustelut ovat olleet arvokkaita

Viimeisenä kysymyksenä kartoitimme kokemuksianne klubeissa syksyn aikana käydyistä arvokeskusteluista, joista olemme saaneet paljon hyvää palautetta.

Sama kokemus näkyi vastauksissa. Jäsenkyselyyn vastanneista 67 prosenttia oli osallistunut klubinsa arvokeskusteluun. Kyselyn väitteestä ”Klubissani käyty arvokeskustelu oli hyödyllinen” oli keskusteluun osallistuneista osittain samaa ja täysin samaa mieltä 92 prosenttia. Kokemus oli siis positiivinen. Täysin eri mieltä oli vain kolme prosenttia vastaajista.

Lämmin kiitos vastausaktiivisuudestanne ja panoksestanne suomalaisen lionstoiminnan tulevaisuuden rakentamisessa!

Teksti: Nina Moilanen ja Timo Tanskanen, strategiatyöryhmän puheenjohtajat