Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Verksamhet

Bidrag

Ända sedan grundandet har stiftelsen stött klubbarnas serviceaktiviteter. Bidragen som stiftelsen delat ut utgör ungefär hälften av bruttointäkterna. Den största delen av bidragen används för serviceaktiviteter som riktar sig till ungdomar t.ex. för att bygga och reparera klubbutrymme eller scoutstugor. En ansökan om bidrag riktas till stiftelsens styrelse.


Arne Ritari-gillet

Den bästa hedersbetygelsen som kan visas en erfaren, aktiv medlem är medlemskap i Arne Ritari-gillet. Arne Ritari-gillet grundades 1994 och har redan över 1500 medlemmar. Man blir medlem i gillet på förslag av klubbens styrelse och medlemskapet beviljas av Arne Ritari-stiftelsens styrelse. ”Dubbningen” till riddare sker under högtidliga former i samband med ett klubbmöte eller en Charter-fest.

Distrikten ordnar en gång om året Riddarträffar där erfarna lion utbyter tankar om lionismens nuläge och utveckling. I samband med förbundets årsmöte ordnas för medlemmarna i Arne Ritari-gillet och deras partner en speciell riddarlunch.


Adresser

En ARS-adress passar för hågkomster såväl vid glädje som vid sorg. I varje adress finns tre olika bildmotiv. På det sättet fungerar adressen vid olika tillfällen. Med följer ett kuvert i vilket man kan sätta en eventuell check eller en penninggåva. Adressen kan även förses med ett eget bildmotiv.