Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Bidragen

Stiftelsens styrelse beviljar bidragen. Bidragssökaren kan vara en klubb eller flera klubbar tillsammans.

Bidragen beviljas till serviceaktiviteter, främst för sådana aktiviteter i vilka ingår arbetstimmar utförda av klubbens medlemmar. ARS stöder aktiviteter som klubben administrerar, högst med samma summa som klubben själv använder för aktiviteten.

Stiftelsen beviljar även bidrag till klubbarna som stöder familjer som har råkat ut för en katastrof t.ex. i form av dödsfall eller eldsvåda. Stiftelsen bedömer från fall till fall storleken på det servicearbete som behövs och/eller den egna andelen på 50 %. Ansökningen bör vara gjord av en lionsklubb.