Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Historia och syfte

Vem var Arne Ritari?

Man levde årtiondet 1980. Finlands Lionsförbund hade visat upp sin utvecklings- och tillväxtförmåga med nya klubbar och en kraftigt växande medlemskår. Förbundets växande uppgifter sköttes av generalsekreteraren PCC Rauno Laitinen. Önskemål och ärenden som kom från fältet var betydande och av allehanda slag. Bland önskemålen fanns även att man skulle fundera på en gemensam rekommendation att belöna medlemskåren för väl utförda prestationer eller på bemärkelsedagar. För det här ändamålet beslöt man att på förbundsnivå använda sig av förbundets standar och på distriktsnivå av landskapsstandar kompletterad med ett eventuellt Lionsföremål.

Då det här systemet var i användning förde man fram med tanken om det skulle finnas andra sätt att sköta saken än med dessa föremål då de ändå medförde kostnader och föremålen ofta blir bortglömda i något skåp. Man kom fram med idén att grunda en fond eller en stiftelse till vilken man kunde styra de medel som använts för gratulationer och vidare till att användas i enlighet med ”Lions etiken”. Det här föreföll bra och man beslöt att utveckla idén ända fram till förverkligandet. Då man ute på fältet föreföll att vara nöjda med tanken, presenterades den av Laitinen i hans egen klubb där man även blev entusiastiska och därmed gjorde LC Vammala genast 16.1. en klubbmotion som behandlades på Lionsförbundets årsmöte i Uleåborg 1984 och där den godkändes enhälligt.

Därmed fick ledningen för förbundet till uppgift att förverkliga beslutet att grunda stiftelsen.

Då faddern för den finländska lionismen, Arne Ritari, besökte Finland diskuterades ärendet även med honom och att använda hans namn i namnet på stiftelsen. Då han förhöll sig positivt till den framförda tanken, beslöt man att ge stiftelsen namnet Arne Ritari-stiftelsen och tidpunkten för grundandet blev Guvernörsrådets möte 15.2.1986.

Stiftelsens syfte definieras enligt följande:

Stiftelsens syfte är att stöda och främja de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsaktiviteter samt att värna om fadders för Finlands lionsverksamhet, Arne Ritaris, livsgärning att grundlägga lionsverksamheten i Finland. Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att dela ut bidrag till medlemsklubbarna i Finlands Lionsförbund r.f. för egna och gemensamma aktiviteter på distrikts- eller förbundsnivå samt genom att även i övrigt stöda den finländska lionsverksamheten.

Ända från början har stiftelsen haft bra och aktiva styrelser som alltid kraftfullt har utvecklat stiftelsen och dess verksamhetsformer. I styrelsekretsen utformade man även det ansedda Arne Ritari-gillet. Till det lion som godkänns som medlem beviljar man Lion-riddares namn och värdighet enligt de stadgar som fastställdes på förbundets riksmöte i Jyväskylä 11.6.1994.