Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Striftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse
Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse bestående av Finlands Lionsförbunds ordförande från
föregående verksamhetsperiod och sex medlemmar, som utnämnts av förbundets styrelse.
Medlemmens mandatperiod är tre år. Två av medlemmarna byts ut årligen. Stiftelsens styrelse
utser inom sig ordförande och vice ordförande. Stiftelsens ärenden handhas av ett ombud, som
utsetts av styrelsen.

Styrelse 2023 - 2024

image-1.png