Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Föreslår för årsmötet strategin för beslut

Finlands mest betydelsefulla hjälpare

Klubbarna är verksamhetens bultande hjärta

Genomförandet av strategin handlar om små konkreta saker. Det finns två viktiga aspekter av klubbens arbete:

  • Det är medlemmarna som står för aktiviteterna, som tjänar. Deltagandet i klubbverksamheten måste vara meningsfullt och betydelsefullt.
  • Klubben måste känna till aktörerna och servicebehoven i sitt område och bygga upp ett samarbete med andra aktörer. När en klubb är aktiv, synlig och inflytelserik i sitt område är den också attraktiv för nya medlemmar.

Strategin kommer att genomföras och lionsverksamheten i Finland kommer att utvecklas genom allas vårt agerande.

Lions 2030 Strategi –arbetets etapper

Strategibeslut och -verkställande

Strategiarbetsgruppen föreslår för guvernörsrådet och årsmötet i Esbo 2023 strategin nedan för beslut.

Vår vision är att år 2030 vara Finlands mest betydelsefulla hjälpare. Att vara betydelsefull innebär kvalitet i verksamheten, att vi når dem som behöver vår hjälp, resultatrik och synlig service och inspirerande lionsverksamhet. Klubbarna är betydelsefulla på sina områden och var och en av oss kan vara den mest betydelsefulla hjälparen för någon medmänniska.

Vår mission är att hjälpa och tjäna i vårt samhälle. Lionsverksamheten erbjuder ett samarbetsnätverk, som långsiktigt erbjuder erfarenhet av att vara delaktig och bygga en bättre framtid.

Vi känner till behoven i vår omgivning och utvecklingstrenderna för att kunna tjäna framgångsrikt. Vi kan identifiera vilka förväntningar som ställs på välgörenhetsverksamhet. Vi erbjuder meningsfulla möjligheter att delta för våra medlemmar och för andra som deltar i vår verksamhet.

Våra värderingar är kärnan i vår verksamhet. Vi hjälper genom att verka och stöda tillsammans i lokalsamhället överallt i världen. Vi förverkligar på ett pålitligt sätt det som vi lovar. Vi tror på gemenskap – vi är fler tillsammans.

För att kunna uppnå våra ideal har vi tre huvudmålsättningar. Vår organisation och vårt sätt att verka skall tjäna våra klubbar och våra medlemmar på bästa möjliga sätt. Våra klubbar måste kunna blomstra, vara lockande och erbjuda en utmärkt medlemsupplevelse. För att kunna vara en stark samhällsaktör måste vi synas och påverka samhället på alla nivåer – både i klubbarnas serviceprojekt och i beslutsfattande i samhället.

Vi når våra mål med sju åtgärdsprogram, som utvecklar distriktens och förbundets sätt att verka. Vi skapar en inspirerande verksamhetsmiljö för klubbarna, där de kan blomstra.

  • Organisera verksamheten tydligare i distrikten och förbundet
  • Utveckla sättet att verka i distrikten och förbundet
  • Stöda och utveckla klubbarnas verksamhet
  • Utveckla vår utbildningsorganisation
  • Förnya och förstärka kommunikationen
  • Effektivera servicen
  • Förstärka nätverkande och partnerskap

För att befrämja verkställandet av strategin föreslår arbetsgruppen att åtgärderna i förslaget implementeras i förbundets, sektorernas och distriktens årliga verksamhetsplaner. Åtgärdsförslagen är inte beslutsärenden på årsmötet, utan operativ verksamhet, som tillämpas och följs upp under kommande verksamhetsperioder enligt fastställda ansvarsområden. Åtgärdsförslagen presenteras likväl årsmötet till kännedom i samband med att strategin godkänns för att klargöra helheten.

Åtgärdsförslagen

Video om strategi