Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION 4/21: Väljemmät toimintamuodot kiinnostavat

Publicerat: , Kategori: Medlem

Jäsenille tehdyn kyselyn mukaan perinteikkäät tavat saavat jäseniltä kritiikkiä.

Suomen Lions-liiton brändityöryhmä perustettiin jatkamaan jo aikaisemmin toimineiden työryhmien toimenpiteitä Lions-brändin tunnettuuden kehittämiseksi. Brändityön alkuun työryhmä päätti tehdä kyselyn jäsenistölle Leijonien minäkuvasta.

Kyselyn tuloksista saadaan arvokasta näkymää siihen, miltä toiminta meistä itsestä tuntuu ja mihin suuntaa brändiä pitäisi lähteä kehittämään.

Kyselyyn vastattiin 1 999 kertaa ja suurin vastaajaryhmä olivat 50–60-vuotiaat miesvastaajat. Naisvastaajista eniten vastauksia saapui myös 50–60-vuotiailta. Seuraavimmaksi aktiivisimmin vastasivat 60–80-vuotiaat.

Kyselyyn vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma vastaa hyvin jäsenistöä. Nuorempien jäsenten vastusmäärä oli matalampi kuin iäkkäämpien, sillä he muodostavat vähemmistön jäsenistössä. Todennäköisesti 50–60-vuotiaiden vastausprosentti oli korkea juuri siksi, että sähköinen kyselyalusta palveli heitä hyvin, kysely oli ajankohtainen ja tärkeäksi koettu.

Byrokratian runsaus haasteena

Yleisesti voidaan todeta, että kysely on herättänyt kiinnostusta ja että moni vastaaja on sukupuoleen katsomatta kokenut toiminnan kaipaavan uudistamista, jotta erityisesti jäsenuudistusta kyettäisiin toteuttamaan. Useissa avovastauksissa korostetaan, että toiminnan sisällä on tehtävä muutos ja asenteesta ”näin on aina ollut, näin me aina teemme ja näin tulee aina olemaan"-pitää päästä eroon, jos uudistusta ja jatkoa toiminnan saralla halutaan.

Erityisesti byrokratian runsaus on koettu haasteeksi, joka vie intoa vapaa-ajan hauskaksi, innostavaksi ja merkitykselliseksi tarkoitetusta harrastustoiminnasta. Myös perinteikkäät tavat saavat jäseniltä kritiikkiä, sillä esimerkiksi seremonialliset palkitsemiset, poissaolojen korvaamiskäytäntö ja 100 % läsnäolosta palkitseminen koetaan jopa osan vastaajien toimesta vastenmielisiksi.

Harrastus, joka on kaavoihin kangistunutta kokoustamista, ei kiinnosta vapaa-ajan harrastuksena. Toiveissa ovat väljemmät toimintamuodot, konkreettinen tekeminen ja erityisesti monen ikäisen jäsenistön kokoon haaliminen avoimemmalla ja vapaamuotoisemmalla klubitoiminnalla.

Lämmin kiitos kaikille aikaansa kyselylle antaneille – työryhmä jatkaa työtään kohden tavoitteiden määrittämistä brändityölle sekä ehdotusta brändin kirkastamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Kati Jaatinen ja Tiia Häyry

Tutustu tarkemmin kyselyyn KVN-seminaarin aineiston pohjalta.

Lue lisää tästä ja monista muista mielenkiintoisista aiheista LION-lehdestä 4/21 www.lions.fi/lionlehti.