Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Guvernörsrådsmöte i Ikalis

Publicerat: , Kategori: Media

Guvernörsrådets möte inleddes högtidligt i sann Lionsanda med mer än 100 deltagare. Det tre dagar långa evenemanget arrangerades av LC Ikaalinen/Kyrösjärvi och Finlands Lionsförbund.

I inledningsanförandet uppmanade förbundets ordförande Heikki Mäki åhörarna och i synnerhet guvernörsrådet att diskutera vad guvernörsrådets uppgift är, då beslut fattas i svåra ärenden på eftermiddagen.

- Vi skall tillsammans fira framgångar. Samtidigt som vi har ansvarsfulla åtaganden skall vi även fira medlemskapet. Medlemmarna är vår styrka och vår uppgift är att arbeta för våra medlemmar.

Mäki citerade Sylvi Kekkonens visdomsord – ”Den som är förblindad av makt beter sig mer vansinnigt än den som blivit vild av alkohol.”

Arrangörsklubben LC Ikaalinen/Kyrösjärvis president Jari Rajasalo hälsade mötesdeltagarna välkomna. Den pågående verksamhetsperioden är viktig för arrangörsklubben, eftersom klubben firar sitt 50-årsjubileum. Rajasalo berättade även om klubbens aktiviteter och framtidsplaner.

Stadsdirektören Eeva Viitanen framförde även sin hälsning vid mötet. Hon påminde om att den lokala lionsklubbens verksamhet har varit viktig. Under historiens gång har man fått mycket till stånd som varit av stor betydelse för alla dem som fått hjälp. Hjälpverksamheten har riktats till lokala ungdomar, åldringar, krigsveteraner och andra hjälpbehövande.

Lionsklubbens samarbete med skolor och daghem i Ikalis samt stipendier till unga har varit till stor hjälp för många.

-Er verksamhet går ut på att hjälpa andra, vilket för många människor är oerhört viktigt. Också små gärningar kan ha en stor betydelse för den som får hjälp.

Slutorden framfördes av distriktsguvernören Anita Tihveräinen. Hon gav som ett exempel att vi alla behöver en drivkraft, såväl viceordförande för den kommande perioden som ordföranden för den återstående perioden. Tihveräinen påpekade utgående från en personlig erfarenhet, att det finns sådana som hjälper oss då vi behöver stöd såsom Mieli rf, som vi får höra mera om senare under seminarierna.

Tihveräinen slutade med att påminna om den internationella presidentens tema – tillsammans är vi fler, tillsammans kan vi.

Seminarier med sikte på framtiden

Seminarierna startade med inledningsord inför den kommande verksamhetsperioden av viceordförande Mika Pirttivaara. Som uppvärmning innan diskussionen om verksamhetens betydelse bad Pirttivaara åhörarna att söka upp en sådan person bland deltagarna, som de inte ännu känner så bra och att i några minuter diskutera framtidens visioner.

- Allra viktigast för oss är lions och leos som vill förverkliga sig själva, som är skickliga och ivriga samt våra säregna och aktiva klubbar som brinner för lokalsamhället, påminde Pirttivaara.

Verksamhetsledaren Sari Aalto-Matturi presenterade Mieli rf:s verksamhet för mötesdeltagarna. Organisationens uppgift är att befrämja psykisk hälsa och att förebygga problem.

- Var och en av oss upplever psykiska problem under vår livstid. Varannan får minst en gång i sitt liv en sjukdom som skulle kunna diagnostiseras, sade Aalto-Matturi kertoi.

Mieli rf, som framtill år 2019 hette Suomen Mielenterveysseura, erbjuder stöd och hjälp i olika livsskeden och när folk mår dåligt. Det är en av världens äldsta mentalvårdsorganisationer.

Aalto-Matturi hade också idéer om ett möjligt samarbete, som kunde etableras mellan Mieli rf och Lionsförbundet.

Under eftermiddagens seminarium gick man igenom strategiarbetet under ledning av strategi-arbetsgruppens ordföranden Timo Tanskanen ja Nina Moilanen.

Arbetsgruppens ordföranden påminde om att strategiarbetet har gjorts som ett omfattande samarbete och bland annat har två medlemsenkäter besvarats av mer än 5 400 lionsmedlemmar.

I små arbetsgrupper diskuterade man på vilket sätt distrikten eller förbundet skulle kunna hjälpa klubbarna.

Läs mer om mötets beslut i Lionstidningen 2/23 som kommer ut i början av april och på förbundets medlemssidor.

Anna-Kaisa Jansson
Kommunikations- och marknadschef