Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Förtroende är temat för månadens webinarium

Publicerat: , Kategori: Medlem

Vad är det som för oss är värdefullt? Värdena hör till de viktiga saker som gör det möjligt för oss att bedriva vårt servicearbete: saker som människorna noterar då de, ur olika synvinklar, ser vad vi uträttar. Värdena är värdefulla för oss utan att de har något ekonomiskt värde. Temat i april är ett av våra värden dvs förtroende.

Under sommaren utgör båtliv vår familjs käraste fritidssysselsättning. Det är lätt för mig att ta plats i båten och njuta av tillvaron därför att jag litar på min make som är kapten ombord. Jag vet att han behärskar tekniken och att han vet vart vi är på väg och han för oss fram.

I lionsklubbarna litar vi på motsvarande sätt på den egna klubbens funktionärer och vid valmötet i april väljer vi dem till deras uppgifter med vetskapen om att den kommande periodens planer för verksamheten är de, mot vilka vi blir styrda. Vi vill också själva vara värda förtroende. Finlands Lionsförbund och vår internationella organisation har vårt förtroende och vi är klart medvetna om att bl.a. de medel som vi donerar kommer till sitt fulla belopp fram till de hjälpbehövande.

Förtroende ökar motiveringen för gemensamma projekt och förbättrar stämningen

Förtroendet är det som håller ihop lionsklubben; vännerna tillsammans. Förtroende ökar motivationen för gemensamma projekt och förbättrar stämningen. Förtroende är trygghet. Den skapas vid vardagliga möten och rubbas av hemlighetsmakeri. Förtroende kräver öppenhet och är grunden för samarbete och framgångsrikt talkoarbete. Vi vill vara lyckliga, och lycka finns inte i omständigheterna, utan i att vara trygg i de omständigheter som råder just nu.

Det sägs att vänskap är gratis och att förtroende förtjänas. Förbered dig för ditt förtroendeuppdrag under den kommande perioden och skaffa dig den kunskap och de färdigheter som behövs. Utbildning för klubbfunktionärer kommer att erbjudas vid det kommande distriktsmötet. Samtidigt kan du lära känna andra lion som kommer att ha samma uppgifter som du under den kommande perioden.

  • Hur uppstår förtroende?
  • Varför är det viktigt?
  • Kan man lita på vår organisation eller lionen?
  • Hur är man förtroendeingivande?

Kom och lyssna till och diskutera om temat vid Finlands Lionsförbunds webinarium 28.4.kl.18. Inledningsanförande av DG Johanna Arho-Forsblom - anmälning/delta i webinariet